Dem İlaçları › ANBINEX 1000 IU IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon › KT › Yan Etkileri

ANBINEX 1000 IU IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon Yan Etkileri

Insan Antitrombin Iii }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Antitrombin III Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 30 December  1899

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ANBINEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın    :    10 hastanın en az Tinde görülebilir.

Yaygın    :    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın    birinden    fazla    görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek    :    1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor    :    Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada    görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ANBINEX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

- Şoku da içerebilen anafılaksiler (aleıjenlere karşı ani oluşan aşırı duyarlılık reaksiyonlan)

- Anjiyoödem (özellikle yüz ve boğazın ani şişmesi), kızarma, yaygın ürtiker, kurdeşen

- Göğüs darlığı, taşikardi (kalp atışlannın anormal hızlanması), hipotansiyon (düşük kan basıncı)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Seyrek:

- Baş ağnsı, uyuşukluk, titreme, huzursuzluk

- Hırıltılı solunum

- Bulantı, kusma

- İnfüzyon yerinde yanma ve kaşıntı hissi, kanncalanma Çok seyrek:

- Vücut sıcaklığında yükselme

Bulaşıcı ajanlarla ilgili güvenlik için bölüm 2’ye bakınız.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı 5392.96 TL [ 15 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 5392.96 TL [ 8 Sep 2023 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuMor Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699769980085
Etkin Madde Insan Antitrombin Iii
ATC Kodu B01AB02
Birim Miktar 1000
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 1
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Antitrombin III
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ANBINEX 1000 IU IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Sep 20235,392.96 TL
8 Sep 20235,392.96 TL
1 Sep 20235,392.96 TL
29 Aug 20235,392.96 TL
21 Aug 20235,392.96 TL
14 Aug 20235,392.96 TL
7 Aug 20235,392.96 TL
31 Jul 20235,392.96 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları