Sanofi Aventis İlaçları › AMARYL 3 mg 30 tablet › Kullanma Talimatı

AMARYL 3 mg 30 tablet Kullanma Talimatı

Glimepirid }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Glimepirid Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme : 26 August  2011

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AMARYL nedir ve ne için kullanılır?

2. AMARYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AMARYL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AMARYL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AMARYL nedir ve ne için kullanılır?

AMARYL oral olarak alman aktif kan şekeri düşürücü bir ilaçtır. Sülfonilüre adı verilen kan şekerini düşürücü ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

AMARYL pankreasınızdan salgılanan insülin miktarını arttırarak etki eder. Daha sonra insülin kan şekerini düşürür.

AMARYL’in içinde glimepirid etkin maddesi bulunur. 1 tablet içinde 3 mg etkin madde vardır.

AMARYL’in ayrıca 1 mg, 2 mg, 4 mg ve 6 mg glimepirid etkin maddesi içeren diğer dozajları da mevcuttur. Bütün dozaj formları 30 adet tablet içeren, blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.


2.AMARYL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AMARYL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Glimepirid veya diğer sülfonilüreler (glibenklamid gibi kan şekerini düşürmek için kullandığınız ilaçlar) veya sülfonamidler (sülfametoksazol gibi bakteriyel enfeksiyonlar için ilaçlar) veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı (bakınız: Yardımcı maddeler) alerjiniz varsa,

 • İnsüline bağımlı olan şeker hastalığınız (Tip 1 diyabet) varsa,
 • Şeker hastalığınıza bağlı olarak ketoasidoz denen bir durum yaşıyorsanız (bu durum şeker hastalığının bir komplikasyonudur; kandaki asit seviyeniz yükselir ve halsizlik, hasta hissetme, bulantı, sık idrara çıkma ve kas tutukluğu gibi belirtileriniz olabilir),
 • Diyabetik komadaysanız,
 • Şiddetli böbrek rahatsızlığınız varsa,
 • Şiddetli karaciğer rahatsızlığınız varsa,
 • Eğer yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, bu ilacı almayınız. Eğer emin değilseniz, AMARYL’i almadan önce doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

  AMARYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Kaza, ameliyat, ateşli bir hastalık veya sizde stres yaratan herhangi bir durumu yeni yaşamışsanız ve henüz iyileşme dönemindeyseniz, tedavinizde geçici değişiklik gerekebileceğinden doktorunuza bilgi veriniz.
 • Ciddi karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa,
 • AMARYL’i almadan önce eczacınıza veya doktorunuza danışınız.

 • Sizde glukoz-6-fosfat dehidrogenaz adlı bir enzim eksikliği varsa böyle bir durumda kanındaki hemoglobin seviyesi düşebilir, kırmızı kan hücreleri parçalanabilir ve hemolitik anemi gelişebilir.
 • AMARYL’in 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımıyla ilgili etkililik ve güvenlilik bilgileri yetersizdir. Bu nedenle bu hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.
 • Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) hakkında önemli bilgiler

  AMARYL alırken kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşayabilirsiniz. Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) hakkında ilave bilgiler için aşağıya bakınız.

  Aşağıdaki faktörler kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşama riskinizi arttırabilir:
 • Yetersiz beslenme, düzensiz öğün aralıkları, atlanan veya geciken öğünler, bir dönem aç kalmak,
 • Diyette değişiklik yapmanız,
 • Almanız gerekenden daha fazla AMARYL kullanmanız,
 • Böbrek işlevlerinizde bozulma olması,
 • Karaciğer işlevlerinizde ciddi bozulma olması,
 • İç salgı bezleriyle ilgili bozuklukların (tiroid bezi, hipofız ve böbrek üstü bezi bozuklukları) olması
 • Alkol tüketmeniz (özellikle öğün atladığınızda)
 • Belirli diğer ilaçları AMARYL ile birlikte almanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” kısmına bakınız)
 • Fiziksel egzersizi arttırıp, yeterince gıda almamanız veya normalden daha düşük karbonhidrat almanız,
 • Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) durumu kendini aşağıdaki belirtilerle gösterebilir:
 • Aşın açlık hissi, baş ağrısı, bulantı, kusma, tembellik, uyuklama hali, uyku bozukluğu, huzursuzluk, saldırganlık, konsantrasyon bozukluğu, dikkat ve reaksiyon vermede bozulma, çökmüş ruh durumu (depresyon), bilinç bulanıklığı (konfüzyon), konuşma ve görme bozukluklan, sarsaklık, otokontrol kaybı, kısmi felç, duyu bozukluklan, baş dönmesi, çaresizlik,
 • Aşağıdaki belirtiler de görülebilir:

 • Terleme, nemli cilt, endişe hali, kalp atım sayısının artması, çarpıntı, kan basıncının artması, komşu vücut bölgelerine yayılabilen, göğüste ani ve şiddetli ağrı (anjina pektoris ve kardiyak aritmi), kalp atımında düzensizlikler
 • Eğer kan şekeri düzeyi düşmeye devam ederse, aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

  • Zihin bulanıklığı (deliryum), kasılma gelişmesi (konvülsiyon), kendi kontrolünü kaybetme, yüzeysel soluk alıp verme, kalp atım hızının düşmesi. Bilinç kaybı olabilir. Ciddi kan şekeri düşüklüğü, bir felç tablosuna benzeyebilir.

  Hipoglisemi tedavisi

  Vakaların çoğunda kan şekeri düşüklüğüne bağlı belirtiler, şekerli bir gıda veya içecek almanızla (kesme şeker, şekerli meyve suyu, şekerli çay gibi) hızla kaybolur.

  Bu nedenle her zaman yanınızda şekerli bir gıda (kesme şeker) bulundurunuz. Yapay tatlandırıcılar etkili değildir.

  Eğer şeker aldığınız halde belirtileriniz geçmezse veya tekrarlarsa, doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz.

  Laboratuar testleri

  Kanınızdaki ve idrarınızdaki şeker düzeyi düzenli olarak kontrol edilmelidir.

  Doktorunuz ayrıca kan hücrelerinizin seviyesini izlemek ve karaciğer işlevlerinizi denetlemek için sizden bazı kan testleri yaptırmanızı da isteyebilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AMARYL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Alkol alımı AMARYL’in kan şekeri düşürücü etkisini öngörülmeyecek şekilde arttırabilir veya azaltabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMARYL’i hamilelik sırasında kullanmayınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Hamilelik sırasında kan şekeri düzeyinde görülen anormallikler, bebekte doğuştan anomali veya doğum öncesinde/sonrasında ölüm riskini artırabilir. Bu nedenle hamileliğiniz süresince kan şekeri düzeylerinizi sık sık kontrol ediniz. Kan şekeri düzeyleriyle ilgili sorunlar görülmesi halinde, doktorunuz insülin kullanmanızı önerebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMARYL süte geçebilir. Emzirme sırasında AMARYL kullanmayınız.

  Herhangi bir ilaç almadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Kanınızdaki şeker düzeyinin düşük (hipoglisemi) veya yüksek (hiperglisemi) olması, konsantrasyon ve reaksiyon verme yeteneğinizi bozabilir veya bunların bir sonucu olarak görme problemi gelişir. Bunun kendinizi veya başkalarını tehlikeye atabileceğini aklınızda bulundurunuz, (örn. Araç ve makine kullanırken)

  Eğer,

 • Sık sık kan şekeri düşüklüğü yaşıyorsanız,
 • Kendinizde kan şekeri düşüklüğünü gösteren belirtileri tanıyamıyorsanız, ya da bu belirtiler sizde ortaya çıkmıyorsa,
 • araç veya makine kullanıp kullanamayacağınızı doktorunuza danışınız.

  AMARYL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AMARYL’in içinde yardımcı madde olarak laktoz bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıda sıralanan ilaçlar AMARYL’in kan şekerini düşürücü etkisini arttırabilir ve kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) riskine yol açabilir:

 • Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar (insülin veya metformin gibi)
 • Ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (fenilbutazon, azopropazon, oksifenbutazon ve aspirin-benzeri ilaçlar)
 • İdrar yollarındaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (uzun etkili sülfonamidler gibi)
 • Bakteri veya mantarların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (tetrasiklinler, kloramfenikol, flukonazol, mikonazol, kinolonlar, klaritromisin)
 • Kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (varfarin gibi kumarin türevleri)
 • Kas gelişimini destekleyen ilaçlar (anabolik ilaçlar)
 • Erkek cinsiyet hormonu yerine koyma tedavisinde kullanılan ilaçlar _ Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (fluoksetin, MAO-inhibitörleri)
 • Yüksek kolesterol düzeylerini düşüren ilaçlar (fıbratlar)
 • Yüksek tansiyon için kullanılan ilaçlar (Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri)
 • Gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar (allopürinol, probenesid, sülfınpirazon)
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (siklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid)
 • Kilo kaybedilmesi için kullanılan ilaçlar (fenfluramin)
 • Kan dolaşımını düzenlemek için kullanılan ilaçlar; damar içine yüksek doz verilerek kullanıldığında (pentoksifılin)
 • Saman nezlesi gibi alerjik durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (tritokualin)
 • Yüksek tansiyon, prostat şikayetleri ve kalp yetmezliği gibi durumların tedavisinde kullanılan, sempatolitikler adı verilen ilaçlar
 • Aşağıda sıralanan ilaçlar AMARYL’in kan şekerini düşürücü etkisini azaltabilir ve kan şekeri yüksekliği (hiperglisemi) riskine yol açabilir:

 • Kadın cinsiyet hormonu içeren ilaçlar (östroj enler, progestoj enler)
 • Yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılan idrar söktürücüler (tiyazid diüretikler)
 • Tiroid bezini uyaran ilaçlar (levotiroksin gibi) _ Alerji ve iltihap tedavisinde kullanılan ilaçlar (glukokortikoidler)
 • Ciddi ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (klorpromazin ve diğer fenotiyazin türevleri)
 • Kalp atım sayısını arttırmak için veya astım, burun tıkanıklığı, öksürük ve soğuk algınlığını tedavi etmek, kilo kaybetmek için kullanılan ya da yaşamı tehdit eden acil durumlarda kullanılan ilaçlar (adrenalin ve sempatomimetikler)
 • Yüksek kolesterol düzeylerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (nikotinik asit)
 • Kabızlık tedavisinde kullanılan ilaçlar, uzun süreli kullanıldığında (laksatifler)
 • Sara nöbetlerini önlemek için kullanılan ilaçlar (fenitoin)
 • Sinirlilik ve uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (barbitüratlar)
 • Göz içi basıncının artmasının tedavisinde kullanılan ilaçlar (asetazolamid)
 • Yüksek tansiyon tedavisinde veya kan şekerini düşürmek için kullanılan ilaçlar (diazoksid)
 • Tüberküloz gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (rifampisin)
 • Ciddi kan şekeri düşüklüğünün tedavisinde kullanılan ilaçlar (glukagon)
 • Kan kolesterol düzeyinin düşürülmesinde kullanılan safra asidi bağlayan reçineler (kolesevelam) (etkinliğinin azalmaması için, AMARYL’i kolesevelamdan en az 4 saat önce kullanınız).
 • Aşağıda sıralanan ilaçlar AMARYL’in kan şekerini düşürücü etkisini azaltabilir ve arttırabilir:

 • Mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (H2 antagonistleri)
 • Yüksek tansiyon veya kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan beta-blokörler, klonidin, guanetidin ve rezerpin gibi ilaçlar. Bu ilaçlar kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) belirtilerinin gizlenmesine de yol açabilir. Bu ilaçlan alırken özel dikkat gereklidir.
 • AMARYL aşağıdaki ilacın etkisini arttırabilir veya zayıflatabilir:

 • Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (varfarin gibi kumarin türevleri)

 • 3.AMARYL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Bu ilacı her zaman doktorunuzun tam size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMARYL’in dozu ihtiyacınıza, koşullarınıza, kan ve idrardaki şeker testlerinin sonuçlarına bağlıdır ve doktorunuz tarafından belirlenir. Doktorunuzun reçeteye yazdığından daha fazla tablet almayınız.

 • AMARYL’in olağan başlangıç dozu günde 1 kez, 1 mg’lık tablettir.
 • Eğer gerekliyse, doktorunuz dozu 1-2 haftalık tedavi döneminden sonra arttırabilir.
 • Önerilen maksimum günlük AMARYL dozu 8 mg’dır.
 • AMARYL’in tavsiye edilen en yüksek dozu ile yeterli kontrol sağlanamazsa, glimepirid ile metformin veya glimepirid ile insülinden oluşan bir kombinasyon tedavisi başlatılabilir. Böyle bir durumda doktorunuz sizin için uygun olan glimepirid, metformin veya insülin dozunu bireysel olarak tespit edecektir.
 • Eğer vücut ağırlığınız değişirse veya yaşam tarzınızda değişiklik olursa ya da stres yaratan bir durum içindeyseniz, bunlar AMARYL dozunun değiştirilmesini gerektirebilir; bu yüzden doktorunuza bilgi veriniz.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • AMARYL ağızdan alınır.
 • Bu ilacı günün ilk öğününden (genellikle kahvaltı) hemen önce veya öğün sırasında ağızdan alınız. Eğer kahvaltı etmediyseniz, ilacı doktorunuzun reçeteye yazdığı saatte almanız gerekir. AMARYL’i alırken herhangi bir öğün atlamamanız önemlidir.
 • Tabletleri en az yarım bardak suyla birlikte yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz. Tabletleri çentik çizgisi boyunca iki eşit doza bölebilirsiniz.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği:

  Ciddi karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda uygun metabolik kontrolün sağlanması için insüline geçilmesi önerilir.

  Eğer AMARYL ’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AMARYL kullanırsanız

  AMARYL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AMARYL kullandıysanız, kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) tehlikesi vardır. Kan şekeri düşüklüğü 12-72 saat içinde ortaya çıkabilir. Hipoglisemi belirtileri ile ilgili olarak, yukarıda bölüm 2’de yer alan “Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) hakkında önemli bilgiler” bölümüne bakınız. Hipoglisemi belirtileri, kullanmanız gerekenden daha fazla AMARYL kullandıktan sonraki 24 saat içinde görülmeyebilir. Hipoglisemiye genellikle, huzursuzluk, titreme, görme bozuklukları, koordinasyon sorunları, uykusuzluk, koma ve havaleler eşlik edebilir.

  Bu yüzden böyle bir durumda yeterli miktarda şeker tüketmeniz (örn. Kesme şeker, tatlı meyve suyu, tatlandırılmış çay gibi) ve hemen doktorunuza haber vermeniz gerekir. Çocuklarda ilacın kazayla fazla alınmasına bağlı olarak gelişen hipoglisemi tedavi edilirken, tehlikeli hiperglisemi gelişmesi ihtimalinden kaçınmak için verilen şeker miktarının dikkatle kontrol edilmesi gerekir. Bilinç kaybı durumundaki kişilere gıda veya içecek verilmemelidir.

  Hipoglisemi durumu bir süre devam edebileceğinden, daha ileri tehlike kalmayana kadar hastanın dikkatlice izlenmesi çok önemlidir. Bir koruyucu önlem olarak hastaneye başvurulması gerekebilir. Doktorun ne kadar alındığını öğrenmesi için, kendisine ilacın kutusunu veya geriye kalan tabletleri gösteriniz.

  Ciddi hipoglisemi vakalarında duruma bilinç kaybı ve ağır nörolojik yetersizlikler eşlik edebilir; bunlar tıbben acil durumlar olarak kabul edilir ve hastaneye başvurularak derhal tıbbi tedavi alınmasını gerektirirler. Her zaman acil bir durum olduğunda doktor çağırabilecek önceden bilgilenmiş bir kişinin yakında bulunması sağlanmalıdır.

  AMARYL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AMARYL ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  Eğer tedaviye ara verirseniz veya tedaviyi durdurursanız, biliniz ki istenen kan şekerini düşürücü etki elde edilemez ve hastalık yeniden kötüleşir. Doktorunuz size ilacı bırakmanızı söyleyene kadar AMARYL almaya devam ediniz.

  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
Geri Ödeme KoduA00618
Satış Fiyatı 16.65 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 16.65 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699809010222
Etkin Madde Glimepirid
ATC Kodu A10BB12
Birim Miktar 3
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Glimepirid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AMARYL 3 mg 30 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 May 202216.65 TL
13 May 202216.65 TL
6 May 202216.65 TL
25 Apr 202216.65 TL
18 Apr 202216.65 TL
8 Apr 202216.65 TL
4 Apr 202216.65 TL
28 Mar 202216.65 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları