Dem İlaçları › ANBINEX 1000 IU IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon › KT › Yan Etkileri

ANBINEX 1000 IU IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon Yan Etkileri

Insan Antitrombin Iii }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Antitrombin III Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 30 December  1899

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ANBINEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın    :    10 hastanın en az Tinde görülebilir.

Yaygın    :    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın    birinden    fazla    görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek    :    1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor    :    Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada    görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ANBINEX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

- Şoku da içerebilen anafılaksiler (aleıjenlere karşı ani oluşan aşırı duyarlılık reaksiyonlan)

- Anjiyoödem (özellikle yüz ve boğazın ani şişmesi), kızarma, yaygın ürtiker, kurdeşen

- Göğüs darlığı, taşikardi (kalp atışlannın anormal hızlanması), hipotansiyon (düşük kan basıncı)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Seyrek:

- Baş ağnsı, uyuşukluk, titreme, huzursuzluk

- Hırıltılı solunum

- Bulantı, kusma

- İnfüzyon yerinde yanma ve kaşıntı hissi, kanncalanma Çok seyrek:

- Vücut sıcaklığında yükselme

Bulaşıcı ajanlarla ilgili güvenlik için bölüm 2’ye bakınız.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı 2952.55 TL [ 26 Sep 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 2952.55 TL [ 19 Sep 2022 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuMor Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699769980085
Etkin Madde Insan Antitrombin Iii
ATC Kodu B01AB02
Birim Miktar 1000
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 1
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Antitrombin III
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ANBINEX 1000 IU IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
26 Sep 20222,952.55 TL
19 Sep 20222,952.55 TL
12 Sep 20222,952.55 TL
5 Sep 20222,952.55 TL
26 Aug 20222,952.55 TL
22 Aug 20222,952.55 TL
15 Aug 20222,952.55 TL
5 Aug 20222,952.55 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları