Glaxo Smithkline İlaçları › ARIXTRA 2.5 mg/0.5 ml enjeksiyonluk sol.10 kul.haz.şırınga › Kullanma Talimatı

ARIXTRA 2.5 mg/0.5 ml enjeksiyonluk sol.10 kul.haz.şırınga Kullanma Talimatı

Fondaparinuks Sodyum }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Fondaparinuks Sodyum Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 13 July  2012

ARİXTRA 2.5 mg/0.5 ml enjeksiyonluk solüsyon Deri altına veya damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir 0.5 ml’lik çözelti 2.5 mg fondaparinaks içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, enjeksiyonluk su ve hidroklorik asit veya sodyum hidroksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ARIXTRA nedir ve ne için kullanılır?

2. ARIXTRA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ARIXTRA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ARIXTRA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


ARİXTRA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ


2.ARIXTRA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ARIXTRA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

ARIXTRA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Artmış kanama riskiniz varsa (Örn; doğumsal ya da sonradan gelişmiş kanama bozuklukları (örn. kan pulcukları sayısı <50,000/mm3), aktif ülser, yakın zamanda geçirilmiş kafa içi kanama, beyin, omurilik veya göz cerrahisinden hemen sonra)
 • Toplardamar tıkanıklığını önleyen başka bir ilaç kullanıyorsanız
 • Cerrahi girişimin bitmesini takiben ilk 6 saat içinde (özellikle 75 yaş üzeri, 50 kg altı veya böbrek bozukluğunuz varsa)
 • Kanama riskini artıran diğer ilaçlarla birlikte kullanacaksanız
 • Omurilik boşluğu içine uygulanan bölgesel anestezi aldıysanız
 • Yaşlıysanız
 • Vücut ağırlığınız 50 kg’dan az ise
 • Böbrek bozukluğunuz varsa
 • Şiddetli karaciğer bozukluğunuz varsa
 • Kandaki trombosit (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi) sayınız anormal derecede azalmışsa.
 • STEMI (bir çeşit kalp krizi) için anjio olan hastlarda, anjio öncesinde ve sırasında fondaparinaks kullanımı önerilmemektedir.
 • Eğer spinal anestezi (belinizden iğne yapılarak uygulanan anestezi) almışsanız veya omurga boşluğundan sıvı örneği alınmışsa (spinal lomber ponksiyon), ARİXTRA kullanırken, enjeksiyon yerindeki omurga içinde kanama riski vardır ve ciddi olabilir. Bu işlem süresince herhangi bir problem için sık sık kontrol edileceksiniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ARIXTRA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Veri yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz, yararları risklerinden fazla olmadığı sürece ARİXTRA’yı kullanmayınız. Hamile kadınlarda fondaparinaks kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır. Hayvan çalışmaları sınırlı kullanım nedeniyle gebelik, anne karnındaki gelişim, doğum ve doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler açısından yetersizdir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ARİXTRA’nın anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emzirme döneminde ARİXTRA kullanmanız tavsiye edilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  ARIXTRA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün 23 mg’dan daha az sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Kullanıma hazır enjektörün iğne koruyucusu kuru doğal lateks lastik içerebilir. Latekse karşı duyarlı kişilerde allerjik reaksiyona neden olma potansiyeli vardır.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Toplardamar tıkanıklığını önleyen veya kanama riskini artıran diğer ilaçlarla birlikte kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır.

  Aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması ARİXTRA’nın etkisini anlamlı derecede değiştirmemiştir:

 • varfarin (pıhtılaşmayı önlemesi için ağızdan alınır)
 • aspirin (pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklarını baskılar)
 • piroksikam (steroid olmayan ağrı kesici ve romatizma ilacı)
 • digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır)
 • Kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan diğer bir ilaç olan heparin tedavisine ARİXTRA’nın son enjeksiyonundan bir gün sonra başlanmalıdır.

  Pıhtılaşmayı önlemek için kullanılan diğer bir ilaç grubu olan K Vitamini antagonisti tedavisine başlanırken ARİXTRA tedavisi gerekli laboratuvar değerleri sağlanana dek sürdürülmelidir.

  Aşağıda listelenen bitkilerin tamamı pıhtılaşmayı etkileyebileceğinden birlikte kullanılmaları fondaparinaksın kan pıhtılaşma engelleyici etkilerini arttırabilir.

  Alfalfa (kaba yonca), anason, yaban mersini, deniz yosunu, bromelayin, kedi pençesi, kereviz, coleus (kolyoz), cordyceps, dong quai, çuha çiçeği yağı, çemen otu, feverfew, sarımsak, zencefil , ginkgo biloba, ginseng, üzüm çekirdeği, yeşil çay , guggul, at kestanesi tohumu , yaban turpu , meyan kökü, prickly ash, kırmızı yonca, reishi, sarı yonca, zerdeçal, aksöğüt

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.ARIXTRA nasıl kullanılır ?

  Pıhtı oluşumunun önlenmesi:

  Ortopedik ve karın cerrahisi: Önerilen ARİXTRA dozu, ameliyat sonrası deri altı enjeksiyonla günde bir kez uygulanan 2.5 mg’dır.

  İlk doz, cerrahi girişimin sonlanmasını takiben 6 saatten daha erken verilmemelidir. Tedaviye ameliyat sonrası, pıhtı atma riski ortadan kalkıncaya ve genellikle hasta ayağa kalkıp yürüyebilir hale gelene kadar en az 5-9 gün devam edilmelidir.

  Kalça kırığı cerrahisi geçirmiş hastalarda, ek olarak 24 güne kadar ARİXTRA ile uzatılmış tedavi düşünülmelidir.

  Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ya da kalp krizi tedavisinde:

  Önerilen ARİXTRA dozu, deri altı enjeksiyonla günde 1 kez uygulanan 2.5 mg’dır. Tedavi, tanı konduktan sonra mümkün olduğunca çabuk başlatılmalı ve 8 gün kadar ya da hasta taburcu olana kadar devam ettirilmelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Deri altı uygulama

  Deri altı enjeksiyon için karın duvarları dönüşümlü kullanılmalıdır. Kullanıma hazır şırınga ile uygulama yapılırken ürünün kaybını önlemek için enjeksiyondan önce şırınganın içinde bulunan hava kabarcığı dışarı çıkarılmamalıdır. İğne, başparmak ve işaret parmağı arasında tutulan deri boğumuna dikey olarak tümüyle batırılmalıdır. Deri boğumunun tutulması enjeksiyon boyunca sürdürülmelidir.

  Hastalar, sadece hekim uygun olduğuna karar verdiğinde ve gerekli tıbbi takip yapılarak kendi kendilerine enjeksiyon yapabilirler.

  Damar içi uygulama

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Kendi kendine uygulama için talimatlar (deri altı uygulama için):

  ARİXTRA güvenlik şırıngasının bölümleri:

  1. Sert iğne kapağı

  2. Piston kapağı

  3. Piston

  4. Tutma yeri

  5. Emniyet kılıfı

  Şırınga - KULLANMADAN ÖNCE  Şırınga - KULLANDIKTAN SONRA


  1. Ellerinizi sabun ve su ile yıkayınız. Havlu ile kurulayınız.  2. Rahat bir pozisyonda oturunuz veya uzanınız.


  Alt karın bölgesinde göbek deliğinin en az 5 cm aşağısında bir nokta belirleyiniz

  (şekil 1). Enjeksiyon işlemini her seferinde sağ ve sol taraflara dönüşümlü olarak uygulayınız.

  Eğer zorlanıyorsanız doktorunuz veya hemşirenize danışınız.

  Şekil 1


  Şekil 2  Şekil 3  3. Enjeksiyon bölgesini alkollü pamukla temizleyiniz.


  4. Şırınga gövdesini bir elinizle sağlam bir şekilde tutunuz. Pistonu koruyan kapağı çekerek çıkarınız. Piston kapağını atınız (şekil 2).


  5. İğne koruyucusunu önce döndürerek, sonra da düz doğrultuda şırınga gövdesine ters yönde çekerek çıkarınız. İğne koruyucusunu atınız (şekil 3).


  Önemli Not

 • Enjeksiyondan önce iğneye dokunmayınız veya herhangi bir yüzeye temas etmesini önleyiniz.
 • Şırınga içinde küçük bir hava kabarcığının olması normaldir. Herhangi bir ürün kaybını önlemek için hava kabarcığını enjeksiyondan önce çıkarmaya çalışmayınız.

 • 6. Önceden temizlenmiş olan bölgedeki deriyi, boğum oluşturacak şekilde, enjeksiyon sona erene kadar baş parmağınız ve işaret parmağınız arasında hafifçe tutunuz (şekil 4).

  Şekil 4


  7. Şırıngayı tutma yerinden sağlamca tutunuz. İğnenin tamamını deri boğumuna dik olarak (90° derecelik bir açı ile), deri içine sokunuz (şekil 5).

  Şekil 5


  Şekil 6


  Şekil 7


  8. Pistonu sonuna kadar iterek içeriğinin tümünü enjekte ediniz. Bu, otomatik iğne koruma sistemini harekete geçirecektir (şekil 6).

  Piston serbest bırakıldığında iğne otomatik olarak deriden çıkacak ve bundan sonra, içinde kalacağı güvenlik kılıfının içine çekilecektir (şekil 7).

  9. Kullanılmış şırıngayı hemşireniz ya da doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde imha ediniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  ARİXTRA 75 yaş üzerindeki yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Cerrahi işlem yapılacak yaşlı hastalarda, ARİXTRA’nın ilk dozunun zamanlamasına tam olarak uyulması gereklidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek bozukluğu: Şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda pıhtı atmasının önlenmesinde kullanılmamalıdır. Cerrahi işlem geçirecek hastalarda, ARİXTRA’nın ilk dozunun zamanlamasına tam olarak uyulması gereklidir. Şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ya da kalp krizi tedavisinde kullanımı önerilmez. Orta derecede böbrek bozukluğu olan hastalarda dozun günde 1.5 mg olarak uygulanması önerilir.

  Karaciğer bozukluğu: ARİXTRA dozunun ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda ARİXTRA dikkatli kullanılmalıdır.

  Vücut ağırlığı 50 kg’ın altında olan hastalar:

  Vücut ağırlığı 50 kg’ın altında olan hastalar, artmış kanama riski altındadır. Cerrahi işlem geçirecek hastalarda ARİXTRA’nın ilk dozunun zamanlamasına tam olarak uyulması gereklidir.

  Eğer ARİXTRA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ARIXTRA kullanırsanız

  Tavsiye edilenin üzerindeki ARİXTRA dozları kanama riskinde artışa yol açabilir. Doz aşımına bağlı kanama görüldüğünde tedavi durdurulmalıdır.

  ARİXTRA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ARIXTRA'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ARIXTRA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın.

  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA00887
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699522957682
Etkin Madde Fondaparinuks Sodyum
ATC Kodu B01AX05
Birim Miktar 2.5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Fondaparinuks Sodyum
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ARIXTRA 2.5 mg/0.5 ml enjeksiyonluk sol.10 kul.haz.şırınga Barkodu