E.İ.P İlaçları › ARVILA 250 mg tablet › Kullanma Talimatı

ARVILA 250 mg tablet Kullanma Talimatı

Abirateron }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Hormon Antagonistleri > Abirateron Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP) | Güncelleme : 20 November  2020

ARVİLA250 mg tablet

Ağız yoluyla kullanılır.

 • Etken Madde

  Her bir tablet 250 mg abirateron asetat içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), mikrokristalize selüloz, kroskarmelloz sodyum, povidon, sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat, kolloidal susuz silika

 • ▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. ARVILA nedir ve ne için kullanılır?

  2. ARVILA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. ARVILA nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. ARVILA’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.ARVILA nedir ve ne için kullanılır?

  -      ARVİLA,    etkin madde olarak abirateron asetat içermektedir.

  ARVİLA vücudunuzun testesteron (androjen grubundan bir steroid hormonu olup, erkek cinsiyet hormonu olarak bilinir) üretmesini engeller ve bu şekilde prostat kanserinin büyümesini yavaşlatabilir. ARVİLA, yetişkin erkeklerde vücudun diğer yerlerine yayılmış prostat kanserini tedavi etmek için kullanılır.

 • -      ARVİLA, yetişkin erkeklerde vücudun diğer yerlerine yayılmış prostat kanserini tedavi etmek üzere daha önce kemoterapi almamış ve kemoterapiye uygun olmayan hastalar ile kemoterapi sonrası tekrarlayan hastalığın tedavisinde kullanılır.

 • ARVİLA’yı alırken doktorunuz size prednizolon adı verilen başka bir ilacı da birlikte reçeteleyecektir. Bu şekilde tansiyonunuzun yükselmesi, vücudunuzdaki su miktarının artması (sıvı birikimi) ya da vücudunuzdaki potasyum adı verilen elementin seviyesinin düşme riski azaltılacaktır.

 • -     ARVİLA tabletler beyaz veya beyaza yakın renkte, bir yüzünde ATN, diğer yüzünde 250 baskılı, oval tabletler şeklindedir.

 • -    ARVİLA tabletler plastik kapaklı şişelerde ve her şişe 120 tablet içerecek şekilde sunulmuştur.


 • 2.ARVILA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ARVILA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  -  Abirateron asetata ya da ARVİLA’nın içerdiği yardımcı maddelere alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

 • -  Kadınsanız ve özellikle hamile iseniz. ARVİLA sadece erkek hastalarda kullanılır.

 • -  Şiddetli karaciğer hasarınız varsa.

 • -  Prostat kanseri tedavisinde kullanılan Ra-223 molekülü ile kombinasyon halinde

 • Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse bu ilacı kullanmayınız. Emin olmadığınız her durumda bu ilacı almadan önce doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  ARVİLA

  ARVILA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer sizde aşağıdaki durumlardan biri varsa doktorunuz veya eczacınıza söyleyiniz:

 • -  Karaciğerinizle ilgili bir hastalığınız varsa,

 • -  Tansiyonunuz yüksekse veya kalp yetmezliğiniz varsa veya kanınızda potasyum adı verilen elementin miktarları düşükse (düşük potasyum kalp ritim problemleri riskini artırabilir),

 • -  Kalp ya da kan damarlarınızla ilgili başka bir hastalığınız varsa,

 • -  Düzensiz ya da hızlı kalp atışınız varsa,

 • -  Nefes darlığınız varsa

 • -  Hızla kilo aldıysanız,

 • -  Ayaklar, bilekler ya da bacaklarda şişkinliğiniz varsa,

 • -  Geçmişte prostat kanseri için ketokonazol olarak bilinen bir ilaç aldıysanız,

 • -  Bu ilacı prednizolon ile birlikte alma hakkında bilgi alma ihtiyacınız varsa,

 • -  Kemikleriniz üzerindeki olası etkileri hakkında bilgi alma ihtiyacınız varsa,

 • -  Yüksek kan şekerine sahipseniz,

 • Kalp ritmi problemleri (aritmi) dahil, kalp veya kan damarı probleminiz varsa ya da bunun için ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışınız

  Derinizde ya da gözlerinizde sararma, idrarınızın renginde koyulaşma ya da ciddi bulantı veya kusma hissederseniz, bunlar karaciğer probleminin göstergesi ve belirtileri olabileceğinden hemen doktorunuza danışınız. Nadiren ölümle sonuçlanabilen, karaciğerin görevlerini yapamaması (akut karaciğer yetmezliği de denir) yaşanabilir.

  Kırmızı kan hücresi sayısında azalma, azalmış cinsel istek, kaslarda güçsüzlük ve/veya kas ağrısı meydana gelebilir.

  ARVİLA, kemik kırılması veya ölüm riskindeki olası bir artış nedeniyle Ra-223 (nükleer tıpta kullanılan radyoaktif radyum tedavisi) ile birlikte verilmemelidir.

  ARVİLA ve prednizolon ile tedavi sonrası Ra-223’ü kullanmayı planlıyorsanız, Ra-223 ile tedaviye başlamadan önce 5 gün bekleyin.

  Kan değerlerinizin izlenmesi

  ARVİLA karaciğerinizi etkileyebilir ve siz herhangi bir belirti görmeyebilirsiniz. Bu nedenle doktorunuz ARVİLA kullanırken size belirli zamanlarda kan testi uygulayarak ARVİLA’ nın karaciğeriniz üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını kontrol etmek isteyebilir.

  Çocuklar ve ergenler

  Bu ilaç çocuklarda veya ergenlerde kullanılmaz. ARVİLA’nın yanlışlıkla bir çocuk veya ergen tarafından yutulması durumunda, derhal hastaneye başvurun ve acil servisteki doktora göstermek için Kullanma Talimatını da yanınızda götürün.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız

  ARVİLA

  ARVILA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması


 • 3.ARVILA nasıl kullanılır ?

  Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  İlacınızın önerilen dozu günde bir defada alınacak 1000 mg’dır (dört tablet).

  Uygulama yolu ve metodu

 • -     Bu ilacı ağızdan alınız.

 • -    ARVİLA’yı yemeklerle birlikte almayınız.
 • -    ARVİLA yemeklerden en az 1 saat önce ya da yemekten en az iki saat sonra alınmalıdır (lütfen Bölüm 2 " ARVİLA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması" bölümüne bakınız).

 • -     Tabletleri bir bütün olarak suyla yutunuz.

 • -     Tabletleri bölmeyiniz.

 • -    ARVİLA prednizolon adı verilen bir başka ilaçla birlikte alınır. Prednizolonu doktorunuzun söylediği şekilde alınız.

 • -    ARVİLA aldığınız sürece her gün prednizolonu da almalısınız.

 • -    Acil bir tıbbi durumunuz olduğunda, almakta olduğunuz prednizolonun dozunun değiştirilmesi gerekebilir. Almakta olduğunuz prednizolonun miktarı değiştirilecekse doktorunuz size söyleyecektir. Doktorunuz size söylemediği sürece almakta olduğunuz prednizolonun dozunu değiştirmeyiniz.

 • ARVİLA’yı prednizolonla birlikte alırken doktorunuz size başka ilaçlar da reçeteleyebilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  ARVİLA çocuklarda ve ergenlerde kullanılabilen bir ilaç değildir. Eğer ARVİLA bir çocuk ya da ergen tarafından kazara yutulursa, doktora göstermek üzere bu kullanma talimatını yanınıza alarak derhal hastaneye gidiniz.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda ARVİLA kullanılabilir, doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunması tavsiye edilmektedir.

  Karaciğer yetmezliği: Doktorunuz, karaciğerinize ait bazı kan değerlerini belli aralıklarla takip edecek ve eğer bu değerlerde aşırı bir artış olur ise, ARVİLA’yı kan değerleriniz düzelene kadar veya tamamen kesecektir. Orta veya ağır derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda, ARVİLA kullanılmamalıdır.

  Yüksek tansiyon: Eğer yüksek tansiyonunuz (hipertansiyonunuz) varsa, doktorunuz tansiyon değerlerinizi kontrol altına almadan ARVİLA ile tedaviye başlamayacaktır. Tansiyon şikayetiniz olsun veya olmasın, doktorunuz ARVİLA tedavisi sırasında tansiyonunuzun ölçülmesini isteyecektir.

  Eğer ARVİLA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ARVILA kullanırsanız

  kullandıysanız:

  ARVİLA ’yı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz ya da derhal bir hastaneye gidiniz.

  ARVİLA

  ARVILA'i kullanmayı unuttuysanız

 • -    ARVİLA’yı veya birlikte almanız gereken prednizolonu kullanmayı unutursanız, ertesi gün normalde almanız gereken saatte alınız.

 • -    ARVİLA’yı veya birlikte almanız gereken prednizolonu kullanmayı bir günden daha fazla süreyle unuttuysanız, bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.

 • Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)
Geri Ödeme KoduA17462
Satış Fiyatı 6421.63 TL [ 20 Nov 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 6421.63 TL [ 13 Nov 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699586013331
Etkin Madde Abirateron
ATC Kodu L02BX03
Birim Miktar 250
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 120
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Hormon Antagonistleri > Abirateron
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ARVILA 250 mg tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Nov 20206,421.63 TL
13 Nov 20206,421.63 TL
6 Nov 20206,421.63 TL
27 Oct 20206,421.63 TL
20 Oct 20206,421.63 TL
13 Oct 20206,421.63 TL
6 Oct 20206,421.63 TL
25 Sep 20206,421.63 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları