İE Menarini İlaçları › ALFAMET 250 mg 30 tablet › Kullanma Talimatı

ALFAMET 250 mg 30 tablet Kullanma Talimatı

Metildopa }

Kalp Damar Sistemi > Santral Etkili Antiadrenerjikler > Metildopa MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş | Güncelleme : 30 December  1899

ALFAMET Film tablet Ağızdan uygulanır.

Etken Madde

:    250 mg metildopa.

Yardımcı maddeler

Sitrik asit, EDTA d i sodyum, PVP K-30, CMC, aerosil, magnezyum stearat (%88.5), dietil ftalat, HPMC, talk, titanyum dioksit, FD&C yellow no.5, ewax.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALFAMET nedir ve ne için kullanılır?

2. ALFAMET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALFAMET nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALFAMET’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ALFAMET nedir ve ne için kullanılır?

ALFAMET sarı, yuvarlak, kokusuz, bikonveks film tablet şeklinde bir üründür. Metildopa isimli etkin maddeyi içermektedir. Bu madde tansiyonu (kan basıncını) düşürmeye yarayan antihipertansifler denilen bir ilaç grubuna aittir.

ALFAMET yüksek tansiyon (hipertansiyon) tedavisinde kullanılmaktadır.


2.ALFAMET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALFAMET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Akut hepatit ve aktif siroz gibi aktif bir karaciğer hastalığınız var ise,
 • Daha önceden metildopa tedavisine bağlı olarak karaciğer rahatsızlığı geçirdiyseniz,
 • • ALFAMET’in etkin maddesi olan metildopaya ve tablet içindeki diğer maddelere karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise,

 • Depresyon hastalığınız var ise,
 • • Monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI) denilen ilaçlardan kullanıyorsanız,

  • Feokromasitoma (böbrekteki bir tümöral oluşum nedeniyle kan basıncı yüksekliği) denilen bir hastalığınız var ise.

  ALFAMET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse ALFAMET kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.

 • Hemolitik anemi denilen bir çeşit kansızlık hastalığınız var ise,
 • Herhangi bir kan hastalığınız (kan hücrelerinde azalma gibi) var ise,
 • Herhangi bir karaciğer rahatsızlığınız var ise,
 • • Herhangi bir böbrek rahatsızlığınız var ise,

  • Sizde veya yakın bir akrabanızda porfiri denilen bir kan rahatsızlığı var ise,

 • Beyninizdeki damarlar ile ilgili bir rahatsızlığınız var ise.
 • ALFAMET İle tedavi sırasında ateş ortaya çıkarsa doktorunuza bildirmelisiniz. Bu durum karaciğer rahatsızlığı ile ilişkili olabilir.

  Tedavi sırasında vücudunuzda şişlikler (ödem) veya kilo artışı ortaya çıkarsa doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda doktorunuz size ek bir ilaç daha vermek veya ilacınızı değiştirmek isteyebilir.

  Eğer beyin damarlarınızda bir rahatsızlık var ise ALFAMET tedavisi sırasında nadiren de olsa istem dışı kas hareketleri ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir durumda ilacı kullanmayı keserek doktorunuz ile irtibata geçiniz.

  ALFAMET bazı kan ve idrar tahlillerinde yanlış sonuç alınmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle herhangi bir tahlili yaptırmadan önce doktorunuza ALFAMET kullandığınızı bildiriniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ALFAMET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İlacınızı bir bardak su ile alınız.

  ALFAMET’in hamilelikte kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur. Doktorunuz hamileliğiniz sırasında ALFAMET kullanıp kullanmamanız gerektiğine karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ALFAMET anne sütüne geçmektedir. Doktorunuz ALFAMET’e veya bebeğinizi emzirmeye ara vermenizi isteyebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  ALFAMET, tedavinin başlangıç veya doz artırıldığı dönemlerde geçici olarak uyku verici etki yapabilmektedir. Eğer böyle bir durum oluşursa araç veya makine kullanımından kaçınmalısınız.

  ALFAMET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ALFAMET renklendirici madde olarak FD&C Yellow No.5 (tartrazin, E102) içermektedir. Bu madde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz:

  • Anestezi yapan ilaçlar

  • Erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan alprostadil

  • Ağrı gidermek için kullanılan NSAİ ilaçlar

  • Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan antihipertansif ilaçlar (ör. Propranolol, nifedipin, verapamil ya da idrar söktürücü)

  • Endişe veya uykusuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlar (ör. Diyazepam, temazepam)

  • Ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçlan veya hormon yer değiştirme tedavisinde kullanılan ilaçlar (HRT)

  • Levodopa, entakapon gibi parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar

  • Linezolid (bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)

  • Lityum (depresyon ve zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılır)

  • Depresyon tedavisinde kullanılan MAOİTeri (ör. Fenelzin)

  • Zihinsel hastalık tedavisinde kullanılan ilaçlar (ör. Klorpromazin ve tiyoridazin)

  • Raynaud sendromu tedavisinde kullanılan moksisilit

  • Baklofen, tizanidin gibi kas gevşeticiler

  • Nitratlar (ör. Gliserol trinitrat “GTN” izosorbid dinitrat/mononitrat)

  • Steroidler (ör. Prednisolon, hidrokortizon)

  • Çoğunlukla öksürük ve soğuk algınlığında kullanılan sempatomİmetikler (ör. Efedrin veya salbutamol)

  • Karbenoksolon gibi ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar

  • Demir takviyeleri

  Aynca alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.

  Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.ALFAMET nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinlerde:

  Başlangıç dozu:

  ALFAMET’in normal başlangıç dozu, doktorunuz başka bir doz önermediği takdirde, ilk 48 saat içinde günde 2 veya 3 defa 250 mg’dır. Yeterli bir yanıt almana kadar, doktorunuz bu dozu tercihen iki günden az olmayan aralıklarla azaltabilir veya artırabilir.

  Eğer doktorunuz ilaç dozunuzu artırdı ise ALFAMET’in uyku verici etkisini gündüz daha az yaşamak için bu dozu akşam almanız gerekmektedir.

  İdame (devam) dozu:

  ALFAMET’in normal günlük dozu 2-4 defa 500 mg ila 2 g’dır. Bazen hastalar daha yüksek dozlara yanıt verirlerse de, günlük önerilen maksimum doz 3 g'dır. 12 ila 24 saat içinde pek çok hastada uygun bir tansiyona ulaşılabilmektedir.

  Doktorunuz tedavinizin seyrine göre size ek olarak bir başka ilaç da verebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan uygulanmaktadır. İlacınızı bir bardak su ile alınız.

  Çocuklarda kullanımı

  Başlangıç dozu günde 2-4 defa 10 mg/kg'dır. Yeterli bir yanıt almana kadar günlük doz artırılır ya da azaltılır. Maksimum doz günlük 65 mg/kg ve 3 g’dır. Doktorunuz hastalığın durumuna göre dozu belirleyecektir.

  Yaşlılarda kullamm:

  Yaşlı hastalarda başlangıç dozu, günde 250 mg’ı aşmayacak şekilde, mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Bu hastalarda uygun başlangıç dozu 125 mg günde 2 defa olmalı ve gereken şekilde yavaşça artırılmalı fakat günlük maksimum 2g’lık doz aşılmamalıdır.

  Özel kullamm durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doz aralığı hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda (Glomerüler-filtrasyon oranı (GFO) 50 ml/dak’dan daha büyük) her 8 saatte, orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (GFO 10 ila 50 ml/dak) her 8-12 saatte, ciddi derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (GFO 10 ml/dak’dan daha düşük) her 12-24 saatte bir olacak şekilde artırılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Veri bulunmamaktadır.

  Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise ALFAMET kullanmadan önce doktorunuz ile irtibata geçiniz.

  Eğer ALFAMET’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ALFAMET kullanırsanız

  Eğer ALFAMET’ten aşırı miktarda aldıysanız sinir sistemi ve sindirim sisteminde bazı bozukluklar ortaya çıkabilir (aşırı uykululuk, halsizlik, kalp hızında azalma, baş dönmesi, sersemlik, kabızlık, kannda gerginlik, gaz, ishal, mide bulantısı ve kusma). Ayrıca tansiyonda birden düşme görülebilir.

  ALFAMET’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

  ALFAMET'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  ALFAMET ile tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler:

  Eğer, iyileştiğinizi hissetseniz bile, doktorunuzun söylediğinden daha erken ilacınızı bırakırsanız hastalığınız geri dönebilir veya kötüleşebilir. Bu nedenle ilacınızı doktorunuzun size söylediği kadar süre kullanmalısınız.

  ALFAMET’in kesilmesinden genellikle 48 saat sonra tansiyonda yükselme meydana gelebilir.

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş
Geri Ödeme KoduA00513
Satış Fiyatı 69.72 TL [ 24 Nov 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 69.72 TL [ 17 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699508090310
Etkin Madde Metildopa
ATC Kodu C02AB01
Birim Miktar 250
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Santral Etkili Antiadrenerjikler > Metildopa
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ALFAMET 250 mg 30 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Nov 202369.72 TL
17 Nov 202369.72 TL
13 Nov 202369.72 TL
3 Nov 202369.72 TL
27 Oct 202369.72 TL
20 Oct 202369.72 TL
16 Oct 202369.72 TL
10 Oct 202369.72 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları