İlaçları › AZIPAR 1 mg 30 tablet › Kullanma Talimatı

AZIPAR 1 mg 30 tablet Kullanma Talimatı

Rasajilin }

Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Rasajilin Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 15 August  2014

AZİPAR1 mg tablet

Ağızdan alınır.

•

Etken Madde

Her bir tablet etkin madde olarak 1 mg rasajiline eşdeğer 1,56 mg rasajilin mesilat içerir.

•

Yardımcı maddeler

Mannitol (E421), prejelatinize mısır nişastası, mısır nişastası, aerosil 200 (kolloidal silikon dioksit), talk, stearik asit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AZIPAR nedir ve ne için kullanılır?

2. AZIPAR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AZIPAR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AZIPAR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AZIPAR nedir ve ne için kullanılır?

AZİPAR, etkin madde olarak 1 mg rasajiline eşdeğer 1,56 mg rasajilin mesilat içerir.

AZİPAR, kutuda, Alu/Alu blister ambalajlarda 30 ve 100 tablet olarak hasta kullanımına sunulmaktadır.

AZİPAR tabletler, beyaz, beyaza yakın, yuvarlak, her iki yüzünde çentik bulunan düz tablettir.

AZİPAR, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır.

Parkinson hastalığında, beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybı söz konusudur. Dopamin beyinde hareket kontrolünde rol alan bir kimyasaldır. AZİPAR, beyinde dopamin düzeylerinin artmasına ve devam etmesine yardımcı olur.


 • 2.AZIPAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AZIPAR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Etkin madde rasajilin veya AZİPAR'ın içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa

  • Şiddetli karaciğer sorununuz varsa

  AZİPAR'ı kullanırken aşağıdaki ilaçları kullanmayınız:

  • Parkinson hastalığı tedavisi, depresyon veya diğer herhangi bir hastalık için kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) (reçetesiz satılan tıbbi ve doğal ürünler dahil, örn. St. John's Wort olarak bilinen sarı kantaron ve ekstresi)

  • Güçlü bir ağrı kesici olan petidin

  MAOI veya petidin ile tedaviye başlamak için AZİPAR tedavisini kestikten sonra en az 14 gün beklemeniz gerekmektedir.

  AZIPAR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Eğer herhangi bir karaciğer sorununuz var ise,

  • Derinizde daha önce görmediğiniz, şüpheli olabilecek değişiklikler fark ederseniz doktorunuzla konuşmalısınız.

  Eğer siz veya aileniz/bakıcınız, dürtünüze, şiddetli isteklerinize veya arzularınıza kendinize veya başkalarına zarar veya hasar verici davranışlar göstermek şeklinde karşı koyamadığınız alışılmadık davranışlarda bulunduğunuzu fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Bunlar, dürtüsel davranış bozukluğu olarak adlandırılır. AZİPAR veya

  Parkinson hastalığı tedavisi için başka ilaçlar kullanan hastalarda, dayanılmaz istek (kompulsiyon), saplantılı düşünceler, bağımlılık derecesinde kumar oynama, aşırı miktarda para harcama, dürtüsel davranışlar ve anormal derecede cinsel dürtü veya cinsel içerikli düşüncelerde veya davranışlarda artış gibi davranışlar gözlemlenmiştir. Doktorunuzun dozunuzu ayarlaması veya tedavinizi durdurması gerekebilir.

  AZİPAR, özellikle diğer dopaminerjik ilaçlar da kullanıyorsanız (Parkinson hastalığı tedavisi için kullanılan), sersemliğe yol açabilir ve günlük aktiviteleriniz sırasında ani uykuya dalmanıza neden olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen araç ve makine kullanımı bölümüne bakınız.

  Çocuklar:

  AZİPAR'ın 18 yaşın altında kullanılması önerilmemektedir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AZIPAR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AZİPAR yemeklerle veya tek başına kullanılabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Rasajilinin hamilelik ve doğmamış bebek üzerine etkileri bilinmediğinden, hamile iseniz rasajilini kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Deneysel verilere göre AZİPAR emzirmeyi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Parkinson hastalığının kendisi ve AZİPAR tedavisi araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebileceğinden, bunları yapmadan önce doktorunuza danışın. AZİPAR uyku hali ve baş dönmesi yapabilir; ani uykuya dalma ataklarına neden olabilir.

  Bu durum AZİPAR ile birlikte Parkinson hastalığınızın semptomlarının tedavisinde başka ilaçlar ya da sizde sersemliğe yol açan başka ilaçlar veya alkol aldığınızda artabilir. AZİPAR almadan önce ya da alırken uyku hali ve/veya ani uykuya dalma atağı geçirirseniz araç ya da makine kullanmayınız.

  AZIPAR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini AZİPAR ile beraber kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

  • Antidepresanlar olarak bilinen ve depresyon tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), selektif serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI), trisiklik veya tetrasiklik antidepresanlar)

  • St. John's Wort olarak bilinen sarı kantaron ve ekstresi

  • Enfeksiyonlara karşı kullanılan antibiyotik siprofloksasin

  • Öksürük kesici dekstrometorfan

  • Göz damlaları, burun tıkanıklıklarını gidermek için burundan veya ağız yoluyla kullanılan ilaçlar (nazal ve oral dekonjestanlar) ve efedrin veya psödoefedrin içeren soğuk algınlığı ilaçları gibi sempatomimetikler.

  AZİPAR'ın fluoksetin ya da fluvoksamin içeren antidepresanlarla beraber kullanımından kaçınılmalıdır.

  AZİPAR ile tedaviye başlamak için, fluoksetin tedavisini kestikten sonra en az beş hafta beklemeniz gerekmektedir.

  Fluoksetin ya da fluvoksamin ile tedaviye başlamak için AZİPAR tedavisini kestikten sonra en az 14 gün beklemeniz gerekmektedir.

  Sigara içiyorsanız veya sigarayı bırakma niyetindeyseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz. Sigara içmek, AZİPAR'ın kandaki miktarını azaltabilir.


 • 3.AZIPAR nasıl kullanılır ?

  AZİPAR'ı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol etmelisiniz.

  AZİPAR günde bir kez bir tablet (1 mg) alınır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır. Yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

  Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda ve adölesanlarda AZİPAR kullanımı önerilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Karaciğer yetmezliği

  AZİPAR hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Hafif karaciğer bozukluğundan orta düzeyde karaciğer yetmezliğine ilerleme gösteren hastalarda kullanımı sonlandırılmalıdır. Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda ise kesinlikle kullanılmamalıdır.

  Eğer AZİPAR'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AZIPAR kullanırsanız

  AZİPAR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AZİPAR kutusunu doktorunuz veya eczacınıza göstermek üzere yanınıza alınız.

  AZİPAR'ın gerekenden daha fazla kullanılması durumunda hafif şekilde öfori (aşırı mutlu hissetme), ciddi kan basıncı yüksekliği ve serotonin sendromu (kafa karışıklığı, huzursuzluk, vücut ısısında artma, terleme, kas koordinasyon kaybı, kas seğirmesi gibi belirtiler) belirtileri bildirilmiştir.

  AZIPAR'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

  AZİPAR'ı kullanmayı sonlandırırsanız

  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
 • Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
  Geri Ödeme KoduA14808
  Satış Fiyatı 349.51 TL [ 5 Aug 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 349.51 TL [ 1 Aug 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699543011066
  Etkin Madde Rasajilin
  ATC Kodu N04BD02
  Birim Miktar 1
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Rasajilin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  AZIPAR 1 mg 30 tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  5 Aug 2022349.51 TL
  1 Aug 2022349.51 TL
  25 Jul 2022349.51 TL
  18 Jul 2022349.51 TL
  11 Jul 2022349.50 TL
  24 Jun 2022280.30 TL
  17 Jun 2022280.30 TL
  10 Jun 2022280.30 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları