Bilim İlaçları › APIREKS 100 mg/5 ml 100 ml pediatrik süspansiyon › Kullanma Talimatı

APIREKS 100 mg/5 ml 100 ml pediatrik süspansiyon Kullanma Talimatı

Ibuprofen }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > İbuprofen Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 30 November  2012

APİREKS 100 mg / 5 mL pediatrik süspansiyon

Ağızdan yutarak alınır.

 • Etken Madde

  İbuprofen’dir.

 • Her 5 mL’lik ölçek, 100 mg ibuprofen içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Gliserin, ksantan zamkı, sodyum metil paraben (E219), sodyum propil paraben (E217), sodyum benzoat, sodyum sitrat dihidrat, sitrik asit anhidrus, sodyum sakkarin dihidrat, sodyum klorür, polisorbat 80, mikrokristalin selüloz – karboksimetil selüloz sodyum, sukroz, sorbitol (E420), portakal aroması, gün batımı sarısı (E110), saf su

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. APIREKS nedir ve ne için kullanılır?

  2. APIREKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. APIREKS nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. APIREKS’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.APIREKS nedir ve ne için kullanılır?

 • • APİREKS turuncu renkli, portakal aromalı süspansiyondur.

 • • APİREKS, 100 mL’lik kahverengi cam şişeler içinde piyasaya sunulmaktadır.

 • • APİREKS’in etkin maddesi olan ibuprofen, NSAİİ olarak adlandırılan non-steroid antiinflamatuvar (steroid olmayan iltihap giderici) bir ilaç sınıfına aittir.

 • • APİREKS bu özellikleri dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 • - 6 ay ve üzerindeki çocuklarda ateşin düşürülmesi amacıyla kısa süreli olarak,

 • - 6 ay ve üzerindeki çocuklarda hafif ve orta derecedeki ağrıların giderilmesi amacıyla kısa süreli olarak,


 • 2.APIREKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  APIREKS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer ;

 • - Çocuğunuz ibuprofene veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) ise,

 • - Çocuğunuz daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen (ürtiker) gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyse,

 • - Çocuğunuz sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyse,

 • - Çocuğunuzun tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıkları varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyse,

 • - Çocuğunuzun şiddetli kalp yetmezliği var ise,

 • - İbuprofen kullanırken çocuğunuzda mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise,

 • - Çocuğunuzda ağır karaciğer yetmezliği var ise,

 • - Çocuğunuzda ağır böbrek yetmezliği (glomerüler filtrasyon<30 mL/dk) var ise,

 • - Çocuğunuzda kanamaya eğilim artmış ise (kolay kanamaya neden olan durumlar var ise), -Ayrıca koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemde APİREKS kullanılmamalıdır.

 • APIREKS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • - Çocuğunuz astım hastası ise veya daha önce astım geçirdiyse; bronşlarda spazma yol açabilir,

 • - Çocuğunuz önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları geçirdiyse; bu tablolarda alevlenme görülebilir,

 • - Çocuğunuzda böbrek hastalığı varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,

 • - Çocuğunuzda karaciğer hastalığı varsa,

 • - Çocuğunuzda kalp hastalığı varsa ya da tansiyonu (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,

 • - İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Kalp veya damar hastalıkları olan, daha önce inme geçirmiş olan veya bu gibi durumlar için risk taşıyanlarda (yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığı olanlar ya da sigara içenlerde) tedavi doktor veya eczacı ile görüşülmelidir.

 • - İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, çocuğunuz önceden bu türlü bir hastalık geçirmemiş olsa bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.

 • - Çocuğunuzun vücudunda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz.

 • - Çocuğunuzda üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma, ya da ensesinde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktora başvurunuz; bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

 • - Çocuğunuzun cildinde kızarıklık, döküntüler belirirse, hemen doktora başvurmalısınız.

 • Diğer NSAİ ilaçlar ile olduğu gibi, APİREKS enfeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.

  Çocuğunuzun hastalığının belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  APIREKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  APİREKS’i çocuğunuza aç karnına biraz su ile verebilirsiniz. Ancak az sayıda hastada APİREKS ile hafif bir hazımsızlık hali ortaya çıkabilmektedir. Eğer çocuğunuzda böyle bir durum oluşursa, şurubu bir miktar yiyecek ya da süt ile vermeniz yararlı olacaktır.

  APİREKS ile birlikte alkol kullanılması önerilmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğin 1. ve 2. üç aylık döneminde, çok gerekli olmadığı sürece ibuprofen kullanılmamalıdır.

  Hamileliğin son üç ayında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  APİREKS’in emziren anneler tarafından kullanılması önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  APİREKS, sersemlik, rehavet, yorgunluk ve görme bozuklukları gibi yan etkilere neden olabilir. Eğer bu yan etkiler görülürse, hastalar araç ve makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.

  APIREKS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  APİREKS sukroz ve sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından çocuğunuzun bazı şekerlere karşı duyarlılığı olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  APİREKS, gün batımı sarısı (E110) içermektedir. Dolayısıyla alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Ayrıca, içerdiği parahidroksibenzoatlar nedeniyle, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, APİREKS tedavisinde iken, çocuğunuz için aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

 • - Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin); bunların atılımları azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.

 • - Yüksek tansiyon ilaçları; tansiyon düşürücü etki azalabilir.

 • - NSAİİ’ler, ADE inhibitörleri, beta-blokerler ve diüretikler gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir. Diüretikler ayrıca, NSAİİ’lerin nefrotoksisite (böbrekler üzerine zararlı etki) riskini artırabilir.

 • - Kolestiramin: İbuprofenin, kolestiramin ile birlikte uygulanması, ibuprofenin mide bağırsak kanalındaki emilimini azaltabilir. Fakat klinik önemi bilinmemektedir.

 • - Sülfonilüre: NSAİİ’ler sülfonilüre tedavilerini potansiyalize edebilirler. Sülfonilüre tedavisi görmekte olan hastalarda ibuprofen kullanımı ile çok seyrek hipoglisemi rapor edilmiştir.

 • - Mifepriston: NSAİİ’lerin prostaglandin etkiyi ters yönde etkileme özellikleri sebebiyle, teorik olarak ilacın etkililiğinde azalma olabilir. Sınırlı kanıt, prostaglandin ile NSAİİ’lerin aynı gün birlikte uygulanmasının, mifepriston veya prostaglandinin servikal olgunlaşma veya uterus kontraktilitesi (rahmin kasılması) üzerindeki etkilerini olumsuz etkilemediğini ve hamileliğin medikal terminasyonunun (tıbbi olarak sonlandırılması) klinik etkililiğini düşürmediğini göstermektedir.

 • - CYP2C9 İnhibitörleri (Karaciğerde ilaçların etkisiz hale getirilmesinde görev yapan proteinleri durduran ilaç grubu): İbuprofenin, CYP2C9 inhibitörleri ile birlikte uygulanması, ibuprofene (CYP2C9 enzimlerini etkileyen madde) maruziyeti arttırabilir.

 • Vorikonazol ve flukonazol (mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar, CYP2C9 inhibitörleri) ile yapılan bir çalışmada, yaklaşık %80-100 oranında artmış bir S(+)-ibuprofen maruziyeti gösterilmiştir. Özellikle yüksek dozdaki ibuprofenin vorikonazol veya flukonazol gibi güçlü CYP2C9 inhibitörleri ile birlikte uygulanması durumunda, ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.

 • - Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn., varfarin); pıhtılaşma engelleyici etki artabilir.

 • - Pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklarının faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn., aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin);

 • NSAİİ’ler ile birlikte kullanıldıklarında mide-bağırsak kanalında kanama riskini arttırabilirler.

 • - Aspirin; istenmeyen etki olasılığı artabilir.

 • - Ginkgo biloba bitkisel özütü; mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.

 • - İdrar söktürücüler (örn. furosemid); idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.

 • - Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn., digoksin, digitoksin); bu ilaçların kan düzeyleri artabilir.

 • - Kaptopril ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

 • - Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon) gelişme riski vardır.

 • - Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ’ler; örn., aspirin, naproksen, selekoksib, nimesülid); iki veya daha fazla NSAİ ilacın birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

 • - Kortizon grubu ilaçlar; mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.

 • -  Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal eklem hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç); vücuttan atılımları azalabilir. NSAİİ’ler, metotreksatın tubular sekresyonunu (idrara atılmasını) engelleyebilir ve metotreksatın klerensini (temizlenmesini) düşürebilir.

 • - Mifepriston (düşük ilacı); ilacın etkililiğinde azalmaya neden olabilir.

 • - Siklosporin; böbrek bozukluğu riskinde artış olabilir.

 • - Takrolimus; NSAİİ’ler ile beraber kullanıldığında böbrek üzerine olan zararlı etkilerinde artış olabilir.

 • - Tiklopidin ile birlikte kullanılmamalıdır.

 • - Zidovudin; NSAİİ’ler ile beraber verildiğinde kandaki toksik etki riskinde artış olabilir. Aynı zamanda zidovudin ve ibuprofen tedavisi alan HIV (+) hemofili (kanamanın durmaması sorunu) hastalarında kan oturması ve eklem boşluğunda kan birikmesi riskinde artışa ilişkin kanıt bulunmaktadır.


 • 3.APIREKS nasıl kullanılır ?

  APİREKS’i çocuğunuza ne zaman ve ne şekilde vereceğiniz konusunda doktorunuzun talimatlarını izleyiniz. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Çocuklar

  APİREKS’in olağan günlük dozu bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 20-30 mg/kg’dır. Bu dozlar, süspansiyon aşağıdaki gibi verilerek sağlanabilir:

 • - 6 ay-1 yaş: Günde üç defa 2,5 mL (yarım ölçek-çocuğunuzun 7 kg’dan ağır olması koşulu ile)

 • - 1-2 yaş: Günde üç-dört defa 2,5 mL (yarım ölçek)

 • - 3-7 yaş: Günde üç-dört defa 5 mL (bir ölçek)

 • - 8-12 yaş: Günde üç-dört defa 10 mL (iki ölçek)

 • Juvenil romatoid artrit hastalığında (çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan özel bir romatizmal eklem hastalığı), bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 40 mg/kg dozuna kadar verilebilir.

  Yetişkinler

  Önerilen doz, bölünmüş dozlar halinde günde 1200-1800 mg’dır (günde üç defa 4-6 ölçek).

  Bazı hastalarda 600-1200 mg/gün dozunda idame edilebilir.

  Bölünmüş dozlar halinde verilen günlük doz 2400 mg’ı geçmemelidir.

  Ancak gerektiğinde, doz 3200 mg’a yükseltilebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  APİREKS, aç karına biraz su ile verilebilir. Ancak az sayıda hastada APİREKS ile hafif bir hazımsızlık hali ortaya çıkabilmektedir. Eğer böyle bir durum oluşursa, şurubu bir miktar yiyecek ya da süt ile vermeniz yararlı olacaktır.

  APİREKS alımı ile ağızda veya boğazda geçici bir yanma hissi olabilir. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

  Değişik yaş grupları

  Yaşlılarda kullanımı

  APİREKS böbrekleri ve karaciğeri normal çalışan yaşlılarda, doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir. Ancak yaşlılardaki dozajda dikkatli olunmalıdır. En düşük etkin doz olası en kısa süreyle kullanılmalıdır.

  Çocuklarda kullanımı

  APİREKS, 7 kg’ın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Ateş düşürücü olarak kullanıldığında, süspansiyon uzun süreler kullanılmamalı ve 6 aydan küçük çocuklara verilmemelidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer/kalp yetmezliği: Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır, çünkü APİREKS gibi NSAİİ’lerin kullanımı böbrek fonksiyonlarında bozulmayla sonuçlanabilir. Bu hastalarda doz mümkün olan en düşük düzeyde tutulmalı ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

  Eğer APİREKS’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla APIREKS kullanırsanız

  Reçete edilen günlük dozdan daha fazlasını kullanmayınız.

  Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla APİREKS kullanmışsanız ya da çocuklar bu ilacı kazara kullandıysa, alınacak önlem hakkında tavsiye ve risk ile ilgili görüş almak üzere her zaman bir doktor veya en yakın hastaneye başvurun.

  Belirtiler; mide bulantısı karın ağrısı, kusma (kanlı çizgiler olabilir), baş ağrısı, kulak çınlaması, bilinç bulanıklığı ve titrek göz hareketlerini içerebilir. Yüksek dozlarda, uyuşukluk, göğüs ağrısı, çarpıntı, bilinç kaybı, kasılmalar (özellikle çocuklarda), güçsüzlük ve baş dönmesi, idrarda kan, üşüme hissi, solunum problemleri bildirilmiştir.

  APİREKS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  APIREKS'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı veriniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz.

  APIREKS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tedaviyi sonlandırıncaya kadar APİREKS kullanmaya devam etmeniz önem taşımaktadır. Sadece çocuğunuz kendisini daha iyi hissettiği için tedaviye son vermeyiniz. APİREKS almayı zamanından önce keserseniz, çocuğunuzun hastalığı daha da kötüleşebilir.

  Hastalığın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

  Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA13273
  Satış Fiyatı 70.67 TL [ 16 Feb 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 70.67 TL [ 9 Feb 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699569700173
  Etkin Madde Ibuprofen
  ATC Kodu M01AE01
  Birim Miktar 5
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 100
  Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > İbuprofen
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  APIREKS 100 mg/5 ml 100 ml pediatrik süspansiyon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  16 Feb 202470.67 TL
  9 Feb 202470.67 TL
  2 Feb 202470.67 TL
  29 Jan 202470.67 TL
  22 Jan 202470.67 TL
  15 Jan 202470.67 TL
  8 Jan 202470.67 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları