Biofarma İlaçları › ATERVIX 75 mg 90 film tablet › Kullanma Talimatı

ATERVIX 75 mg 90 film tablet Kullanma Talimatı

Klopidogrel Hidrojen Sülfat }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Klopidogrel Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 21 February  2020

ATERVİX 75 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

75 mg klopidogrele eşdeğer 97.875 mg klopidogrel bisülfat

Yardımcı maddeler

Laktoz anhidrus, mikrokristalin selüloz, prejelatinize nişasta, sodyum stearil fumarat, laktoz monohidrat, hidroksipropil metil selüloz (E464), titanyum dioksit (E171), triasetin, kırmızı demir oksit (E172), sarı demir oksit (E172) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ATERVIX nedir ve ne için kullanılır?

2. ATERVIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ATERVIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ATERVIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


ATERVİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ


2.ATERVIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ATERVIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

ATERVIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Kanama riskine yol açabilecek aşağıdaki durumlardan biri sizde varsa :
 • İç kanamaya yol açma riski bulunan tıbbi durumlar (örneğin, mide ülseri)
 • İç kanama eğilimini artıran bir kan hastalığı (vücudunuzun herhangi bir yerinde doku, organ veya eklem içi kanama)
 • Kısa süre önce geçirilmiş yaralanma
 • Kısa süre önce geçirilmiş cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere)
 • 7 gün içinde yapılması planlanan cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere)
 • Herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız (“ATERVİX ile birlikte diğer ilaçların kullanımı” bölümüne bakınız)
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa
 • Kan pıhtılaşma sürenizde uzama varsa, sizde pıhtılaşma yeteneğinde bozuklukla belirgin hemofili hastalığı gelişebilir. Bu hastalığın teşhis ve tedavisi uzman doktor denetiminde yapılmalıdır. Bu durumda ATERVİX ile tedaviniz durdurulmalıdır.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ATERVİX’in çocuklarda ve ergenlerde kullanımı uygun değildir.

ATERVIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Besinler ATERVİX’in emilmesini etkilemez. ATERVİX yemekle beraber veya yemek aralarında alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ATERVlX’in hamilelik döneminde kullanılması önerilmemektedir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ATERVİX’i kullanırken bebeğinizi emzirmeniz tavsiye edilmez.

Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, ATERVİX’i almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Araç ve makina kullanımı

ATERVIX’in taşıt ve makine kullanma yeteneğinizde herhangi bir değişikliğe yol açması beklenmez.

ATERVIX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ATERVİX film kaplı tabletler laktoz içerir. Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

ATERVİX’in bileşimindeki kırmızı demir oksit aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ATERYİX’in kullanımını etkileyebilir veya ATERVİX bazı ilaçların kullanımım etkileyebilir.

Eğer şu anda herhangi bir ilaç, özellikle de aşağıda sayılan ilaçlardan birini alıyorsanız veya son zamanlarda aldımzsa -reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere- , lütfen doktorunuza veya eczacımza bunlar hakkında bilgi veriniz :

 • Oral antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan ilaçlar): Bu ilacın ATERVİX ile birlikte kullanılması önerilmez.
 • Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (genellikle kas veya eklemlerin ağrılı ve/veya iltihabi durumlarında kullanılan tıbbi ürünler)
 • Heparin veya kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan bir başka ilaç
 • Omeprazol, esomeprazol veya simetidin (mide bozuklukları için kullanılan ilaçlar)
 • Vorikonazol, flukonazol, siprofloksasin, veya kloramfenikol (bakteri ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Fluvoksamin, fluoksetin veya moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Karbamazepin, okskarbazepin (sara hastalığının bazı tiplerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Tiklopidin, prasugrel (diğer antitrombosit ilaç)
 • Bu tip ilaçların ATERVİX ile birlikte kullanımı önerilmez.

  Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuza bildirmeniz gerekir.

  Şiddetli göğüs ağrısı geçirdiyseniz (kararsız angina veya kalp krizi), doktorunuz size ATERVIX ’i asetilsalisilik asit ile birlikte reçetelemiş olabilir (asetilsalisilik asit, ağrı kesici ve ateş düşürücü birçok ilacm içinde bulunan bir maddedir). Asetilsalisilik asidin kısa süreli kullanımı (24 saatlik sürede 1000 mg’dan yüksek olmayan dozlar) genellikle bir soruna yol açmaz, ancak diğer durumlarda uzun süreli kullanım söz konusu olduğunda, doktorunuza danışmanız gerekir.

  Gelecekte ATERVİX tedavisi devam ederken başka bir ilaç almanız gerekirse de, bu durumlardan doktorunuzu haberdar ediniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.ATERVIX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  ATERVİX’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullammz. İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacımza danışınız.

  Hastaların çoğu günde bir tabletlik bir doza (75 mg klopidogrel) ihtiyaç duymaktadır.

  Şiddetli göğüs ağımız olduysa, doktorunuz tedavinin başlangıcında size 300 mg ATERVİX (75 mg’lık 4 tablet) reçete edebilir.

  Tabletleri her gün aynı saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, hastalığınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aym zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

  Size cerrahi bir girişim yapılması planlanıyorsa (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere), doktorunuza ATERVİX kullandığınızı mutlaka söyleyiniz.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  ATERVİX tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz ATERVİX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuz ilacı size reçete etmeye devam ettiği sürece ATERVİX’i almaya devam ediniz. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Film tabletleri, yemekler sırasında veya yemek aralarında herhangi bir zamanda, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) çiğnemeden yutunuz.

  Çocuklarda kullanımı

  ATERVIX, 18 yaşın altındaki çocuk ve genç erişkinlerin kullanımına uygun değildir. Yaşldarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Alerjik çapraz reaktivite: Antitrombosit ilaçlara aşın duyarlılığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır. Hafif ve orta derecedeki karaciğer yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer A TER VIE ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ATERVIX kullanırsanız

  ATERVİE ’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşın doz sonucunda kanama riski artabilir.

  Yanlışlıkla bir tablet fazla almışsanız, bir şey olması beklenmez. Yanlışlıkla birden fazla tablet almışsanız, doktorunuzla konuşunuz veya tıbbi yardım için en yakın hastanenin acil merkezine başvurunuz. Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilaç kutusunu da yamnıza alınız.

  ATERVIX'i kullanmayı unuttuysanız

  ATERVİX’in bir dozunu almayı unutur, ancak 12 saat içinde almadığınızı hatırlarsanız, hemen tabletinizi yutunuz ve bir sonraki dozu zamanında alınız.

  Dozu atlamanızın üzerinden 12 saatten daha uzun bir süre geçtiyse, sadece bir sonraki dozu zamanında alınız. Hiçbir zaman unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu çift doz almayınız.

  ATERVIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  ATERVİX tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, kan damarları içinde kan pıhtısı oluşma riski artar. Buna bağlı olarak, inme, kalp krizi veya ölüm gibi aterotrombotik olaylar ortaya çıkabilir.

  Bu nedenle tedaviyi kesmeyiniz. Tedaviyi kesmeden önce mutlaka doktorunuza veya eczacımza danışınız.

  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
  Satış Fiyatı 187.01 TL [ 21 Feb 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 168.45 TL [ 14 Feb 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699578090135
  Etkin Madde Klopidogrel Hidrojen Sülfat
  ATC Kodu B01AC04
  Birim Miktar 75
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 90
  Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Klopidogrel
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ATERVIX 75 mg 90 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  21 Feb 2020187.01 TL
  14 Feb 2020168.45 TL
  7 Feb 2020168.45 TL
  31 Jan 2020168.45 TL
  24 Jan 2020168.45 TL
  17 Jan 2020168.45 TL
  10 Jan 2020168.45 TL
  7 Jan 2020168.45 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları