Allergan İlaçları › ALPHAGAN-P %0.15 5 ml › Kullanma Talimatı

ALPHAGAN-P %0.15 5 ml Kullanma Talimatı

Brimonidin Tartarat }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Brimonidin Allergan İlaçları Tic. A.Ş | Güncelleme : 6 January  2012

ALPHAGANP %0.15 Göz Damlası, Çözelti

Göze damlatılır.

Steril

•

Etken Madde

Bir ml çözelti 1.5 mg (%0.15) brimonidin tartarat içerir.

•

Yardımcı maddeler

Purite (stabilize oksikloro kompleksi), borik asit, kalsiyum klorür dihidrat, magnezyum klorür heksahidrat, potasyum klorür, sodyum borat dekahidrat, sodyum karboksimetilselüloz, sodyum klorür, pH ayarı için hidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALPHAGAN-P nedir ve ne için kullanılır?

2. ALPHAGAN-P’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALPHAGAN-P nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALPHAGAN-P’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ALPHAGAN-P nedir ve ne için kullanılır?

ALPHAGAN P, plastik bir şişe içinde 5 ml çözelti olarak kullanıma sunulmuş bir göz damlasıdır.

ALPHAGAN P, bir antiglokom preparatıdır. Etkin maddesi brimonidindir ve alfa adrenerjik reseptör antagonisti denilen bir ilaç grubuna dahildir.

ALPHAGAN P, göz içindeki yüksek basıncı düşürmek için kullanılır. Bu yüksek basınç, glokom denilen hastalığa neden olabilir. Yüksek basınç düşürülmezse, görmenizde hasar oluşturabilir.


 • 2.ALPHAGAN-P kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ALPHAGAN-P'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  - Brimonidin tartarata ya da ALPHAGAN P'nin diğer bileşenlerine alerjiniz varsa

  - Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü adlı ilaç grubu ile tedavi ediliyorsanız

  - ALPHAGAN P, 2 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır

  •

  ALPHAGAN-P'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  - Geçmişte böbrek ya da karaciğer problemleri yaşadınızsa

  - Depresyonunuz varsa ya da depresyon geçirdiyseniz, zihinsel kapasiteniz azalmış ise, beyne kan akımı azalmış ise, kalp problemleriniz varsa ya da geçirdiyseniz, kol ve bacaklara kan akımında bozukluk yaşadıysanız veya yaşıyorsanız veya kan basıncı problemi yaşadıysanız ya da yaşıyorsanız

  Bazen ALPHAGAN P ile gözde alerji (gözde şişkinlik, kaşıntı, kızarıklık) görülebilir, alerji gözlenirse ALPHAGAN P tedavisini kesiniz.

  Doktorunuz kullanılmasını tavsiye etmediği sürece ALPHAGAN P 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

  2-7 yaş ve/veya 20 kg altındaki çocuklar, ciddi somnolans (gündüz vakti aşırı uyuklama hali) nedeniyle dikkatle takip edilmelidir.

  “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  ALPHAGAN-P'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ALPHAGAN P'nin herhangi bir yiyecek/içecek ile etkileşime girdiği bilinmemektedir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuza hamile olduğunuz ya da hamile kalmayı planladığınızı söyleyiniz. Bu tıbbi ürün gerekli ise hamilelerde doktor kontrolü altında kullanılabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ALPHAGAN P emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  ALPHAGAN P, yorgunluk ve/veya halsizliğe, bulanık görmeye neden olabilir. Araç ya da makine kullanmaya başlamadan önce görmenizin tekrar netleşmesini ve yorgunluk, halsizlik var ise, bunların geçmesini bekleyiniz.

  ALPHAGAN-P'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ALPHAGAN P uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz ilaç ve gıda takviyesi dahil başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza bilgi veriniz. Özellikle aşağıdakilerden birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

  - Sedatifler (yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç), opiatlar (uyuşturucu ilaç), barbitüratlar veya düzenli olarak alkol tüketiyorsanız

  - Anestezikler

  - Beta blokerler gibi kalp rahatsızlığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar veya tansiyon düşürücü ilaçlar

  - Klorpromazin, metilfenidat ve reserpin gibi metabolizmayı etkileyebilen ilaçlar

  - Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri veya diğer antidepresanlar (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaçlar)

  - Göz durumunuzla ilgili olmasa bile her türlü duruma karşı ilaçlar

  ALPHAGAN P'yi başka bir göz ilacıyla birlikte kullanıyorsanız, ALPHAGAN P ve diğer ilaç arasında en az 5 dakika ara olmalıdır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.ALPHAGAN-P nasıl kullanılır ?

  ALPHAGAN P'yi her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

  İlacınızın etkisi ile ilgili herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

  Önerilen ALPHAGAN P dozu, etkilenen göze yaklaşık 8 saat arayla olmak üzere günde 3 kez 1 damladır.

  •

  Uygulama yolu ve metodu

  Şişenin kapağındaki kurcalamaya karşı güvenlik bandı bozulmuş ise ürünü kullanmayınız.

  1. Ellerinizi yıkayın. Başınızı arkaya doğru eğin ve tavana bakın.

 • 2. Alt göz kapağınızı cep oluşturana kadar yavaşça aşağı doğru çekin.

 • 3. Şişeyi ters çevirin ve tedavi gereken göze bir damla düşene kadar şişeyi sıkın.

 • 4. Alt göz kapağınızı bırakın ve gözünüzü 30 saniye boyunca kapayın.

 • Damlayı gözünüze isabet ettiremediyseniz tekrar deneyiniz.

  İltihaplanmaların önlenmesine yardımcı olmak için, şişenin ucunun gözünüze ya da herhangi bir başka yüzeye temas etmesine izin vermeyin. Şişeyi kullandıktan hemen sonra kapağını kapatınız.

  Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatlara uyunuz.

  İlacınızı kullanmayı unutmayınız.

  Bu ürünün kullanımına ilişkin daha başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Açıldıktan sonra 25°C altında saklanmak koşuluyla 28 gün içerisinde kullanılmalıdır.

  •

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda dozaj ayarlaması gerekmez.

  •

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer ya da böbrek yetmezliği olanlarda incelenmemiş olduğundan, bu rahatsızlıklar sizde var ise, ALPHAGAN P'yi dikkatli kullanınız.

  Eğer ALPHAGAN P'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ALPHAGAN-P kullanırsanız

  ALPHAGAN P'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ALPHAGAN-P'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ALPHAGAN-P ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Allergan İlaçları Tic. A.Ş
  Geri Ödeme KoduA11752
  Satış Fiyatı 113.26 TL [ 15 Oct 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 113.26 TL [ 8 Oct 2021 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699490561041
  Etkin Madde Brimonidin Tartarat
  ATC Kodu S01EA05
  Birim Miktar 0.0015
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 5
  Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Brimonidin
  İthal ( ref. ülke : Abd ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ALPHAGAN-P %0.15 5 ml Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  15 Oct 2021113.26 TL
  8 Oct 2021113.26 TL
  1 Oct 2021113.26 TL
  27 Sep 2021113.26 TL
  22 Sep 2021113.26 TL
  14 Sep 2021113.26 TL
  6 Sep 2021113.26 TL
  27 Aug 2021113.26 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları