Apotex İlaçları › AS-CILOG 20 mg 28 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

AS-CILOG 20 mg 28 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Sitalopram Hidrobromur }

Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Sitalopram Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 7 December  2012

AS-CİLOG 20 mg film tablet

Sitalopram bromür

Ağızdan alınır

Etken Madde

20 mg sitalopram (hidrobromür olarak).

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat. mikrokristalin selüloz, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, Hidroksietil selüloz, makrogol 8000, titanyum dioksit (El71).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AS-CILOG nedir ve ne için kullanılır?

2. AS-CILOG’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AS-CILOG nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AS-CILOG’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AS-CILOG nedir ve ne için kullanılır?

AS-CİLOG film tabletlerin her biri 20 mg sitalopram içerir.

AS-CİLOG 28 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Oval, beyaz, çentikli, ‘20’ ve ‘APO’ baskılı film kaplı tabletlerdir.

AS-CİLOG selektif serotonin geri alım inhibitörüdür (SSRI) ve antidepresanlar olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaçlar hastalığınızın belirtilerine neden olan beyindeki bazı kimyasal dengesizlikleri düzeltmeye yardımcı olurlar.

AS-CİLOG depresyon tedavisinde ve kendinizi daha iyi hissettiğinizde bu belirtilerin tekrarlanmasını önlemede yardımcı olmak için kullanılır.

Ayrıca, AS-CİLOG tekrarlayan depresyonu olan hastalarda yeni depresif nöbetlerin oluşumunu önlemek üzere uzun dönem tedavide kullanılır.

AS-CİLOG, panik atak eğilimi olan hastalarda ve obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) olan hastalarda belirtilerin hafifletilmesinde yararlıdır.

Doktorunuz AS-CİLOG'u başka bir amaçla da reçetelendirmiş olabilir. AS-CİLOG’un size neden reçetelendirildiğine dair herhangi bir sorunuz var ise doktorunuza sorunuz.


2.AS-CILOG kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AS-CILOG'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•    Sitalopram veya AS-CİLOG’un içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) var ise.

•    Aynı zamanda monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) olarak bilinen ilaçlardan kullanıyorsanız.

•    Aynı zamanda pimozid kullanıyorsanız.

Monoamin oksidaz inhibitörleri; fenelzin, iproniyazid, izokarboksazid, nialamid, tiranilsipromin ve moklobemid gibi depresyon tedavisinde de kullanılan ilaçları kapsamaktadır.

Fenelzin, iproniyazid, izokarboksazid, nialamid veya tiranilsipromin adlı monoamin oksidaz inhibitörlerinden birini kullanmayı bitirmişseniz, AS-CİLOG tedavisine başlamadan önce 2 hafta beklemeniz gerekecektir.

Moklobemid kullanmayı bıraktığınızda AS-CİLOG tedavisine başlamadan mutlaka bir gün geçmelidir.

AS-CİLOG’u kestikten sonra herhangi bir monoamin oksidaz inhibitörü kullanmaya başlamadan önce 1 hafta beklemelisiniz.

AS-CİLOG’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

Eğer,

•    Mani veya panik bozukluk nöbetiniz varsa,

•    Şiddetli bir karaciğer hastalığınız varsa,

•    Şiddetli bir böbrek hastalığınız varsa,

•    Diyabetiniz varsa (antidiyabetik tedavinizin ayarlanması gerekebilir),

•    Epilepsi veya nöbet hikayeniz varsa,

•    Bir tür kanama bozukluğunuz varsa,

•    Kanınızdaki sodyum seviyesi azalmışsa,

•    Elektrokonvülsif tedavi alıyorsanız,

•    Aşırı huzursuzluk ve/veya çoğu zaman hareket etme ihtiyacı (akatizi) hissediyorsanız,

•    Glokom hastalığınız varsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İntihar düşüncesi, depresyon ve anksiyete bozukluğunda kötüleşme:

Eğer depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu belirtiler antidepresan ilk kullanılmaya başlandığında artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermeye başlaması, genellikle yaklaşık 2 hafta, fakat bazen daha uzun bir zaman alabilir:

Bu olasılık aşağıdaki durumlarda daha fazladır:

•    Eğer daha önce intihar veya kendinize zarar verme düşünceniz olmuşsa.

•    Eğer genç bir yetişkinseniz. Klinik araştırmalardan elde edilen bilgiler, antidepresan ile tedavi edilen psikiyatrik bozukluğu olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerde intihar davranışı riskinin artabileceğini göstermiştir.

Çocuklar ve 18 vasin altındaki adolesanlarda kullanımı

AS-CİLOG genel olarak çocuklar ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca bilmelisiniz ki; 18 yaşın altındaki hastalar bu sınıf ilaçları kullandıklarında intihar girişimi, intihar düşüncesi ve düşmanlık (çoğunlukla saldırganlık, zıtlaşma davranışı ve sinirlilik) gibi yan etkilerin riski yüksektir. Buna karşın doktorunuz hasta için en yararlısı olduğunu düşünerek 18 yaşın altındaki hastalara AS-CİLOG reçete edebilir. Doktorunuz 18 yaşın altındaki bir hastaya AS-CİLOG reçete etmişse ve siz bunu görüşmek istiyorsanız lütfen doktorunuzla temasa geçiniz. 18 yaşın altındaki bir hasta AS-CİLOG kullanırken yukarıda yer alan belirtilerden herhangi biri gelişirse veya daha da kötüleşirse doktorunuza haber vermelisiniz.

Hastalığınıza ilişkin özel bilgi:

Depresyon veya ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarda da olduğu gibi iyileşme hemen sağlanamaz. AS-CİLOG tedavisine başladıktan sonra herhangi bir iyileşme hissetmeniz birkaç hafta alabilir.

Panik bozukluk tedavisinde herhangi bir iyileşmenin görülmesi genellikle 2-4 hafta alır. Tedavinin başında bazı hastalar artan anksiyete (devam eden tedavi sırasında kaybolur) hissedebilir. Bundan dolayı doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip etmeniz ve doktorunuza danışmadan tedaviyi durdurmamanız veya dozu değiştirmemeniz çok önemlidir.

Bazen depresyon veya panik bozukluk belirtileri intihar veya kendine zarar verme düşünceleri içerebilir. İlacın antidepresan etkisi tam olarak ortaya çıkıncaya kadar bu belirtilerin devam etmesi veya kötüleşmesi mümkündür. Eğer genç bir erişkinseniz (örn. 30 yaşın altındaysanız) ve daha önce antidepresan ilaçlar kullanmadıysanız bunun oluşması daha olasıdır.

Manik depresif hastalığı olan bazı hastalar manik döneme girebilirler. Bu durum olağandışı ve hızla değişen düşünceler, anlamsız mutluluk veya aşırı fiziksel aktivite ile karakterizedir. Eğer böyle hissediyorsanız doktorunuzla temasa geçiniz.

Tedavinin ilk haftalarında aşırı huzursuzluk veya oturma veya hareketsiz durma güçlüğü gibi semptomlar oluşabilir. Bu semptomları yaşıyorsanız hemen doktorunuza bildiriniz.

Bazen yukarıda bahsedilen belirtilerin farkında olmayabilirsiniz ve dolayısıyla bir arkadaşınızdan davranışınızdaki değişikliğin olası belirtilerini gözlemlemede size yardımcı olmasını istemeyi faydalı bulabilirsiniz.

Eğer tedavi sırasında sıkıntılı düşünceleriniz veya tecrübeleriniz olursa veya yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi biri oluşursa hemen doktorunuza iletiniz veya en yakın hastane ile temasa geçiniz.

AS-CILOG'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AS-CİLOG aç veya tok karnına alınabilir.

AS-CİLOG’un alkolün etkilerini arttırmadığı görülmüştür. Yine de AS-CİLOG tedavisi sırasında alkol kullanılmaması tavsiye edilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlar genellikle AS-CİLOG kullanmamalıdır.

Bu grup ilaçlardan (antidepresanlar) birini hamileliğinizin son üç ayında ve doğuma kadar kullanırsanız, yeni doğan bebeğinizde şu etkilerin görülebileceğinin farkında olmalısınız: nefes alıp verme güçlüğü, mavimsi bir cilt, krizler, vücut ısısı değişiklikleri, besleme güçlüğü, kusma, düşük kan şekeri, sert veya gevşek kaslar, canlı refleksler, titreme, sinirlilik, aşırı hassasiyet, uyuşukluk hali, sürekli ağlama, uykulu olma ve uyuma güçlükleri. Yeni doğan bebeğinizde bu belirtilerden biri görülürse lütfen hemen doktorunuz ile temasa geçiniz.

Gebeliğin ileri evrelerinde, SSR1 kullanımı sonrası, yeni doğanda kalıcı pulmoner hipertansiyon (PPHN) riskinde artış görülebilir. Ancak, şu andaki durumda ayrı ayrı her bir SSRI için potansiyel risk belirlenememektedir.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anneler bu ilacı kullanırken bebeklerini emzirmemelidir.

Araç ve makina kullanımı

AS-CİLOG genel olarak sersemlik haline neden olmaz fakat yine de bu ilacı almaya başladığınızda baş dönmesi veya uyku hali hissederseniz bu etkiler geçinceye kadar araç kullanmayınız veya herhangi bir alet veya makine çalıştırmayınız.

AS-CILOG'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir. Diğer ilaçlar ile AS-CİLOG’un birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar bir diğerinin etkisini etkileyebilir ve bu durum bazen ciddi yan etkilere neden olabilir.

Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte AS-CİLOG kullanırken dikkatli olunmalıdır:

•    lityum (manik depresif bozukluk profılaksisi ve tedavisinde kullanılır) ve triptofan: yüksek ateşiniz ve ani kas kasılmanız varsa, heyecanlı ve zihin bulanıklığı hissediyorsanız hemen doktorunuzu görmelisiniz.

•    selejilin (Parkinson hastalığında kullanılır): selejilin dozu günde 10 mg’yi geçmemelidir.

•    metoprolol (yüksek kan basıncı ve/veya kalp hastalığı için kullanılır): metoprolol kan seviyeleri artar fakat bu artışa bağlı belirtiler veya metoprolol yan etkileri kaydedilmemiştir.

•    sumatriptan ve benzer ilaçlar (migren tedavisinde kullanılır): yan etki riski; bu kombinasyonu kullanırken olağan olmayan bir semptom ile karşılaşırsanız doktorunuzu görmelisiniz.

•    simetidin, yüksek dozlarda kullanıldığında (mide ülseri tedavisinde kullanılır): AS-CİLOG kan seviyeleri artabilir fakat AS-CİLOG’un artmış yan etkileri kaydedilmemiştir.

•    trombosit fonksiyonunu etkilediği bilinen ilaçlar (örn. bazı antipsikotik ilaçlar, trisiklik antidepresanlar, asetilsalisilik asit (ağrı kesici olarak kullanılır), non steroid antienflamatuvar ilaçlar (artrit için kullanılır)); kanama riskinin hafifçe artması.

•    St John Wort; Sarı kantaron (hypericum perforatum)- AS-CİLOG ile beraber kullanılması yan etki riskini arttırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.AS-CILOG nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. AS-CİLOG u her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız.

Emin değilseniz veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşmalısınız.

Erişkinler

Depresyon

Normal doz günde 20 mg’dır. Bu doz doktorunuz tarafından günde maksimum 60 mg’a kadar arttırılabilir.

Panik bozukluğu

Dozu günde 20-30 mg’a arttırmadan önce ilk hafta için başlangıç dozu günde 10 mg’dır. Bu doz doktorunuz tarafından günde maksimum 60 mg’a kadar arttırılabilir.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)

Başlangıç dozu günde 20 mg’dır. Bu doz doktorunuz tarafından günde maksimum 60 mg’a kadar arttırılabilir.

Uygulama yolu ve metodu

AS-CİLOG her gün, günde tek doz olarak kullanılır.

AS-CİLOG günün herhangi bir zamanında yemeklerle veya tek başına kullanılabilir. Tabletler, su ile içilerek yutulur. Tabletleri çiğnemeyiniz (tabletlerin acı bir tadı vardır).

Değişik yaş grupları

Çocuklarda ve adolesanlarda (<18 yaş) kullanımı:

AS-CİLOG çocuklara veya adolesanlara verilmemelidir. Daha fazla bilgi için lütfen ‘2. AS-CİLOG’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler' bölümüne bakınız.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalar genel olarak günde 40 mg’dan fazla kullanmamalıdır.

Özel kullanım durumları

Karaciğer ile ilgili yakınmaları olan hastalar günde 30 mg’dan fazla kullanmamalıdır. Tedavinin süresi:

Depresyon, panik bozukluk ve OKB için kullanılan diğer ilaçlarda da olduğu gibi bir iyileşme hissetmeniz birkaç hafta sürebilir.

Doktorunuzla konuşmadan önce ilacın dozunu kesinlikle değiştirmeyiniz.

Tedavi süresi kişiden kişiye değişir, genellikle en az 6 ay’dır. Doktorunuz tavsiye ettiği sürece tabletleri kullanmaya devam ediniz. Kendinizi iyi hissetmeye başlasanız bile doktorunuz tarafından yapılması söylenmeden tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Altta yatan hastalık uzun bir süre devam edebilir ve siz tedaviyi kestikten sonra çok yakın bir süre içinde belirtileriniz tekrarlayabilir.

Tekrarlayan depresyonu olan hastalar yeni depresif nöbetlerin oluşumunu önlemek için devam eden tedavilerden (bazen birkaç yıl) yararlanmaktadır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AS-CILOG kullanırsanız

AS-CİLOG'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, hemen doktorunuz veya size en yakın hastanenin acil bölümü ile temasa geçiniz. Bir rahatsızlık veya zehirlenme belirtisi olmasa da bunu yapınız. Bir doktor veya hastaneye giderseniz AS-CİLOGkutusunu yanınıza alınız.

Doz aşımı semptomları şunlar olabilir:

•    Nöbet

•    Kalp ritminde değişiklik / aritmi

•    Sersemlik hali

•    Koma

•    Kusma

•    Titreme

•    Düşük kan basıncı

•    Yüksek kan basıncı

•    Bulantı

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı 72.84 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 72.84 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8698792090020
Etkin Madde Sitalopram Hidrobromur
ATC Kodu N06AB04
Birim Miktar 20
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Sitalopram
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AS-CILOG 20 mg 28 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 202372.84 TL
15 Sep 202372.84 TL
8 Sep 202372.84 TL
1 Sep 202372.84 TL
29 Aug 202372.84 TL
21 Aug 202372.84 TL
14 Aug 202372.84 TL
7 Aug 202372.84 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları