Sanofi Aventis İlaçları › AMLODIS 10 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

AMLODIS 10 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Amlodipin }

Kalp Damar Sistemi > Seçici kalsiyum kanal blokerleri > Amlodipin Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme : 30 December  1899

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AMLODIS nedir ve ne için kullanılır?

2. AMLODIS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AMLODIS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AMLODIS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AMLODIS nedir ve ne için kullanılır?

 • AMLODİS ağız yolu ile alınır ve her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. Kalsiyum antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.
 • AMLODİS 20, 30 ve 90 tabletlik blister ambalajda bulunur.
 • AMLODİS yüksek kan basıncının (hipertansiyon) veya angina adı verilen belirli tip göğüs ağrısının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
 • Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, kanın damarlara yaptığı baskıdan oluşur. AMLODİS damarların genişlemesini, kanın damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncını düşürür.

 • 2.AMLODIS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AMLODIS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • AMLODİS’in etkin maddesi olan amlodipine (amlodipin, dihidropiridin kalsiyum kanal blokörleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir), dihidropridinlere veya içeriğindeki herhangi bir bileşene veya kan basıncını düşüren benzer ilaçlara (herhangi bir kalsiyum antagonistleri) karşı alerjikseniz (aşın duyarlılık). Bu durum kaşıntı, deri kızarıklığı veya nefes darlığı şeklinde olabilir.
 • Şiddetli düşük kan basıncınız varsa (hipotansiyon)
 • Aort kalp kapakçığınızda daralma varsa (aortik stenoz) veya kardiyojenik şok (kalbinizin vücudunuza yeterli kan sağlayamadığı bir durum) durumunuz varsa
 • Bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliğinden yakınıyorsanız
 • AMLODIS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer aşağıdaki durumlardan biri varsa veya geçirdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • Yakın zamanda kalp krizi (son aylar içinde)
 • Kalp yetmezliği
 • Kan basıncınızın şiddetli şekilde yükselmesi (hipertansif kriz)
 • Karaciğer hastalığı
 • Yaşlıysanız ve ilaç dozunuzun yükseltilmesi gerekiyorsa
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Çocuk ve ergenlerde kullanım:

  AMLODİS, 6 yaşın altındaki çocuklarda çalışılmamıştır. AMLODİS sadece 6 ila 17 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerdeki hipertansiyonda kullanılmalıdır. Daha detaylı bilgi için doktorunuzla konuşunuz.

  AMLODIS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AMLODIS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AMLODİS kullanan insanlar, greyfurt veya greyfurt suyu almamalıdır. Bunun nedeni greyfurt veya greyfurt suyunun etkin madde olan amlodipinin plazma seviyelerinde artışa yol açabilmesi ve AMLODİS’in kan basıncı düşürücü etkilerinde beklenmedik artışa neden olabilmesidir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMLODİS’ın insanlarda gebelik dönemindeki güvenliliği saptanmamıştır. Bu sebeple, hamileyseniz ancak daha emin bir tedavi alternatifi olmadığında ve hastalığınızın sizin ve bebeğiniz için daha büyük risk taşıdığı hallerde doktorunuz AMLODİS’i tavsiye edebilir. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız AMLODİS almadan önce doktorunuza söyleyiniz.

  Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullandığından emin olmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMLODİS’in insanlarda emzirme dönemindeki emniyeti saptanmamıştır. AMLODİS’in anne sütüne

  2

  geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız AMLODİS’i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  AMLODİS, araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Eğer tabletleriniz hasta, sersem veya yorgun hissetmenize neden oluyorsa veya baş ağrısı yapıyorsa, araç veya makine kullanmayınız ve hemen doktorunuza bildiriniz.

  AMLODIS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız; doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz:

  AMLODİS aşağıdaki ilaçlan etkileyebilir veya aşağıdaki ilaçlardan etkilenebilir:

 • Proteaz inhibitörleri olarak adlandınlan ritonavir, indinavir, nelfinavir (HIV, AIDS’e yol açan virüs tedavisinde kullanılan)
 • Ketokonazol veya itrakonazol (mantar enfeksiyonlannda kullanılan ilaçlar)
 • Verapamil, diltiazem (kalp ilaçlan)
 • Rifampisin, eritromisin, klaritromisin (antibiyotikler)
 • Hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir tedavi olan san kantaron
 • Dantrolen (vücut sıcaklığında şiddetli artış için damardan kullanılan bir ilaç)
 • Simvastatin (kolesterol düşürücü)

 • 3.AMLODIS nasıl kullanılır ?

  AMLODİS kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlanna kesin olarak uyunuz.

  Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Olağan başlangıç dozu günde bir defa bir (5 mg) tablettir. Bu doz günde 10 mg AMLODİS’e yükseltilebilir.

  Tabletleri kullanmaya devam ediniz. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır.

  İlacınızı, yiyecek ve içeceklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz. AMLODİS’i greyfurt suyu ile almayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  6-17 yaşlar arasındaki çocuk hastalarda önerilen antihipertansif oral doz günde bir kez 2.5-5 mg’dır. Amlodipin 2.5 mg mevcut değildir. AMLODİS 5 mg tabletler iki eşit

  parçaya bölünmek üzere üretilmemiştir ve 2.5 mg doz elde edilmez. Günde 5 mg’ın üzerindeki dozlar çocuk hastalarda incelenmemiştir.

  AMLODİS’in 6 yaşın altındaki hastalarda kan basıncı üzerine etkisi bilinmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  AMLODİS’in etkin maddesi amlodipin diyaliz edilmez.

  Karaciğer yetmezliği:

  ayarlayacaktır.

  izleniminiz var ise


  Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz AMLODİS dozunu ona göre Eğer AMLODİS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AMLODIS kullanırsanız

  tehlikeli derecede


  Çok fazla tablet almanız kan basıncınızın düşmesine veya hatta düşmesine sebep olabilir. Sersemlik, baş dönmesi, baygınlık veya zayıflık hissedebilirsiniz. Eğer kan basıncı düşüşünüz çok şiddetliyse, şok meydana gelebilir. Cildinizi soğuk ve nemli hissedebilirsiniz ve bilincinizi kaybedebilirsiniz. Çok fazla AMLODİS tablet aldıysanız; acil tıbbi desteğe başvurunuz.

  AMLODIS'i kullanmayı unuttuysanız

  Endişelenmeyiniz. Bir tablet almayı unutursanız, o gün o dozu almayınız. Sonraki gün ilacınızı doğru zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AMLODIS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz AMLODİS’i ne kadar süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Önerilenden daha önce ilacı kullanmayı keserseniz, hastalık durumunuz önceki haline geri dönebilir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyiniz.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
Geri Ödeme KoduA00674
Satış Fiyatı 40.64 TL [ 5 Aug 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 40.64 TL [ 1 Aug 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699502012875
Etkin Madde Amlodipin
ATC Kodu C08CA01
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kalp Damar Sistemi > Seçici kalsiyum kanal blokerleri > Amlodipin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AMLODIS 10 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
5 Aug 202240.64 TL
1 Aug 202240.64 TL
25 Jul 202240.64 TL
18 Jul 202240.64 TL
11 Jul 202240.64 TL
24 Jun 202231.78 TL
17 Jun 202231.78 TL
10 Jun 202231.78 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları