Apotex İlaçları › AS-KALMEKS 100 mg 60 film tablet › KT › Yan Etkileri

AS-KALMEKS 100 mg 60 film tablet Yan Etkileri

Ketiapin }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Ketiapin Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 6 June  2014

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi AS-KALMEKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa AS-KALMEKS'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz (bunlar aşağıda da tanımlanmıştır):

Çok yaygın (10 hastanm en az l’inde görülebilir.)

• Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir),

• Uyku hali (ilacı kullanmayı sürdürdüğünüzde ortadan kalkabilir, bayılmaya neden olabilir),

• Kesilme semptomları (kusma, baş dönmesi, bulantı, baş ağnsı, ishal, uykusuzluk ve huzursuzluk gibi AS-KALMEKS kullanımının kesilmesi ile ortaya çıkan semptomlar (1 ila 2 haftalık bir periyotta ilacın kademeli olarak kesilmesi önerilir),

• Kilo alımı.

Yaygın (10 hastanm l’inden az, fakat 100 hastanın l’inden fazla görülebilir.)

• Kalp hızında artış (taşikardi),

• Burun tıkanıklığı,

• Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık),

• Halsizlik ve güçsüzlük hissi,

• Kol veya bacaklarda şişme,

• Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon) ve buna bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),

• Kan şekerinin yükselmesi,

• Bulanık görme,

• Kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması gibi anormal kas hareketleri,

• Anormal rüyalar ve kabuslar,

• Açlık hissi (iştah artışı),

• Asabilik,

• Konuşma ve telaffuzda bozulma,

• Baygınlık (düşmeye sebep olabilir).

Yaygın olmayan (100 hastanın l’inden az, fakat 1000 hastanın l’inden fazla görülebilir.)

• Nöbetler,

• Deride ve ağız çevresinde kabarcıklar gibi alerjik reaksiyonlar,

• Huzursuz bacak sendromu,

• Yutkunmada güçlük,

• Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler,

• Cinsel aktivitede bozukluk.

Seyrek (1000 hastanın l’inden az, fakat 10.000 hastanın l’inden fazla görülebilir.)

• Yüksek ateş durumu, uzun süren boğaz ağnsı, ağız ülserleri, hızlı nefes alma, terleme, kaslarda sertleşme, baygınlık hissetme veya bayılma,

• Deri ve gözlerde sararma,

• Priapizm (uzun süren ve ağnlı ereksiyon),

• Göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi (galaktore),

• Adet düzensizliği,

• Göğüs ağnsına ve nefes almada zorluğa neden olacak şekilde kan damarlan boyunca akciğere doğru ilerleyen, özellikle bacak damarlarındaki kan pıhtılaşması (bacaklarda şişme, ağn ve kırmızılık belirtileri). Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğinde derhal doktorunuza başvurunuz.

Çok seyrek (10.000 hastanın l’inden az görülebilir.)

• Önceden mevcut diyabetin (şeker hastalığı) şiddetlenmesi,

• Karaciğer iltihabı (hepatit),

• Şiddetli pişik, kabanklık ve deride kırmızı kabarıklıklar,

• Bazen nefes almada zorluğa ve şoka sebep olan nadir aleıjik reaksiyonlar (anaflaksi),

• Deride ani kabarma, Özellikle göz çevresi ve dudaklar ve boğazda (anjiyoödem),

• İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması,

• Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağn (rabdomiyoliz).

AS-KALMEKS'in dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek kalp ritim bozukluklanna sebep olabilir.

Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlar bazı yağlann (trigliseridler ve total kolestrol) miktannda artış, kandaki şeker miktannda artış, bazı kan hücrelerinin sayısında azalma ve kanda prolaktin denilen hormonun miktarında artış şeklinde görülebilir. Prolaktin hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara neden olabilir:

• Kanda prolaktin hormonu miktannda artış. Nadiren bu durum aşağıdaki sonucu ortaya çıkarabilir:

- Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

- Kadınlarda adet kanamasının olmaması veya düzensiz olması Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençler:

Erişkinlerde görülebilen yan etkilerin bazılan çocuk ve ergenlerde de görülebilir:

Aşağıdaki yan etkiler, sadece çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde görülür.

Çok yaygın (10 hastanm en az l’inde görülebilir.)

• Kan basıncında artış.

Aşağıdaki yan etkiler, çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde daha sık görülür.

Çok yaygın (10 hastanm en az l’inde görülebilir.)

• Kanda prolaktin hormonunun artması. Nadiren bu durum aşağıdaki sonuçlara yol açabilir:

- Erkeklerde ve kızlarda göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

- Kızların aylık periyotlarının olmaması ya da düzensiz periyotlar yaşamaları

• Açlık hissinin artması

• Kas hareketlerinin başlamasında güçlük, titreme, rahatsızlık gibi anormal kas hareketleri veya ağn olmaksızın kas gerginliği olması

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı 371.39 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 371.39 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8698792091096
Etkin Madde Ketiapin
ATC Kodu N05AH04
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 60
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Ketiapin
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AS-KALMEKS 100 mg 60 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023371.39 TL
15 Sep 2023371.39 TL
8 Sep 2023371.39 TL
1 Sep 2023371.39 TL
29 Aug 2023371.39 TL
21 Aug 2023371.39 TL
14 Aug 2023371.39 TL
7 Aug 2023371.39 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları