İlaçları › ASEMAX 125 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml › Kullanma Talimatı

ASEMAX 125 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml Kullanma Talimatı

Sefdinir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefdinir Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 16 March  2012

Bu kullanma talimatında:

1. ASEMAX nedir ve ne için kullanılır?

2. ASEMAX’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ASEMAX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ASEMAJCın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ASEMAX nedir ve ne için kullanılır?

ASEMAX ağız yolu ile kullanılan ve sefalosporin olarak bilinen antibiyotik ilaç grubuna dahil olan sefdinir etkin maddesini içermektedir.

ASEMAX, süspansiyon oluşturmak üzere krem-sarı renkli, çilek ve krema aromalı, granüle toz şeklinde 100 mL’lik şişeler halinde bulunmaktadır.

ASEMAX bakterilerin (mikropların) neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır.

» Akut bakteriyel otitis media (orta kulak iltihabı)

 • Akut maksiller sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı)
 • Akut bakteriyel rinosinüzit (burun ve sinüslerin iltihabı)
 • » Tonsillit (bademcik iltihabı)

 • Farenjit (yutak/farinks iltihabı)

 • 2.ASEMAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ASEMAX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Sefdinire, diğer sefalosporinlere ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz var ise ASEMAX’ı kullanmayınız.
 • ASEMAX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Sefdinir kullanımına bağlı olarak psödomembranöz kolit (karın ağrısı ve ateşle beraber, ciddi, inatçı, kanlı da olabilen ishal) ortaya çıkar ise, (ASEMAX kullanımı sırasında veya sonrasında şiddetli ishal meydana gelir ise ishal önleyici ilaçlar almayınız ve durumu derhal doktorunuza bildiriniz)
 • » Böbrek yetmezliğiniz var ise, (bkz bölüm 3’ teki özel kullanım durumları)

  •    Penisilinlere karşı bildiğiniz bir aşırı duyarlılık durumunuz var ise (sefalosporinlere de aşın duyarlılık durumunuz olabileceğinden durumu doktorunuza bildiriniz)

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ASEMAX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ASEMAX yemeklerden önce ya da sonra kullanılabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ASEMAX gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Başka ilaçlarda olduğu gibi, ilacın hamilelik sırasındaki kullanımı sadece beklenen yararın cenin üzerindeki riskten yüksek olduğu durumlarda ve doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ASEMAX’ın anne sütüne geçtiği saptanmamıştır. Ancak anne sütü alan çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  ASEMAX’ın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olduğu bildirilmemiştir.

  ASEMAX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ASEMAX her 5 mL’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  ASEMAX’ın her 5 mL’lik dozunda 3 g sukroz bulunmaktadır. Bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  mı
 • ASEMAX antiasitler (midenin aşırı asidini azaltan ilaçlar) ile birlikte alınırsa antiasitler sefdinirin emilimini azaltır. Eğer sefdinir tedavisi süresince antiasitler kullanılacak ise ASEMAX antiasitlerin kullanılmasından en az 2 saat önce ya da sonra alınmalıdır.
 • Gut hastalığı (damla hastalığı) tedavisinde de kullanılan probenesid, ASEMAX’ın böbreklerden atılma süresini uzatarak kandaki yoğunluğunun artışına neden olur. Bu ilacı kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.
 • Demir içeren ilaçlar ve yiyecekler ASEMAX’ın emilimini azaltır. ASEMAX tedavisi sırasında demir içeren ilaçlar kullanılacak ise her iki uygulamanın arasında en az 2 saat olmalıdır. Özellikle demir içeren ilaç veya yiyeceklerle beraber kullanıldığında dışkı rengi kırmızı olabilmektedir (Bu renk değişikliği normal olarak değerlendirilmektedir).
 • ASEMAX kullanımı bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.

 • 3.ASEMAX nasıl kullanılır ?

  ASEMAX’ı her zaman doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanınız.

  6 ay-12 yaş arası çocuklarda toplam günlük doz 14 mg/kg’dır. Bir günde önerilen en yüksek doz 600 mg’dır.

 • Akut bakteriyel otitis media, farenjit ve tonsillit tedavisi için günde 2 kere 7 mg/kg (12 saat ara ile) 5-10 gün boyunca veya günde tek doz 14 mg/kg 10 gün boyunca kullanılması önerilir.
 • Akut sinüzit tedavisinde günde 2 kere 7 mg/kg (12 saat ara ile) 10 gün boyunca veya günde tek doz 14 mg/kg 10 gün boyunca kullanılması önerilir.
 • Basit deri enfeksiyonlarının tedavisi için günde 2 kere 7 mg/kg (12 saat ara ile) 10 gün boyunca kullanılması önerilir.
 • Uygulama yolu ve metodu

  ASEMAX sadece ağızdan kullanım içindir.

  Süspansiyonun hazırlanması:

  Süspansiyon hazırlanmadan önce, şişe kapalı iken ters çevrilip çalkalanarak toz gevşetilir/havalandırılır. Şişe üzerindeki işaret çizgisinin yarısına kadar kaynatılmış, soğutulmuş su konarak iyice çalkalanır. Homojen (tamamı benzer özellikte) bir dağılım için 5 dakika beklenmelidir. Bu işlemin ardından şişe üzerindeki işaret çizgisine kadar tekrar su eklenir ve çalkalanır. Sulandırılmış süspansiyon kontrollü oda ısısında 10 gün saklanabilir. Her kullanımdan önce şişe iyice çalkalanmalıdır.

  Dozun doğru bir şekilde alınabilmesi için şişe ile birlikte verilen ölçü kaşığı kullanılmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  6 ayın altındaki çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Vücut ağırlığı

  Önerilen doz şeması (125 mg/5 mL için)

  9 kg

  2.5 mL 12 saat ara ile veya 5 mL günde tek doz

  18 kg

  5 mL 12 saat ara ile veya 10 mL günde tek doz

  27 kg

  7.5 mL 12 saat ara ile veya 15 mL günde tek doz

  36 kg

  10 mL 12 saat ara ile veya 20 mL günde tek doz

  >43 kg

  12 mL 12 saat ara ile veya 24 mL günde tek doz

  Vücut ağırlığı 43 kg ve üzerindeki veya 12 yaşından büyük çocuklar, en yüksek günlük doz olan 600 mg’ı alabilirler.

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek rahatsızlığı olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği veya hemodiyaliz uygulaması varsa doktorunuz böbrek fonksiyon değerlerine göre doz ayarlamasını yapacaktır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğinde doktor kontrolünde dikkatli kullanılması önerilir.

  Eğer ASEMAJCın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ASEMAX kullanırsanız

  ASEMAJCtan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doktora ya da hastaneye giderken ilacınızı yanınızda götürünüz.

  Sefdinirin insanlarda fazla kullanımı ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Diğer P-laktam antibiyotiklerinin fazla kullanımı ile kusma, mide bulantısı, mide çukuru rahatsızlığı, ishal ve kafa karışıklığı gibi zehirlenme belirtileri görülmektedir. Kan diyalizi, böbrek rahatsızlığı olan bireylerde sefdiniri vücuttan hemen attığından; ciddi zehirlenme olaylarının görülmemesinde yardımcı olmaktadır.

  ASEMAX’ı kullanmayı unutursanız

  ilacınızı almayı unutursanız, hatırladığınız zaman alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ASEMAX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kendinizi iyi hissetseniz dahi ilacı kullanmayı doktorunuza danışmadan aniden kesmeyiniz. Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmanız, hastalığınızın şiddetlenmesine ve tedavinin aksamasına neden olabilir.

  Eğer ASEMAX kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Satış Fiyatı 61.38 TL [ 15 Oct 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 61.38 TL [ 8 Oct 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699570280022
Etkin Madde Sefdinir
ATC Kodu J01DD15
Birim Miktar 125+5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefdinir
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ASEMAX 125 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Oct 202161.38 TL
8 Oct 202161.38 TL
1 Oct 202161.38 TL
27 Sep 202161.38 TL
22 Sep 202161.38 TL
14 Sep 202161.38 TL
6 Sep 202161.38 TL
27 Aug 202161.38 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları