Osel İlaçları › ATROPIN SULFAT 1 mg BIOSEL 1mlx100 ampül › KT › Nasıl Kullanılır

ATROPIN SULFAT 1 mg BIOSEL 1mlx100 ampül Nasıl Kullanılır

Atropin Sülfat }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Belladona ve Türevleri > Atropin Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 3 August  2012

3.ATROPIN SULFAT nasıl kullanılır ?

ATROPİN SÜLFAT doktorunuz ya da bir sağlık personeli tarafından uygulanacağından

aşağıdaki bölüm hekiminize veya sağlık personeline yöneliktir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • Bradikardi aritmilerin tedavisinde atropin sülfat dozu ve uygulama sıklığı koşulun şiddetine bağlı olarak değişir.
 • Yetişkinlerde:

  Mutat başlangıç dozları intravenöz (i.v.) olarak 0.5 - 1.0 mg (0.5-1 ml)’dır.

  Az şiddetli durumlarda toplam doz 0.03 mg/kg’a (yaklaşık 2 mg) (2 ml) kadar tekrarlanabilir.

  Önerilen doz aralığı 3-5 dakika ile 1-2 saat arasında değişebilir.

  Şiddetli durumlarda ise 0.04 mg/kg’lık (yaklaşık 3 mg) (3 ml) total doz verilebilir.

  Bazı uzmanlar bu total dozun 3-5 dakika aralıklarda üçe bölünerek (1 mg) uygulanmasını

  önerirken bazıları da 3 mg’lık toplam dozun tek bir doz halinde uygulanmasını tercih

  etmektedirler.

 • Preanestezik medikasyon: Genel anestezi indüksiyonundan önce kalbin vagal inhibisyon riskini ve tükürük ve bronş ifrazatını azaltmak amacıyla, anesteziden genellikle 30-60 dakika önce subkütan (s.c.) veya intramüsküler (i.m.) yolla 0.3 - 0.6 mg (0.3 - 0.6 ml) ATROPİN SÜLFAT (ortalama 0.5 mg) (0.5 ml) uygulanabilir. Alternatif olarak aynı doz anestezi indüksiyonundan hemen önce i.v. olarak verilebilir.
 • Gastrointestinal radyografi: i.m. yolla 1 mg (1 ml) uygulanır.
 • Antidot olarak: Parasempatomimetik ajanlarla doz aşımı tedavisinde s.c. veya i.m. yolla 12 mg (1-2 ml) veya i.v. yolla 4 mg (4 ml)’a kadar dozlar kullanılır. Organofosfor
 • insektisitleri gibi irreversibl antikolinesteraz zehirlenmelerin tedavisinde: Daha yüksek dozlar (en az 2-3 mg) gerekebilir. Siyanoz belirtileri kalkıncaya veya kalp ritmi 80-90/dk oluncaya kadar bu dozlar tekrarlanır. Doz aralıkları hastanın kalp atım hızına göre ayarlanır. Bu uygulamaya kesin iyileşme oluncaya kadar devam edilmelidir. Bu süre 2 gün veya daha fazla olabilir. İntoksikasyon belirtileri çabuk ortaya çıkan mantar zehirlenmelerinde koma ve kardiyovasküler kollaps görülmeden    önce

  parasempatomimetik işaretleri kontrol etmek için yeterli dozlarda uygulanmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  ATROPİN SÜLFAT ampulleri kas içine, deri altına ya da damara uygulanabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  12 yaşından küçük çocuklarda genellikle 0.4 mg asılmamalıdır.

 • Bradikardi aritmilerin tedavisinde:
 • Damar yoluyla 0.01 - 0.03 mg/kg (0.01 - 0.03 ml/kg) uygulanır.

 • Preanestezik medikasyon:
 • Deri altına enjeksiyonla;

  3 kg’a kadar olan bebeklerde 0.1 mg (0.1 ml),

  7-9 kg çocuklarda 0.2 mg (0.2 ml),

  12-16 kg çocuklarda 0.3 mg (0.3 ml),

  20-27 kg’lık çocuklarda 0.4 mg (0.4 ml),

  32 kg çocuklarda 0.5 mg (0.5 ml),

  41 kg ağırlıktaki çocuklarda 0.6 mg (0.6 ml)’dır. Bu dozlar gerektiğinde 4-6 saatte bir tekrarlanır.

  Yaş

  Yaşlılarda kullanımı

  Yetişkinler için önerilen doz uygulanır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Veri bulunmamaktadır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Veri bulunmamaktadır.

  Eğer ATROPİN SÜLFAT DROGSAN’ ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ATROPIN SULFAT kullanırsanız

  İN SÜLFAT kullandıysanız:

  Doz aşımı belirtileri yanma hissinin eşlik ettiği belirgin ağız kuruluğu, yutkunmada zorluk, ışığa aşırı duyarlılık, yüzde kızarma, ciltte kuruluk, ateş, kızarıklık, bulantı, kusma, kalp çarpıntısı ve kan basıncında yükselmedir. Merkezi sinir sisteminin uyarılmasına bağlı olarak huzursuzluk, titreme, zihin bulanıklığı, taşkınlık, hayal görme ve deliryum ortaya çıkabilir, akabinde uyuklamada artış, bilinç kaybı, dolasım ve solunum yetmezliğine bağlı ölüm gözlenebilir.

  Ağır vakalarda deri altına, damar veya kas içine 1-4 mg fizostigmin uygulanmalı ve fizostigmin vücuttan hızla atıldığından gerektiği takdirde doz tekrarlanmalıdır. Deliryum gözlenen hastaya yatıştırıcı amaçlı diazepam uygulanabilir, ancak atropin zehirlenmesinin geç döneminde beyin işlevlerinde bozulma riski gözlenebileceğinden yüksek dozlarda yatıştırıcı uygulanmamalıdır. Yeterli havayolu açıklığı sağlanmalıdır. Oksijen ve karbondioksit ile solunum yetmezliği tedavi edilebilir. Ateş soğuk tatbiki ile düşürülebilir. Yeterli sıvı alımı da önemlidir. İdrar sondası gerekli olabilir. Işığa duyarlılık mevcutsa ya da olması muhtemel ise hastaya karanlık bir odada bakım uygulanmalıdır.

  ATROPİN SÜLFAT’ tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ATROPİ

  ATROPIN SULFAT'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınız bir sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmanız gereken dozun unutulması beklenmez. Ancak uygulanması gereken dozun size verilmemiş olabileceğini düşünüyorsanız, sağlık personelini bilgilendirmeniz gerekmektedir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ATROPİN SÜLFAT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699788750225
  Etkin Madde Atropin Sülfat
  ATC Kodu A03BA01
  Birim Miktar 1
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 100
  Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Belladona ve Türevleri > Atropin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ATROPIN SULFAT 1 mg BIOSEL 1mlx100 ampül Barkodu