Inventim İlaçları › ATOPIR 20/75 mg 30 kapsül { Inventim } › KT › Kullanmadan Önce

ATOPIR 20/75 mg 30 kapsül { Inventim } Kullanmadan Önce

Atorvastatin Kalsiyum + Asetilsalisilik Asit }

Kalp Damar Sistemi > Lipid Metabolizması için Kombinasyonlu İlaçlar İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti | Güncelleme : 19 April  2013

2.ATOPIR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ATOPIR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Atorvastatin, aspirin veya ATOPİR içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aleıjiniz varsa,
 • Mide ülseriniz varsa veya geçmişte olduysa, beyin kanaması gibi durumlarda
 • Hemofili hastasıysanız veya kan pıhtılaşmasını etkileyen herhangi bir hastalığınız varsa
 • 15 mg/hafta’dan daha yüksek dozda metotreksat (kanser ve eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık olan romatoid artrit tedavisinde kullanılan) alıyorsanız
 • Hamile veya emzirme dönemindeyseniz. Eğer ATOPİR’i kullanırken hamile kaldıysanız hemen ilacın kullanımına son verip doktorunuza söyleyiniz. ATOPİR kullanan bayanlar, uygun korunma yöntemlerini uygulayarak hamile kalmaktan kaçınmalıdırlar.
 • Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa veya geçmişte olduysa,
 • Karaciğer fonksiyonuz ile ilgili açıklanamayan herhangi anormal kan testleriniz varsa,
 • Birlikte antikoagülan (heparin, kumarin türevi vb.) kullanıyorsanız,
 • Ciddi karaciğer veya böbrek yetmezliğiz varsa,
 • ATOPIR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Daha önceden yüksek kolesterol için başka ilaçlar kullanmış olsanız dahi, lütfen bu kullanma talimatını dikkatli okuyunuz.

  Eğer:

 • Böbrek problemleriniz varsa veya geçmişte olduysa,
 • Tiroit beziniz düzgün çalışmıyorsa (hipotiroidizm).
 • Kas bozukluklarınız varsa (sizi ya da aile bireylerini etkileyen),
 • Diğer lipit düşürücü ilaçlarla tedavi sırasında kaslarınızla ilgili problemler yaşadıysanız (statin veya fıbrat içeren ilaçlar),
 • Aşırı alkol tüketimiyle ilgili geçmişiniz varsa,
 • Karaciğer problemleriniz varsa,
 • 70 yaşın üzerindeyseniz,
 • Solunumla ilgili ciddi problemleriniz varsa,
 • Su kaybınız varsa,
 • Astım, alerjik hastalıklarınız, glukoz 6 fosfat dehidrogenez eksikliğiniz (kırmızı kan hücre sayısının azalmasına neden olan kalıtsal bir hastalık) varsa,
 • Adet dönemindeyseniz,
 • Cildinizde kızarıklık ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar gözlendiyse,
 • Gut (damla hastalığı) atağı geçirme eğilimindeyseniz,
 • Herhangi bir cerrahi operasyon (diş çekimi gibi    ufak    cerrahi girişimler dahil)
 • geçirirken veya geçirdikten sonra kanama eğiliminiz varsa,

  Bu uyarılardan herhangi biri sizin için geçerliyse, doktorunuz kas ilişkili yan etki riskini tahmin edebilmek için ATOPİR tedavisi sırasında veya öncesinde kan testi yaptırmanızı isteyebilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ATOPIR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ATOPİR’i kullanırken günde 1 veya 2 küçük bardaktan fazla greyfurt suyu içmeyiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ATOPİR, emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  ATOPİR’in araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Bununla birlikte atorvastatin kullanan hastalarda atorvastatinin araç ve makine kullanımını etkileyecek herhangi bir bozulma veya zarar oluşturacağına dair advers etki bildirimi olmamıştır.

  ATOPIR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Sodyum uyansı

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Laktoz uyansı

  ATOPİR’in her bir dozunda 246,52 mg laktoz vardır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  ATOPİR içeriğindeki aspirin steroid yapıda olmayan antiromatizmal ilaçlann etkilerini ve yan etkilerinin, metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) istenmeyen etkilerini, antikoagülanlann (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar örn. heparin, varfarin) etkilerini, antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar örn. sertralin ve paroksetin) ve kortikosteroidlerle birlikte alındığında kanama riskini, lityumun etkilerini ve steroidlerle birlikte alındığında mide-barsak kanaması riskini arttırır. Furosemid, spironolakton benzeri diüretiklerin (idrar söktürücü ilaçlar) ve ürikozürik ilaçlann (idrarla ürik asit atılımını arttıran ilaçlar) etkilerini azaltır. Şeker hastalannda kullanımında, insülin veya oral antidiyabetiklerin (sülfonilüre grubu) dozunun ayarlanması gerekebilir.

  İmmün sisteminizin çalışma yolunu değiştiren ilaçlar olan (vücudun bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar örn, siklosporin ve takrolimus) ile birlikte kullanımı siklosporin ve takrolimusun etkilerini artırabilir. Alkol ile birlikte kullanımı mide-barsak kanama riskini artırır.

  Antihistaminler (astemizol, terfenadin) eritromisin, klaritromisin, posakonazol, telitromisin, ketokonazol, vorikonazol, flukonazol, itrakonazol, rifampisin, fusidik asit gibi belirli antibiyotik veya antifungal (mantarlar hastalıklarına karşı etkili) ilaçlar, gemfıbrozil, kolesitopol gibi lipid seviyelerinizi düzenleyi ilaçlar, ağrı veya yüksek kan basıncı için kullanılan verpamil, diltiazem gibi kalsiyum kanal blokerleri, enalapril, perindopril gibi anjiyötensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, kalp ritminizi düzenlemek için kullanılan digoksin, amiodaron, HIV tedavisinde kullanılan proteaz inhibitörleri (nelfınavir), tipranavir+ritonavir kombinasyonu veya telaprevir, lopinavir+ritonavir, darunavir+ritonavir, fosamprenavir, fosamprenavir+ritonavir, saquinavir+ritonavir, nelfınavir, varfarin (veya kanı inceltmek için kullanılan başka bir ilaç), antasitler (alüminyum veya magnezyum içeren hazımsızlık ilaçlan), san kantaron (Hypericum perforatum), ağızdan alman doğum kontrol ilaçlanndan birini, ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, delavirdin gibi virüslere karşı kullanılan, ilaçlardan birini ya da epilepsi (sara) hastalığunda kullanılan stiripental kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçlann etkileri ATOPİR içeriğindeki atorvastatin tarafından değiştirilebilir veya bu ilaçlar atorvastatinin etkilerini değiştirebilirler.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti
  Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8697936152693
  Etkin Madde Atorvastatin Kalsiyum + Asetilsalisilik Asit
  ATC Kodu C10BX08
  Birim Miktar 20+75
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Kalp Damar Sistemi > Lipid Metabolizması için Kombinasyonlu İlaçlar
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ATOPIR 20/75 mg 30 kapsül { Inventim } Barkodu