› › › Kullanmadan Önce

AIMAFIX-D 500 IU 1 flakon Kullanmadan Önce

Anti Hemofilik Faktor Ix }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > İnsan Faktör IX Konsantresi Onko Koçsel İlaç San. Tic. A.ş | Güncelleme : 19 April  2019

2.AIMAFIX-D kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AIMAFIX-D'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

AIMAFIX-D'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Herhangi bir damar içi (intravenöz) protein ürününe karşı alerjik türde aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Daha önce alerjik reaksiyon geçirdiyşeniz.
 • AIMAFIX, faktör IX haricinde eser miktarda insan proteinleri içerir.

  Eğer bu ilacın uygulanması sırasında aşağıda listelenen semptomlardan herhangi birini fark ederseniz, ilacın kullanımını derhal kesiniz ve doktorunuzla iletişime geçiniz. Bu

  semptımlar bir alerjik reaksiyonun erken belirtileri olabilir.

  Aşağıdaki semptomlar meydana gelebilir:

 • Kurdeşen,
 • Tüm vücutta döküntü ( generalize ürtiker),
 • Göğüste sıkışma hissi,
 • Hırıltılı solunum,
 • Hipotansiyon (kan basıncında düşüklük).
 • Şok durumunda, doktorunuz şok için standart medikal tedaviyi uygulayacaktır.

  Eğer heparine bağlı olarak geçirilmiş bir alerjik reaksiyon hikayeniz varsa, heparin içeren ürünlerin kullanımından kaçınmalısınız.

  İnsan plazma koagülasyon Faktör IX ürünleri ile tekrarlanan tedavilerden sonra, nötralize edici antikorlar (inhibitörler) gelişmesi ihtimaline karşı hastaların takibi yapılmalıdır.

  Literatürde, faktör IX’u nötralize eden antikorların (inhibitörler) oluşumu ile alerjik reaksiyonlar arasında bir ilişki olduğunu gösteren raporlar yer almaktadır. Bu nedenle, aleıjik reaksiyon yaşayan hastalar bir inhibitör bulundurmaları açısından değerlendirilmelidir. Faktör IX inhibitörleri olan hastaların, daha sonra faktör IX’a karşı oluşabilecek anafılaksiler (şiddetli ve hızlı aleıjik reaksiyon) açısından artmış bir risk altında olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

  Faktör IX ürünlerine karşı gelişebilecek alerjik reaksiyon riski nedeniyle, faktör IX’un ilk uygulaması, tedaviyi uygulayan hekimin değerlendirmesine göre, alerjik reaksiyonlara karşı uygun bir tıbbi bakımın sunulabileceği bir yerde, tıbbi gözetim altında gerçekleştirilmelidir.

  Tromboembolizm

  Faktör IX konsantrelerinin kullanımı, geçmişte tromboembolik komplikasyonların (kan pıhtılarının anormal üretimine bağlı komplikasyonlar) gelişimi ile ilişkili bulunmuştur. Ddüşük saflıktaki preparatlarda bu risk daha yüksek olmuştur. Bu nedenle, Faktör IX içeren ürünlerin kullanımı, yaygın damar içi pıhtılaşmak (edinilmiş trombohemorajik sendrom) hastalar ve fıbrinoliz ( fibrin pıhtılarının kanamaya sebep olabilecek şekilde anormal çözünmesi) belirtileri olan hastalarda potansiyel olarak riskli olabilir. Potansiyel trombotik komplikasyon riski sebebiyle, karaciğer hastalığı olan hastalara, ameliyat sonrası hastalara ya da trombotik fenomen ya da yaygın damar içi pıhtılaşması riski olan hastalara uygulandığında, trombotik ve tüketim (konsumptif) koagülapatisinin erken belirtileri için klinik takibi uygun biyolojik testlerle yapılmalıdır. Bu durumların her birinde, AIMAFIX ile tedavinin yararı bu komplikasyonların riskine karşı değerlendirilmelidir.

  Pedivatrik popülasvon

  Mevcut veriler AIMAFIX’in 6 yaşından küçük çocuklarda kullanımının önerilmesi için yeterli değildir. Bu bölümde listelenen kullanım oyanları ve önlemler hem yetişkin hem de pediyatrik popülasyon için geçerlidir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AIMAFIX-D'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AEMAFIX uygulanmaları aç veya tok karnına yapılabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AIMAFIX enjeksiyonu hamilelik döneminde kesin gereksinim olduğu takdirde kullanılabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AIMAFIX, emzirme döneminde kesin gereksinim olduğu takdirde kullanılabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  AIM AFIX’in araç ve makine kullanımına hiçbir etkisi gözlenmemiştir.

  AIMAFIX-D'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AIMAFIX 1,8 mmol (41 mg) sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  AIMAFIX, 100 IU’ya kadar heparin sodyum içermektedir. Alerjik reaksiyonlara ve kanın pıhtılaşma sistemini etkileyebilecek olan kan hücre sayısında düşmelere neden olabilir. Geçmişinde heparinle indüklenmiş alerjik reaksiyonu olan hastaların heparin ihtiva eden ilaçlan kullanmaktan kaçınmalan gerekir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  İnsan plazma koagülasyon Faktör IX konsantratının diğer ilaçlarla herhangi bir etkileşimi bugüne kadar bilinmemektedir. Ancak AIMAFIX diğer ilaçlarla kanştınlmamalıdır.

  Otism Hastalığı Otism Hastalığı  Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Onko Koçsel İlaç San. Tic. A.ş
  Geri Ödeme KoduA00437
  Satış Fiyatı 943.72 TL [ 19 Apr 2019 ]
  Önceki Satış Fiyatı 943.72 TL [ 12 Apr 2019 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuTuruncu Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699650982006
  Etkin Madde Anti Hemofilik Faktor Ix
  ATC Kodu B02BD04
  Birim Miktar 500
  Birim Cinsi IU
  Ambalaj Miktarı 1
  Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > İnsan Faktör IX Konsantresi
  İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  Tarihi İlaç Fiyatı
  19 Apr 2019943.72 TL
  12 Apr 2019943.72 TL
  5 Apr 2019943.72 TL
  29 Mar 2019943.72 TL
  22 Mar 2019943.72 TL
  15 Mar 2019943.72 TL
  8 Mar 2019943.72 TL
  1 Mar 2019943.72 TL
  2019 / 2008 İlaç Fiyatları