Husnu Arsan İlaçları › A-FERIN 300 mg 30 kapsül › Kullanma Talimatı

A-FERIN 300 mg 30 kapsül Kullanma Talimatı

Parasetamol + Kafein + Kodein Fosfat }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. | Güncelleme : 3 April  2020

A-FERİN300 mg/2 mg/ 10 mg kapsül

Ağızdan alınır.

Etken Madde

300 mg parasetamol, 2 mg klorfeniramin maleat, 10 mg kodein fosfat içerir.

Yardımcı maddeler

Mısır nişastası, magnezyum stearat, jelatin (sığır kaynaklı), saf su, sodyum lauril sülfat, eritrosin, kırmızı demir oksit, siyah demir oksit, tartrazin (E102), indigo karmin, titanyum dioksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. A-FERIN nedir ve ne için kullanılır?

2. A-FERIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. A-FERIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. A-FERIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.A-FERIN nedir ve ne için kullanılır?

Her kapsül 300 mg parasetamol, 2 mg klorfeniramin maleat, 10 mg kodein fosfat içerir.

A-FERİN kapsül 20-30 kapsül içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.


2.A-FERIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

A-FERIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

İçeriğindeki etkin veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa

Kodein gibi ilaçları karaciğerde hızlı işleyen enzim sistemine sahip iseniz,

12 yaşından küçük iseniz,

Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa

Son 2 hafta içinde monoamino oksidaz (MAO) inhibitörü (depresyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) kullandıysanız

Solumanızı baskılayan bir durumunuz varsa,

Kafa içi basıncınızı arttıracak durumlarda veya kafa travması geçirdiyseniz,

Astım (nefes darlığı) atağı geçirdiyseniz,

Alkol bağımlılığınız varsa,

Barsak düğümlenmesi ya da şüphesi varsa (paralitik ileus),

0-18 yaş grubunda ve uyku apnesi (uykuda solunum durması) nedeniyle bademcik ameliyatı sonrası ağrıyı gidermek için kullanıyorsanız,

Emziriyorsanız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

A-FERIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,

Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol almamalısınız.

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa.

Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

Epilepsi (sara)

Göz içi basıncın artması (örneğin glokom)

Yüksek tansiyon

Kalp damar hastalığı

Bronşların harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi (bronşektazi), bronş iltihabı (bronşit), astım

Prostat hipertrofisi (büyümesi)

İdrara çıkamıyor veya idrar kesenizi tamamen boşaltamıyorsanız (üriner retansiyon)

Öksürük veya soğuk algınlığında kullanılan antihistaminik özellikli ilaçlar kullanıyorsanız

Böbrek üstü bezi yetmezliği (Addison hastalığı) olanlarda veya tümörü (Feokromositoma) varsa,

İltihaplı barsak hastalığı veya şiddetli ishali olanlar,

Safra kesesi hastalığı ve taşı,

Mide –barsak veya idrar yollarında operasyon geçirenlerde,

Yaşlı veya güçsüz hastalarda,

Düşük tansiyon, şok (dolaşım yetersizliği) olanlarda,

Alkol veya ilaç bağımlısı olanlarda

CYP2D6 adlı enzim eksikliği ya da tamamen olmayanlarda (kodeinin ağrı kesici etkisi yeterli düzeyde elde edilemeyecektir)

Hipotiroidiniz (tiroid bezinin az çalışması) varsa,

Miyastenia gravis (kas güçsüzlüğü ile karakterize bir hastalık) hastası iseniz,

Şiddetli kalp, solunum, akciğer iltihaplanması ve nöromüsküler bozuklukları (sinir ve kas sistemleri ile ilgili hastalıklar grubu) olanlarda, çoklu yaralanmalarda veya uzamış ameliyatlarda solunumu risk altında olan çocuklarda,

12 yaş ve üzerinde iseniz, solunum durması, solunum baskılanması ve çocuk ölümlerine neden olabileceği için doktorunuz tarafından yarar risk değerlendirilmesi yapılmadan kullanmayınız.

A-FERİN birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini arttırabilir.

Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek

Mide bulantısı ve kusma

İştahsızlık

Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enjeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır), toksik epidermal nekroliz (ilaç ve çeşitli enjeksiyonlara bağlı gelişen deri hastalığı) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (yaygın akıntılı döküntüler) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

A-FERIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

A-FERIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

St. John's Wort (Sarı Kantaron) kandaki parasetamol seviyesini azaltabilir, doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda A-FERİN kapsül kullanımı hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır.

Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

Doktor tarafından önerilmedikçe, hamileliliğin ilk 6 ayında A-FERİN kapsül kullanmamalısınız. Hamilelik döneminin son üç ayında A-FERİN kapsül kesinlikle kullanılmamalıdır, çünkü doğmamış çocuğunuza zarar verebilir ya da doğum sırasında sorunlara neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kodein ve kodeinin vücutta dönüştüğü madde olan morfin anne sütüne geçer. Emzirme dönemi boyunca A-FERİN kullanmayınız

Araç ve makina kullanımı

Uyku hali yapabileceğinden dikkat gerektiren alet ve araba kullanımından kaçınılmalıdır. Eğer, motorlu taşıt araçları kullanıyorsanız, motorlu makinelerde çalışıyorsanız, yüksek yerlerde iş görüyorsanız ve fazla zihinsel faaliyet gösteriyorsanız A-FERİN’in sedasyon (uyku hali) yapabileceğini göz önünde bulundurunuz.

A-FERIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

A-FERİN’in her dozu 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (tuz) ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

A-FERİN tartrazin içerdiğinden alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: propantelin vb.)

Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: metoklopramid gibi)

Mide ülseri (yarası) tedavisinde kullanılan ilaçlar (Örn: simetidin)

Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, siprofloksasin, rifampisin

Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (Örn: varfarin, kumarin),

Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan ilaçlar (Örn: zidovudin)

Viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (Örn: ritonavir)

Bulantı-kusma tedavisinde kullanılır (Örn: domperidon)

Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Örn: antidepresanlar),

Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Monoaminooksidaz (MAO) inhibitörü adı verilen (depresyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) ilaçlar

Antipsikotik adı verilen ilaçlar (şizofreni gibi psikotik hastalıklarda kullanılan bir ilaç grubu)

İshal tedavisinde kullanılan ilaçlar (Örn: lopramid)

Kan tansiyonunu düşüren ilaçlar,

Alerji için kullanılan ilaçlar,

Sinir sitemi üzerinde etkileri olan ilaçlar (Örn: diazem)

Kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar (Örn: meksiletin)

Mide ve bağırsak hareketini hızlandıran ve mide bulantısı önleyici ilaçlar (Örn: metoklopramid)

Diğer narkotik ağrı kesicilerin, alkol, genel anestezi yapan ilaçlar

Antikolinerjik ilaçlar (asetilkolin maddesinin sinir sitemi üzerindeki etkilerinin ortadan kalkması sonucu ortaya çıkan durumlar) (Örn: atropin)

Aşırı dozda ilaç almanın etkilerini tedavi etmek ve ilaç alışkanlığını belirlemek için kullanılan ilaçlar (Örn: nalokson)

Kolestiramin (kanda yağ düzeyini düşürmek için kullanılır)

St. John’s Wort (sarı kantaron), (antidepresan olarak kullanılır)


3.A-FERIN nasıl kullanılır ?

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde:

Günde 3 kez 1 kapsül alınır.

Uygulama yolu ve metodu

Yemeklerden sonra bol su ile ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

12-18 yaş arası çocuklarda kodein, gün içinde dörde bölünerek altışar saatten az ara ile 240 mg’ı aşmayacak şekilde alınabilir. Etkili olan en düşük doz ve en kısa tedavi süresi tercih edilmelidir. Eğer ağrı tedavisinde başarı sağlanamadıysa tedavi süresi 3 gün ile sınırlandırılmalı, tedavi hekim tarafından tekrar değerlendirilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı: A-FERİN kapsül’ün yaşlı hastalarda kullanımını sınırlayacak bir neden bildirilmemiştir. Ancak yaşlı hastaların daha duyarlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle daha düşük dozlarda kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Eğer A-FERİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla A-FERIN kullanırsanız

Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında parasetamole bağlı karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı, kusma, düşük kan basıncı, yavaş solunum ve göz bebeklerinde küçülme gibi belirtiler görülebilir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz.

A-FERIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz

A-FERIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş.
Geri Ödeme KoduA00422
Satış Fiyatı 12.77 TL [ 3 Apr 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 12.77 TL [ 27 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699570150011
Etkin Madde Parasetamol + Kafein + Kodein Fosfat
ATC Kodu R05X
Birim Miktar 300
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

A-FERIN 300 mg 30 kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
3 Apr 202012.77 TL
27 Mar 202012.77 TL
23 Mar 202012.77 TL
18 Mar 202012.77 TL
13 Mar 202012.77 TL
6 Mar 202012.77 TL
28 Feb 202012.77 TL
21 Feb 202012.77 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları