Yenirec İlaçları › ALIPZA 2 mg film tablet › Kullanma Talimatı

ALIPZA 2 mg film tablet Kullanma Talimatı

Pitavastatin }

Kalp Damar Sistemi > Yağ Metabolizması İlaçları Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 19 July  2016

ALIPZA2 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

2 mg pitavastatine eşdeğer 2,09 mg pitavastatin kalsiyum içerir.

Yardımcı maddeler

:Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilmiştir), Hidroksipropil selüloz, Hipromelloz (E646), Titanyum dioksit (E171), Trietil sitrat (E1505), Magnezyum aluminyum metasilikat, Magnezyum stearat, Kolloidal anhidröz silika

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALIPZA nedir ve ne için kullanılır?

2. ALIPZA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALIPZA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALIPZA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ALIPZA nedir ve ne için kullanılır?

ALIPZA, pitavastatin adlı ilacı içermektedir. ‘Statinler’ adı verilen bir gruba aittir. ALIPZA yetişkinler ve 6 yaş ve üzeri çocuklarda kandaki yağ (lipit) seviyelerini düzeltmek için kullanılır. ALIPZA, total kolesterol (TC), LDL-C ve trigliserid oranlarını düşürmek ve HDL-C oranını yükseltmek için kullanılır. Kardiyovasküler olay riskinin yüksek olduğu düşünülen hastalarda majör kardiyovasküler olaylardan korunma sağlar. Yağlarınızdaki bir dengesizlik, özellikle kolesterol, kalp krizine veya inmeye yol açabilir.

Yağlarınızda dengesizlik olduğu ve diyetinizi değiştirip yaşam tarzınızda değişiklikler yapmak bu durumu düzeltmek için yeterli olmadığından size ALIPZA verilmektedir.

ALIPZA alırken kolesterol düşürücü diyetinizi ve yaşam tarzınızdaki değişiklikleri sürdürmelisiniz.

ALIPZA, bir yüzünde kabartmayla ‘KC’, diğer yüzünde ‘2’ yazan yuvarlak, bikonveks, beyaz, film kaplı tabletler içeren, 30 veya 90 film kaplı tablet içeren kutularda sunulmaktadır.


 • 2.ALIPZA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ALIPZA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • • Pitavastatine veya başka bir statine veya ALIPZA’nın içindeki diğer maddelere karşı alerjik (hipersensitif) iseniz

 • • Gebe iseniz veya bebek emziriyorsanız,

 • •

  Hamilelik

 • • Karaciğer problemleriniz varsa,

 • • Siklosporin kullanıyorsanız- organ transplantasyonu (nakli) sonrası kullanılır

 • • Tekrarlayan veya açıklanamayan kas ağrılarınız veya sızılarınız varsa,

 • ALIPZA’yı kullanmayınız.

  ALIPZA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • • Ciddi solunum yetmezliğiniz var ise (nefes almada ciddi problem yaşıyorsanız)

 • • Daha önce böbreklerinizle sorun yaşadıysanız

 • • Daha önce karaciğerinizde sorun yaşadıysanız. “Statinler” az sayıda kişide karaciğeri etkileyebilir. Genellikle doktorunuz ALIPZA tedavisi öncesinde ve sırasında kan testi (karaciğer fonksiyon testi) yapacaktır.

 • • Daha önce tiroit bezinizle sorun yaşadıysanız

 • • Sizde veya ailenizde kas problemi hikayesi varsa

 • • Daha önce diğer kolesterol düşürücü ilaçları (statinler veya fibratlar gibi) alırken kas problemleri yaşadıysanız

 • • Aşırı miktarda alkol tüketiyorsanız

 • • Ağız yoluyla ya da enjeksiyon ile fusidik asit (bakteri kaynaklı enfeksiyonlarda kullanılan bir ilaç) isimli ilacı kullanıyorsanız veya son 7 gün içinde kullandıysanız doktorunuza bu konu hakkında bilgi veriniz. ALIPZA ile birlikte fusidik asidin bir arada kullanımı ciddi kas problemlerine (rabdomiyoliz) neden olabilir.

 • • Fusidik asit, eritromisin veya diğer makrolid grubu antibiyotikler ile birlikte ALIPZA kullanmanız gerektiğinde, bu ilaçların kullanımı süresince ALIPZA’ya ara verilmesi önerilir.

 • • ALIPZA, miyopati yaptığı bilinen başka ilaçlar (ör. lipid düzenleyici başka bir ilaç grubu olan fibratlar veya niasin (vitamin B3)) ile birlikte dikkatli bir biçimde kullanılmalıdır.

 • • Statinler ile tedavi edilen hastalarda kan şeker seviyelerinde artışlar gözlenmiş; diyabet açısından risk faktörleri taşıyan hastalarda statinler ile diyabet sıklığında artış bildirilmiştir. Bu ilacı kullanırken; diyabetiniz varsa veya diyabet geliştirme olasılığınız varsa (eğer kanda şeker ve yağ seviyeleriniz yüksekse, aşırı kiloluysanız ve kan basıncınız yüksekse) doktorunuz, biyokimyasal testler ile durumunuzu takip edecektir.

 • • Diğer statinlerde olduğu üzere, ALIPZA uygulanması ile miyopati ve nadiren rabdomiyoliz gibi ciddi kas problemlerinin gelişme ihtimali vardır. Sürekli devam eden kas güçsüzlüğü probleminiz varsa doktorunuza bu konu hakkında bilgi veriniz. Bu durumun tespit ve tedavi edilmesi için size ilave testler ve ilaçlar uygulanabilir.

 • Çocuklar ve ergen hastalar

  ALIPZA 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Ergen kız hastalar ALIPZA kullanmadan önce doğum kontrolü hakkında rehberlik ve danışmanlık almalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  ALIPZA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ALIPZA aç veya tok karnına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ALIPZA kullanmayınız. Hamile kalmayı düşünüyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Eğer hamile kalmaya çalışıyorsanız, hamile kalmadan en az 1 ay önce tedavi kesilmelidir. Eğer ALIPZA kullanımı sırasında hamile kalırsanız tedavi hemen kesilmelidir.

  Çocuk doğurma çağında iseniz, ALIPZA alırken güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız ALIPZA kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  ALIPZA’nın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmemektedir.

  Ancak ALIPZA alırken eğer başınız dönerse veya uykunuz gelirse araç veya makine kullanmayınız.

  ALIPZA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ALIPZA her dozda 126,17 mg laktoz (bir tür şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer başka bir ilaç alıyorsanız veya yakın zamanda başka ilaç kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu durumu bildirin. Kullandığınız reçetesiz ilaçlar ve bitkisel ilaçları da belirtmelisiniz. Bazı ilaçlar birbirlerinin uygun biçimde etki göstermesini engelleyebilir.

  Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söylemelisiniz:

 • • Siklosporin (organ nakillerinden sonra organ reddini önlemek için kullanılan bir ilaç)

 • • ‘Fibratlar’ (lipid düzenleyici başka bir ilaç grubu) adı verilen ilaçlar (gemfibrozil ve fenofibrat gibi)

 • • Eritromisin veya rifampisin - enfeksiyonlar için kullanılan antibiyotikler

 • • Varfarin veya kanı inceltmek için kullanılan başka herhangi bir ilaç

 • • “Proteaz inhibitörleri” isimli HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçlar

 • • Niasin (Vitamin B3)

 • • Bakteriyel enfeksiyon tedavisi için fusidik asit kullanmanız gerekiyorsa, ALIPZA kullanmaya ara vermeniz gerekebilir. Doktorunuz ALIPZA’ya güvenli bir şekilde yeniden ne zaman başlamanız gerektiğini size söyleyecektir. ALIPZA’nın fusidik asit ile birlikte kullanılması ile nadiren kas güçsüzlüğü, kaslarda hassasiyet ve ağrı (rabdomiyoliz) meydana gelebilir.


 • 3.ALIPZA nasıl kullanılır ?

  ALIPZA’yı her zaman doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Normal başlangıç dozu günde 1 mg’dır. Birkaç hafta içinde doktorunuz dozunuzu arttırabilir. Yetişkinler ve 10 yaşın üzerindeki çocuklar için maksimum günlük doz 4 mg’dır.

  10 yaşın altındaki çocuklarda maksimum günlük doz 2 mg’dır.

  Karaciğerinizde problem varsa günde 2 mg’ ı aşmamalısınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tableti aç veya tok karnına bütün olarak suyla birlikte yutunuz. Eğer gerekirse tabletler bir bardak suyun içinde çözünmeli ve sonrasında hemen içilmelidir. Doğru miktarda ilacın alınması için, bardağın su ile tekrar doldurulup yıkanması sağlanmalı ve bu su derhal yutulmalıdır. Tabletler asitli meyve suları veya süt içinde çözünmemelidir.

  Günün herhangi bir zamanında alabilirsiniz. Ancak tabletinizi her gün aynı saatte almaya gayret ediniz. Statin tedavisi lipid metabolizmasının 24 saatlik biyolojik döngüsü sebebiyle, geceleri uygulandığında daha etkilidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  10 yaşın altındaki çocuklarda maksimum günlük doz 2 mg’dır.

  Yaşlılarda kullanım:

  Doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek Yetmezliği:

  Hafif dereceli böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmemektedir ancak ALIPZA dikkatle kullanılmalıdır.

  Böbrek yetmezliğinin derecesi ne olursa olsun, 4 mg doz, sadece dozun aşamalı bir şekilde arttırılmasını takiben, doktorun yakın gözetimi altında kullanılabilir.

  Ağır böbrek yetmezliğinde, 4 mg doz önerilmemektedir.

  Karaciğer Yetmezliği:

  Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliğinde 4 mg doz önerilmemektedir.

  Doktor takibinde günde maksimum 2 mg dozla tedavi önerilir.

  Eğer ALIPZA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ALIPZA kullanırsanız

  ALIPZA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  İlaç kutusunu da yanınıza alın.

  ALIPZA'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Endişelenmeyin ve sonraki dozunuzu doğru zamanda alınız.

  ALIPZA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuza danışmadan ALIPZA almayı kesmeyin. Aksi takdirde kolesterol seviyeleriniz artabilir.

  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA15754
Satış Fiyatı 196.66 TL [ 24 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 196.66 TL [ 17 Mar 2023 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699559090772
Etkin Madde Pitavastatin
ATC Kodu C10AA08
Birim Miktar 2
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Yağ Metabolizması İlaçları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ALIPZA 2 mg film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Mar 2023196.66 TL
17 Mar 2023196.66 TL
14 Mar 2023196.66 TL
10 Mar 2023196.66 TL
3 Mar 2023196.66 TL
24 Feb 2023196.66 TL
20 Feb 2023196.66 TL
10 Feb 2023196.66 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları