Aroma İlaçları › A-NOX FORT 550 mg 10 tablet › KT › Kullanmadan Önce

A-NOX FORT 550 mg 10 tablet Kullanmadan Önce

Naproksen }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Naproksen Aroma İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 30 December  1899

2.A-NOX FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

A-NOX FORT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

A-NOX FORT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.
 • Tedavi sağlamak için gerekli en kısa sürede, etkili en düşük dozu kullanarak, istenmeyen etkileri en aza indirebilirsiniz.
 • Önceden geçirilmiş ciddi bir mide barsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecek kanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlık bulgulan ortaya çıkabilir. Ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile ortaya çıkan ciddi mide barsak rahatsızlıkların çoğu yaşlı ve özürlü hastalarda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi ciddi mide barsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir. Düşük doz asetilsalisilik asit veya mide barsak kanamasına neden olabilecek başka ilaçlarla kullanmanız gerektiğinde de koruyucu bir ilaç da almanız gerekecektir.
 • İltihaplı barsak hastalığınız (ülseratif kolit, Crohn hastalığı) varsa, rahatsızlıklarınızın şiddetini arttırabileceğinden, ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlan dikkatli kullanınız. Daha önce mide barsak zehirlenmesi geçirdiyseniz her türlü kann rahatsızlığı belirtisi (ishal, kusma, kilo kaybı) halinde doktorunuza bildiriniz. Mide barsak kanaması veya ülserasyon halinde A-NOX FORT kullanmaya devam etmeyiniz. Mide barsak hastalığınız varsa A-NOX FORT’u mutlaka doktor kontrolünde kullanınız.
 • Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi mide barsak rahatsızlıklarının sıklığı ve şiddeti, A-NOX FORT dozu ve tedavi süresindeki artışla birlikte artabilir.
 • Ağızdan alman doğum kontrol haplan, varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar, asetilsalisilik asit gibi ülserasyon veya kanama riskim arttırabilen ilaçlarla kullanmanız gerekirse dikkatli olunuz.
 • Yaşlı hastalar, ciddi mide barsak kanaması ve harabiyeti sıklığının artması ihtimaline karşı en düşük dozda A-NOX FORT kullanmalıdır.
 • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşın duyarlılık hallerinde A-NOX FORT kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.
 • Aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme, bronşlann daralması (astım) ve nezle gibi aşın duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız. Astım veya aleıjik hastalık ya da asetilsalisilik asit duyarlılığı olan hastalarda bronşlarda spazm oluşumu hızlanabilir.
 • Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu, A-NOX FORT böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Kan hacminde veya böbrek kan akımında azalmaya yol açan bir rahatsızlığız, kalp yetmezliğiniz, karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk varsa dikkatli olunuz. Doktorunuz kullandığınız A-NOX FORT dozunu azaltacaktır.
 • Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu, A-NOX FORT, karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlanndaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır, (bulantı, halsizlik, uyuklamak, kaşıntı, sanlık, kanun sağ üst kısmında ağn, nezle benzeri semptomlar) Sanlık ve hepatit dahil olmak üzere şiddetli karaciğer rahatsızlıklanna karşı dikkatli olunmalıdır.
 • Naproksen sodyum, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanım uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında A-NOX FORT tedavisine devam ediniz. A-NOX FORT kullanırken, kanama riskiniz yüksekse veya kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç kullanıyorsanız, kanama riskinde artış olabilir.
 • A-NOX FORT kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.
 • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması ve ödem oluşması riskine karşı yüksek tansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa A-NOX FORT kullanırken dikkatli olunuz.
 • Kontrol edilemeyen yüksek tansiyonunuz varsa, kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalığınız varsa, kalbin yeterince kanlanmamasına bağlı bir hastalığınız varsa doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
 • Doktorunuz A-NOX FORT ile tedaviniz sırasında bu rahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.

 • Kalp damar hastalığı riskiniz yüksek olduğu durumlarda (yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı) doktorunuz, A-NOX FORT ile uzun süreli tedaviniz için bu rahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu, A-NOX FORT hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir.
 • Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağnsı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.

 • Alzheimer hastalığı (unutkanlıkla karakterize hastalık) riski olanlarda dikkatli kullanılması gerekmektedir.
 • ‘Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  A-NOX FORT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  A-NOX FORT yemeklerden sonra alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu nedenle çok gerekmedikçe ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Naproksen sodyum, anne sütüne geçeceğinden emziren annelere verilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  A-NOX FORT kullanımı ile birlikte bazı hastalarda sersemlik, baş dönmesi, uykusuzluk hali ya da depresyon olabilir. Eğer sizde de bu ve benzeri istenmeyen etkiler meydana gelirse, dikkat gerektiren aktiviteleri yaparken dikkatli olunuz.

  A-NOX FORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

  Her dozunda (1 tablet) 2.526 mİ biraya veya 1.052 mİ şaraba eşdeğer 126,34 mg etanol (alkol) bulunmaktadır. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da sara (epilepsi) gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

  Eğer doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınızın olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  A-NOX FORT ve ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların birlikte uygulanması önerilmemektedir.

  Mide asidini düzenleyen ilaçlar veya kolestiramin ile birlikte alırsanız A-NOX FORT’un etkisi gecikebilir.

  Naproksen sodyum, kanda, albumin olarak adlandırılan bir proteine bağlanır. Kumarih tipi kanda pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar, sülfonilüreler, hidantoinler, diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili (NSAİ) ilaçlar ve asetilsalisilik asit gibi albumine bağlanan diğer ilaçlarla etkileşebileceğinden doktorunuz A-NOX FORT dozunu ayarlayacaktır. Naproksen sodyum, trombosit olarak adlandırılan ve bir araya gelerek kanın pıhtılaşmasında rol alan hücrelerin aktivitesini azaltarak pıhtılaşmayı geciktirebilir.

  Furosemid gibi idrar söktürücü ilaçlarla birlikte kullanıldığında, bu ilaçların etkisini azaltabilir.

  Lityum (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.

  Varfarin (pıhtılaşmayı geciktiren bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında sindirim sisteminde kanama yapma üzerindeki etkileri artar.

  Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan Siklosporin ve Takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek haşan riski artabilir.

  Mide ve ince bağırsak ülseri tedavisinde kullanılan Mifepriston ile birlikte kullanıldığında, Mifepristonun etkisini azaltabilir.

  A-NOX FORT’un içinde bulunduğu ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, kalbin kasılma gücünü arttıran glikozidlerle birlikte kullanıldıklarında, kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir, böbrekten atılımlannı etkileyerek kan konsantrasyonlarını arttırabilir.

  A-NOX FORT’un içinde bulunduğu ağn ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, insan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili Zidavudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıklan riskini arttırabilir.

  A-NOX FORT’un içinde bulunduğu ağn ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile depresyon tedavisinde kullanılan SSRİ’lar birlikte kullanıldıklarında sindirim sistemi kanama riski artmaktadır.

  Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi steroidlerle birlikte kullanıldığında sindirim sistemi ülserleri ve kanama riski artmaktadır.

  Hayvan çalışmalannda ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile kinolon grubu antibiyotikler birlikte kullanıldıklannda istemli kaslann tümü ya da bazılannda şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.

  Probenesid (ürik asit atılımım arttıran bir ilaç) ile birlikte kullanılması, naproksen sodyumun daha kısa sürede daha yüksek etki göstermesine neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

  Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullandığınızda dikkatli olunuz. Naproksen sodyum, metotreksatm vücuttan atılımım azaltabilir ve metotreksatın yan etkilerinin görülmesine neden olabilir.

  Naproksen sodyum, mifepristonun etkisini azaltacağından, mifepriston kullandıktan sonra 812 gün boyunca naproksen sodyum kullanmayınız.

  Yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan beta blokörlerin etkisini azaltabilir. Naproksen sodyum ve diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve ACE inhibitörlerinin böbrek haşan riskini arttırabilir.

  Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi doğum kontrol ilaçlan ile birlikte uygulandığında, mide barsak sisteminde ülser ve kanama riskinden dolayı dikkatli olunmalıdır.

  Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Aroma İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı 12.77 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 12.77 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699651010265
Etkin Madde Naproksen
ATC Kodu M01AE02
Birim Miktar 550
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Naproksen
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

A-NOX FORT 550 mg 10 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202112.77 TL
6 Sep 202112.77 TL
27 Aug 202112.77 TL
16 Aug 202112.77 TL
9 Aug 202112.77 TL
30 Jul 202112.77 TL
26 Jul 202112.77 TL
16 Jul 202112.77 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları