Farma-Tek İlaçları › BENZALIN topikal jel 50 gr › Kullanma Talimatı

BENZALIN topikal jel 50 gr Kullanma Talimatı

Benzoyl Peroksit Anhidroz + Klindamisin Fosfat }

Dermatolojik İlaçlar > Sivilce İlaçları > Klindamisin Kombinasyonları Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 4 May  2012

BENZALİN topikal jel Cilt üzerine uygulanır.

Etken Madde

Jel beher gramında 10mg (%1) klindamisin (fosfat olarak) ve 50 mg (%5) benzoil peroksit içerir.

Yardımcı maddeler

Karbomer, sodyum hidroksit, dioktil sodyum sülfosüksinat, ve saf su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BENZALIN nedir ve ne için kullanılır?

2. BENZALIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BENZALIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BENZALIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.BENZALIN nedir ve ne için kullanılır?

BENZALİN akne tedavisinde haricen kullanılan bir ilaçtır.

BENZALİN klindamisin ve benzoil peroksit etkin maddelerini içeren jel formunda bir üründür ve 25 g ve 50 g' lık ambalajlar halinde satışa sunulmaktadır.


2.BENZALIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BENZALIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 BENZALİN içeriğinde ki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız (hipersensitivite) var ise bu ilacı kullanmayınız. Aşırı duyarlılığınızın olup olmadığınızdan emin değilseniz doktorunuza danışınız.

• Bölgesel enterit, kalınbağırsak iltihabı (ülseratif kolit) veya bir antibiyotiğin neden olduğu kolon iltihabı (kolit) geçiriyorsanız veya geçmişte bu hastalıkları geçirdiyseniz BENZALİN 'i kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

BENZALIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• BENZALİN yalnızca akneli bölgeye sürülerek haricen kullanılmalıdır. Göz için kullanımı uygun değildir. Kazara göz ile temas olursa gözünüzü bol su ile yıkayınız.

• Birlikte kullanıldığında, tahriş edici bir etki ortaya çıkabileceğinden, topikal antibiyotikler, tedavi edici veya "soyucu (peeling)" özellikli sabun ve temizleyiciler, güçlü kurutucu etkisi olan sabun ve kozmetikler, yüksek konsantrasyonda alkol ve/

veya doku sıkıştırıcı ilaçlar (astrenjan) içeren ürünler ile dikkatli kullanınız.

• BENZALİN kullandığınızda, içeriğindeki topikal antibiyotik klindamisin'in, cilt yüzeyinden emileceği göz önünde bulundurularak, kolon iltihabı (kolit) oluşumu görülebilir. Kolon iltihabının (kolit) belirtileri; uzun süreli ve şiddetli ishal, şiddetli karın ağrısı ve dışkıdan kan ve mukus gelmesidir. Bu tür durumlar ile karşılaştığınızda

BENZALİN kullanımını kesip, derhal doktorunuza başvurmalısınız.

• BENZALİN kullanırken boğazınızda şişme, yutkunmada güçlük ve nefes almada

zorluk durumu ile karşılaştığınızda ilacın kullanımını derhal kesmelisiniz.

• BENZALİN ' i göz, dudak, ağız, diğer mukoz membranlara ve cildinizdeki kesik, yara, güneş yanığı ve ekzema gibi tahriş olmuş alanlara uygulamayınız.

• Aşırı tahriş veya kuruluk gördüğünüz takdirde uygulama sıklığını doktor kontrolü altında azaltınız.

• BENZALİN içeriğindeki etil alkol ciltte daha fazla kurumaya neden

olabilmektedir.Bu nedenle atopik hastalarda da dikkatle kullanılmalıdır.

• BENZALİN kullanımı esnasında güneş ve yapay güneş ışınlarına (UV) maruz kalmayınız.

• Cildinizdeki hassas bölgelere çok fazla BENZALİN uygulamayınız.

• Belirtilen dozun üzerindeki dozlarda kullanmayınız.

• BENZALİN renkli kumaştan yapılmış kıyafet, havlu ve yatak çarşaflarının rengini açabilir.

• BENZALİN saçları beyazlatabilir.

• BENZALİN' in tam etkisini görebilmeniz 4-6 hafta sürebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BENZALIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BENZALIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BENZALİN' in topikal uygulamadan sonra anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak ağızdan ve parenteral uygulanan klindamisinin anne sütünde görüldüğü bildirilmiştir.

Süt emen bebeklerde çok önemli yan etkilere neden olabildiğinden anne için ilacın önemi

dikkate alınarak emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da BENZALİN

tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin

karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve BENZALİN tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

BENZALİN' in araç ve makine kullanımına etkisi yoktur.

BENZALIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BENZALİN cilt üzerine uygulanan bir ilaç olduğundan içeriğindeki yardımcı maddelerden sodyum hidroksite bağlı olumsuz bir etki beklenmemektedir.

Etil alkol ise deride ve mukoz membranlarında hafif derecede tahrişe neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BENZALİN, diğer topikal akne ilaçları ile birlikte cilt üzerinde muhtemel bir tahriş edici etki oluşturabilir. Daha fazla tahriş edici etki görülebileceğinden topikal antibiyotikler, tedavi edici veya "soyucu (peeling)" özellikli sabun ve temizleyiciler, güçlü kurutucu etkisi olan sabun ve kozmetikler, yüksek konsantrasyonda alkol ve/veya doku sıkılaştırıcı (astrenjan) içeren ürünler ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır.

Klindamisin ile iskelet kasını gevşetici ilaçlar (nöromüsküler bloke) birlikte kullanıldığında, nöromüsküler bloke edici ilaçların kas gevşetici etkisinde azalma görülebilir.

BENZALİN içeriğindeki klindamisin ile eritromisin içeren diğer ilaçların beraber kullanımında çapraz etki göstermeleri nedeni ile beraber kullanılmamalılar.

A vitamini türevlerini içeren topikal akne ilaçları ile aynı anda kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.BENZALIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yalnız haricen kullanılır. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde

BENZALİN , cilt iyice yıkanıp ılık suyla durulanıp nazikçe kurulandıktan sonra günde iki kez sabah ve akşam olmak üzere lezyonlu bölgelere yaygın olarak ince bir tabaka şeklinde

uygulanmalıdır.

BENZALİN ' i yüzünüze mutlaka kutu içerisinden çıkan plastik çubuk/ spatula ile sürünüz. İlaç içerisine ve de yüzünüze elinizle dokunmayınız (bakteriyel üremeyi önlemek için).

Tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü bu durumda ilacın tedavi edici etkisini göremezsiniz.

Eğer BENZALİN'in tedavi edici etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Uygulama yolu ve metodu

Cilt yüzeyine uygulanır. Kutu içerisinden çıkan plastik çubuk/ spatula ile uygulanmalıdır.

Hazırlanması:

Eğer mümkünse eczacınızdan ürünü hazırlamasını isteyiniz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda aşağıdaki adımları izleyerek ürünü hazırlayabilirsiniz.

• Karıştırmaya başlamadan önce klindamisin toz flakonun üzerine vurarak tozun serbestçe hareket etmesini sağlayınız.

• Saf suyu flakona ekleyerek klindamisin toz tamamen çözününceye kadar çalkalayınız.

• Flakondaki çözeltiyi jele ilave ediniz.

• Homojen bir karışım elde edilene kadar plastik çubuk vasıtasıyla karıştırınız ( 1- 1 V dakika kadar).

Böylece elde ettiğiniz BENZALİN etiketinin üzerine 3 ay sonraki son kullanım tarihini yazınız (hazırlandığı günden sonraki 3 ay). Yazılan tarihten sonra ürünü kullanmayınız.

Çocuklarda kullanımı

Ergenlik çağından önceki dönemde (12 yaşından küçük çocuklarda) akne vulgaris'in nadir

görülmesinden dolayı, BENZALİN' in etkinliği ve güvenilirliği bu yaş gurubunda belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda özel kullanım önerisi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer BENZALİN' in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BENZALIN kullanırsanız

BENZALİN' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BENZALİN' in aşırı kullanımında yüzde şişkinlik (ödem), aşırı kaşıntı, kabuklaşma, kızarıklık (eritem) oluşabilir. Bu durumların görülmesi halinde ilacın kullanımı derhal kesilmelidir.

BENZALIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için iki defa üst üste uygulamayınız. Bir sonraki uygulamayı normal zamanında yapınız.

BENZALIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında yan etki oluşması beklenmemektedir.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 294.79 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 294.79 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699738340049
Etkin Madde Benzoyl Peroksit Anhidroz + Klindamisin Fosfat
ATC Kodu D10AF51
Birim Miktar 5%+1%
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 50
Dermatolojik İlaçlar > Sivilce İlaçları > Klindamisin Kombinasyonları
İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

BENZALIN topikal jel 50 gr Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023294.79 TL
15 Sep 2023294.79 TL
8 Sep 2023294.79 TL
1 Sep 2023294.79 TL
29 Aug 2023294.79 TL
21 Aug 2023294.79 TL
14 Aug 2023294.79 TL
7 Aug 2023294.79 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları