Bayer İlaçları › BENICAL 100 ml şurup › KT › Kullanmadan Önce

BENICAL 100 ml şurup Kullanmadan Önce

Dekstrometorfan Hbr + Klorfenamin Maleat + Psodoefedrin Hcl }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 30 December  1899

2.BENICAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BENICAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • İçeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,
 • Yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon) ve yüksek kalp atım hızının (taşikardi) eşlik ettiği bir hastalığınız varsa,
 • Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,
 • Sara (epilepsi) hastalığınız varsa,
 • Alkol, merkezi sinir sistemi depresanı (baskılayıcı) ilaçlar ve depresyon ilacı olan monoamino oksidaz (MAO) inhibitörlerini kullanıyor iseniz veya depresyon (ruhsal bunaltı) ilacı olan oksidaz (MAO) inhibitörlerini kullandıktan sonra 2 hafta süresince,
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığınız (KOAH-uzun süreli tıkayıcı tipte) varsa,
 • Bronşiyal astım hastası iseniz,
 • Zatürre (pnömoni) iseniz,
 • Solunum yetmezliği ya da solunum depresyonunuz (solunum baskılanması) varsa,
 • Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu (Child-Pugh kategorisi>9)/akut hepatitiniz (karaciğer iltihabı) varsa,
 • Ağır böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Diğer sempatik sinir sistemi uyarıcı ilaçlar (burun mukozasındaki damarları büzerek mukozada kanlanmayı ve ona bağlı şişkinliği gideren ilaçlar, iştah bastırıcı ilaçlar ya da amfetamin benzeri merkezi sinir sistemini uyaran ilaçlar) ve sempatik sinir sisteminin bazı etkilerini bloke ederek kalbin atışını kontrol altına alan beta-blokörlerin kullanılması durumunda
 • Herediter yapısal hiperbilirubineminiz varsa (Morbus Moulengracht karaciğer hücrelerinin bilirubin adındaki maddeyi gerektiği gibi işleme koymadığı ya da yeteri kadar temizleyemedikleri zaman ortaya çıkan, kanda bilürübin denilen maddenin yükselmesine neden olan, doğumsal ve kalıtsal bir hastalık),
 • Ağır hipertoniniz (kas/organlann aşırı gerilmesi) varsa,
 • Mesane ve barsaklarda tıkanıklık varsa
 • Midenizde daralmaya neden olan peptik ülser varsa,
 • Şeker hastalığınız (Diabetes mellitus) varsa,
 • Fazla çalışan tiroid durumlannda,
 • Astım dahil herhangi bir akciğer hastalığınız varsa,
 • Göz tansiyonunuz (glokom) varsa,
 • Feokromasitoma (adrenal bez tümörü) hastalığınız varsa,
 • 12 yaşın altında kullanılmamalıdır

  Eğer,

 • Sigara içme, astım ve akciğerdeki hava keseciklerinin genişlediği amfızem ile birlikte ortaya çıkan ve uzun süre devam eden süreğen öksürüğünüz varsa,
 • 60 yaşın üzerinde iseniz,
 • Yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon) varsa,
 • Önde nefes borusunun ilk halkalan, boynun ön ve iç kısmına yerleşik bir salgı bezi olan tiroid beziniz fazla çalışıyorsa (hipertiroidizm),
 • Kalp ve damar hastalığınız (kardiyovasküler hastalık) varsa,
 • İskemik (kalp kasının, çeşitli sebeplere bağlı olarak beslenememesi sonucu ortaya çıkan bir) kalp hastalığınız varsa,
 • Kalp atım düzensizliğiniz (aritmi) varsa,
 • Ameliyat durumunda BENİCAL kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Psödoefedrin ile iskemik kolit (kalın bağırsağa giden kan akımında azalmaya bağlı oluşan hasar) bildirimleri olmuştur. Şayet karın ağrısı, makattan kanama ya da iskemik kolitin diğer semptomları gelişirse, psödoefedrin derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.
 • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.
 • Nedeni bilinmeyen oturur ya da yatar pozisyonda ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) durumunda,
 • BENİCAL kansızlık, akciğer hastalığı, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.
 • Beyin damarlarında sertlik (serebral ateroskleroz),
 • Böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (gece idrara kalkma, halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı, idrar miktarında azalma, hipertansiyon, el, ayaklar ve göz etrafında şişme gibi belirtiler böbrek fonksiyonunda bozukluk olduğunu düşündüren belirtilerdir)
 • Prostat bezinizde büyüme varsa (prostat hipertrofısi-hiperplazisi) kullanımdan kaçınınız. Kullanılması durumunda 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.
 • Kalp ritminde bozukluğa neden olan uzamış QT sendromu (kalbin elektrik sisteminde meydana gelen bir bozukluktur. Bu rahatsızlık sizi bayılmaya, bazı durumlarda da kalp krizine ve muhtemelen ani ölüme neden olabilecek, hızla gelişen, kaotik kalp atışlarına karşı savunmasız bırakabilir.) veya Torsades de Poirıtes (QT aralığının uzun olmasına bağlı kalbin kanncık adı verilen bölümünde kalp atım sayısının artması)-hastası iseniz
 • Karaciğer enzim aktivitelerinizde bozukluk varsa (tiştahsızlık, halsizlik, zayıflama, bağırsak bozukluklan, yemek sonrası uyku bastırması, kaşıntı gibi belirtiler karaciğer fonksiyonunda veya karaciğer enzim aktivitelerinde bir bozukluk olduğunu düşündüren belirtilerdir.)
 • Halüsinasyonlar (varsam, hayal görme) huzursuzluk, uyku düzensizliği oluştuğunda kesilmelidir.
 • Perhiz durumunda,
 • Psikoz (bir tür ruhsal bozukluk)
 • Fizyolojik ilaç bağımlılığı yaratabileceği ve Merkezi Sinir Sistemi’nde (SSS’de) istenmeyen etkilere sebebiyet verebileceğinden önerilen dozdan daha fazla veya daha uzun süre kullanmayınız.

  Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birini fark ederseniz doktorunuza danışınız:

 • Sürekli öksürük veya astım ya da kronik bronşit gibi nefes problemleri varsa,
 • Çok fazla balgam oluşumu varsa
 • BENİCAL’i 5 günden daha fazla kullanmayınız

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  BENICAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Alkol ya da greyfurt suyu ile birlikte BENİCAL kullanmayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BENİCAL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BENİCAL’i emzirme döneminde kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Baş dönmesi, uyku hali, yorgunluk, distoni (doku ve organlarda anormal gerginlik) ve görsel halüsinasyonlara (olmayan görüntüleri, sesleri, dokunmaları vb. algılama) sebebiyet verebileceğinden BENİCAL kullanırken araç ve makine kullanmayınız. Eş zamanlı olarak alkol almayınız.

  BENICAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  BENİCAL, yardımcı madde olarak sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  BENİCAL, doz başına 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında BENİCAL’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • BENİCAL'in burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOEleri (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.
 • Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.
 • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.
 • Ergo alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.
 • Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) yan etkilerini artırır.
 • Seratoneıjik ilaçlar (serotonin benzeri etki oluşturan ilaçlar)
 • SSRI (Selektif Serotonin Geri-alım İnhibitörleri) (antidepresan -depresyon- ruhsal bunaltı- tedavisi için kullanılan ilaçlann bir grubuna verilen isim)
 • CYP2D6 inhibitörleri (birçok antipsikotik ve antidepresan ilacın metabolizmasında rol oynayan CYP2D6 enzimini inhibe eden ilaçlar- Zihinle ilgili bozukluklann ve depresyon -ruhsal bunaltı- gibi rahatsızlıkları önlenmesi ve düzenlenmesi amacıyla kullanılan ilaçların metabolizmasında rol oynayan CYP2D6 isimli enzimin aktivitesini yavaşlatan veya durduran ilaçlar)
 • Mukolitik ajan (dokulann kimyasal ya da fiziksel bakımdan zarar görmesini engelleyen kaygan bir sıvı olan mukusun erimesini ve yumuşamasını sağlayan ilaçlar)
 • Alkol
 • Barbitürat grubu uyku ilaçları
 • Sakinleştirici (sedatifler, trankilizanlar) ilaçlar
 • Fenitoin, karbamazepin gibi sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar
 • Alerji ilaçları (antihistaminikler) testleri yapılmadan birkaç gün önce kesilmelidir.
 • Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA01216
  Satış Fiyatı 12.65 TL [ 15 Oct 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 12.65 TL [ 8 Oct 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699546575114
  Etkin Madde Dekstrometorfan Hbr + Klorfenamin Maleat + Psodoefedrin Hcl
  ATC Kodu R05X
  Birim Miktar 10+2+20
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 100
  Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  BENICAL 100 ml şurup Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  15 Oct 202112.65 TL
  8 Oct 202112.65 TL
  1 Oct 202112.65 TL
  27 Sep 202112.65 TL
  22 Sep 202112.65 TL
  14 Sep 202112.65 TL
  6 Sep 202112.65 TL
  27 Aug 202112.65 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları