Abdi İbrahim İlaç İlaçları › ANAPOLON 50 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

ANAPOLON 50 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Oksimetolone }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Anabolik Steroid İlaçlar > Oksimetolon Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

ANAPOLON 50 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Bir tablette 50 mg oksimetolon.

Yardımcı maddeler

Laktoz, PVP, magnezyum stearat, nişasta

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ANAPOLON nedir ve ne için kullanılır?

2. ANAPOLON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ANAPOLON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ANAPOLON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ANAPOLON nedir ve ne için kullanılır?

ANAPOLON’un içinde bulunan oksimetolon ağızdan alınan güçlü bir androjenik maddedir.
Vücuttaki başlıca erkeklik hormonu olan testosteron’un sentetik bir türevi olan oksimetolon, kemik iliği yetersizliğine bağlı anemisi (kansızlığı) olan hastalarda eritropoietin adlı hormonun üretimini ve idrar yolu ile atılımını artırır. Alyuvar yapımı yetersizliğine bağlı anemilerde ise, eritropoezi (alyuvar yapımını) sıklıkla uyarır.

ANAPOLON anabolik steroidler sınıfında yer alır ve testosteronun (erkeklik hormonu) sentetik bir türevidir.

ANAPOLON, vücutta alyuvar yapımındaki azalmaya bağlı anemilerin (kansızlık), sonradan oluşan ya da doğuştan aplastik anemilerin (genelde nedeni bilinmeyen ve kemik iliği yetersizliği ile karakterize anemi), miyelofibrozis (nedeni bilinmeyen kötücül bir kemik iliği hastalığı) ve miyelotoksik ilaçlara (kemik iliği fonksiyonlarını bozucu ilaçlar) bağlı olarak oluşan hipoplastik anemilerin (kemik iliği yetersizliğinden kaynaklanan ağır anemiler) tedavisinde kullanılır.


2.ANAPOLON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANAPOLON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumları.
 • Erkeklerde prostat ve/veya meme kanseri varlığı.
 • Kanda kalsiyum düzeyinin yüksek olduğu kadınlardaki meme kanseri.
 • Hamilelik.
 • Ağır böbrek ve/veya karaciğer bozukluğu.
 • ANAPOLON'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Ciddi yan etkileri nedeniyle gerek ANAPOLON gerekse de benzer etkili diğer erkeklik hormonu içeren ürünler sporcuların yeteneklerini arttırmak amacıyla kullanılmamalıdır.
 • Meme kanseri bulunan hastalarda ANAPOLON veya benzer ilaçlar ile tedavi, kandaki kalsiyum düzeyinin yükselmesine neden olabilir. Böyle durumlarda ilaç kesilmelidir.
 • Normal dozlarda uygulanan ANAPOLON veya benzer ilaç tedavisi sırasında, sarılık da dahil olmak üzere karaciğerde fonksiyonları bozucu ve bazen kötü karaktere sahip durumlar ortaya çıkabilir.
 • - Sarılık ağrısız ve kaşıntılı yada kaşıntısız olabilir ve yanlış değerlendirilebilinir. İlaca bağlı sarılık ilaç kesildiğinde genellikle düzelir. Tedaviye devam edilmesi durumunda koma ve ölüm ortaya çıkabilir. ANAPOLON tedavisi sırasında karaciğer fonksiyonları belli aralıklar ile kontrol edilmelidir.

 • ANAPOLON veya benzer ilaçları kullanan kadınlarda erkekleşme belirtileri ve adet görememe durumu görülebilir.
 • ANAPOLON veya benzer ilaçlar ile tedavi edilen hastaların bazılarında demir eksikliği anemisi olarak bilinen bir kansızlık tablosu ortaya çıkabilmektedir. Gerekli testler ile tablonun kesin tanısını takiben hastalara uygun demir tedavisi uygulanmalıdır.
 • ANAPOLON veya benzer ilaçlar ile tedavi edilen aplastik anemili hastalarda lösemi (kan kanseri) gelişebilir. Ancak burada ilacın rolünün bulunup bulunmadığı ve eğer varsa bunun ne olduğu açıklığa kavuşmamıştır.
 • ANAPOLON veya benzer ilaçları kalp, böbrek veya karaciğer hastalığı bulunan hastalara verirken dikkatli olunmalıdır. Bazen kalp yetmezliği tablosu bulunan hastalara verildiğinde bu ilaçlar hastalarda var olan ödemi fazlalaştırabilir. Bu durum uygun ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir.
 • - ANAPOLON veya benzer ilaçlar, antikoagülanlara (kanın pıhtılaşmasını önleyen-geciktiren ilaçlara) duyarlılığı artırabilir. Antikoagülan dozunun, hastalardaki kanama ve pıhtılaşma zamanlarını normal düzeyde tutmak amacı ile azaltılması gerekebilir.

  ANAPOLON veya benzer ilaçların kan şekeri düzeyini değiştirdikleri gösterilmiştir. Diyabetikler (şeker hastaları) hastalar dikkatle izlenmeli, insülin veya diğer kan şekerini düzenleyici ilaçların dozu uygun şekilde ayarlanmalıdır.

  ANAPOLON veya benzer ilaçlar, prostat büyümesi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Söz konusu ilaçlar ile tedavi edilen yaşlı erkek hastalar, prostat büyümesi ve prostat kanseri gelişmesi bakımından daha yüksek bir risk altında bulunabilirler.

  ANAPOLON veya benzer ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda ateroskleroz (damar sertliği) ile birlikte görülen kan lipid değişiklikleri ortaya çıkabilmektedir. Bu değişikliklere örnek olarak iyi kolesterolün (HDL) azalması ve bazen kötü kolesterolün (LDL) artması gösterilebilir. Bu değişiklikler önemli ölçüde fazla olabilir ve hasta için ciddi riskler doğurabilir.

  Çocuklar: Gerek ANAPOLON gerekse de benzer etkili diğer erkeklik hormonu içeren ürünler çocuklarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Söz konusu ürünler çocuklarda boy uzamasında gerilemeye yol açabilmekte ve bu etki ilaç bırakıldıktan sonra 6 ay devam edebilmektedir.

  Bu nedenle tedavi 6 aylık aralarla alınan röntgen filmleri yardımıyla izlenmeli ve çocuğun yetişkin boya ulaşması güvence altına alınmalıdır.

  Eğer başka bir hastalığınız varsa, bünyeniz alerjikse ve başka herhangi bir ilaç alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

  “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  ANAPOLON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ANAPOLON, aç ya da tok karnına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelerde ve hamile olması muhtemel olanlarda kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ANAPOLON veya benzer ilaçların insan sütüne geçip geçmedikleri bilinmemektedir. İlacın doğurabileceği istenmeyen etkiler bebekte ortaya çıkabileceğinden ilaç kullanıldığı sürece süt verilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  ANAPOLON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığımızın olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Gerek varfarin gerekse de diğer antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyici-geciktirici) ilaçlar ile birlikte ANAPOLON alan hastalarda, kanama ve pıhtılaşma zamanlarında uzamalar olabileceğinden, böyle hastalar özellikle gizli kanama belirti ve bulguları açısından dikkatle izlenmeli; gerekiyorsa varfarin dozunda düzenlemelere gidilmelidir.

  Laboratuar Testleri ile etkileşme:

  Açlık kan şekeri ve glikoz tolerans testlerinde değişiklikler oluşabilir.

  ANAPOLON kullanımına bağlı tiroid fonksiyon testlerinde değişiklikler olabilir ve bu değişiklikler tedavinin durdurulmasından sonra genellikle 2-3 hafta daha devam edebilir.

  Protrombin zamanı (kanın pıhtılaşma zamanı) ANAPOLON kullanımına bağlı olarak uzayabilir.

  Sodyum, klorür, su, potasyum fosfat ve kalsiyumun vücutta tutulması artabilir.

  Serum kolesterolünde artma veya azalma ortaya çıkabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.ANAPOLON nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorlar tarafından başka türlü önerilmediği takdirde tavsiye edilen doz günde vücut kg’ı başına 1.5 mg’dır. Genellikle etkin doz günde vücut kg’ı başına 1-2 mg’dır fakat daha yüksek dozlar gerekebilir. Doz hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır.

  Tedaviye cevap sıklıkla hemen görülmez ve tedavinin üç ila altı ay sürdürülmesi gerekebilir.
  Hastalık belirtilerinin azalmasından sonra hastaların bir kısımında tedavi kesilebilirken, diğer bir kısımında ise tedaviye daha düşük dozda devam edilebilir.

  ANAPOLON için önerilen doz ve tedavi süresi aşılmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  ANAPOLON, bir bardak su ile alınmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  ANAPOLON çocuklarda çok dikkatle ve özellikle kemik iliği üzerindeki etkilerini çok iyi bilen uzmanların kontrolünde kullanılmalıdır. Çocuklarda boy uzamasında gerilemeye yol açabilmekte ve bu etki ilaç bırakıldıktan sonra 6 ay devam edebilmektedir. Bu nedenle tedavi 6 aylık aralarla alınan röntgen filmleri yardımıyla izlenmeli ve çocuğun yetişkin boya ulaşması güvence altına alınmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaş üzeri hastalarda tedaviye düşük dozla başlanılması önerilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

  Ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliğinde ANOPOLON kullanılmamalıdır.

  Eğer ANAPOLON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ANAPOLON kullanırsanız

  ANAPOLON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ANAPOLON'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  ANAPOLON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  ANAPOLON tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Mide Kanseri Mide Kanseri Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA00744
  Satış Fiyatı 574.03 TL [ 1 Apr 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 574.03 TL [ 26 Mar 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699514017509
  Etkin Madde Oksimetolone
  ATC Kodu A14AA05
  Birim Miktar 50
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 20
  Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Anabolik Steroid İlaçlar > Oksimetolon
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ANAPOLON 50 mg 20 tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  1 Apr 2024574.03 TL
  26 Mar 2024574.03 TL
  11 Mar 2024574.03 TL
  4 Mar 2024574.03 TL
  23 Feb 2024574.03 TL
  16 Feb 2024574.03 TL
  9 Feb 2024574.03 TL
  2 Feb 2024574.03 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları