Galepharma İlaçları › AFEBRYL 16 efervesan tablet › KT › Kullanmadan Önce

AFEBRYL 16 efervesan tablet Kullanmadan Önce

Asetilsalisilik Asit + Parasetamol + Vitamin C }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları Galepharma Medikal Elektronik Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 18 May  2012

2.AFEBRYL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AFEBRYL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • • İlacın etkin maddeleri olan asetilsalisilik asit, parasetamol, askorbik asit ya da bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerji durumunuz varsa,

 • • Geçmişte ilaçlar tarafından, özellikle de ağrı kesici olarak non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar tarafından tetiklenen astım öykünüz varsa,

 • • Mide ya da bağırsaklarınızda ülser varsa,

 • • Kalıtsal bir kan hastalığı olan hemofili veya diğer kanama bozuklukları gibi kanama eğiliminiz var ise,

 • •  Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,

 • •  Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa,

 • •  Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,

 • • Haftada 15 mg veya daha yüksek dozda kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç olan metotreksat kullanıyorsanız

 • • Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz.

 • • İdrarda bol miktarda oksalat bulunması, idrarın asidik olması veya normal idrar pH'sı ve idrarda oksalat çıkması ile birlikte görülen böbrek taşı probleminiz varsa,

 • bu ilacı kullanmayınız.

  AFEBRYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • • Ağrı kesici, iltihap giderici ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlılık ve diğer nedenlere bağlı alerjiniz varsa,

 • • Daha önce mide ya da bağırsak ülseri geçirdiyseniz,

 • • Daha önce mide ya da bağırsak kanaması geçirdiyseniz,

 • • Eş zamanlı olarak kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız,

 • • Böbrek ve karaciğer işlevlerinizde bozukluk varsa,

 • • Böbrek taşı oluşturmaya eğimliyseniz,

 • • Dolaşım sisteminizde bozukluk varsa,

 • • Bir ağrı kesici olan ibuprofen isimli ilacı kullanıyorsanız,

 • • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,

 • • Akciğer hastalığınız varsa,

 • • Daha önceden geçirilmiş astım, saman nezlesi, burun eti, kronik solunum yolu hastalıklarınız varsa,

 • • Deri reaksiyonları, kaşıntı, kurdeşen gibi alerjik reaksiyon şikayetleriniz varsa,

 • • Diş çekimi gibi küçük operasyonlar da dahil herhangi bir ameliyat geçirecekseniz,

 • • Eklemlerde kızarıklık, hassasiyet, sıcaklık ve şişlik yakınmaları ile ortaya çıkan tekrarlayıcı iltihabi bir hastalık olan Gut hastalığınız ya da yatkınlığınız varsa,

 • • Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ ı (10 adet AFEBRYL tablete denk gelmektedir) aşmaması gerekir.

 • • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa,

 • • Kan şekeri metabolizmasında hayati önem taşıyan G6PD (glukoz-6-fosfat dehidrogenaz) enziminin eksikliği veya yeterince aktif olmaması durumu varsa,

 • • Kansızlığınız (aneminiz) varsa,

 • • Aşırı demir yükü hastalığınız varsa,

 • • Alkolik karaciğer hastalığınız varsa, bu ilaç dikkatli kullanılmalıdır.

 • Çocuklarda ve gençlerde, ateşle veya ateşsiz seyreden enfeksiyonlarda su çiçeği ve grip ihtimali bertaraf edilene kadar hekime danışılmadan kullanılmamalıdır; Bu durumlarda eşzamanlı asetilsalisilik asit kullanımı ile birlikte, beyin ve karaciğeri etkileyen, ölümcül olabilen nadir görülen bir hastalık olan Reye Sendromu riski artabilir. Çocuklarda doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

  Yeterli olarak kontrol edilmemiş yüksek tansiyon hastaları dikkatlice izlenmelidir.

  Askorbik asit, demirin bağırsaklardan kana geçişini artırdığından dolayı yüksek dozları, demir depolama hastalığına, akdeniz anemisine, kanda eritrosit artışına, kan kanserine ya da bir çeşit kansızlık olan sideroblastik anemiye sahip hastalarda tehlikeli olabilir.

  C vitamini idrarda şeker testi sonuçlarında yanlışlıklara neden olabilir. Diyabet testi yapılmadan önce C vitamini alımı kesilmelidir.

  3 - 5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde AFEBRYL kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

  AFEBRYL içerdiği parasetamolden dolayı kısa sürede yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer zehirlenmesine neden olur. Erişkinlerde uzun süreli ve tekrarlayarak kullanılan dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Kana mikrop ve/veya zehir bulaşması olan sepsis gibi hastalıklarda vücuda zararlı maddelerin atılımında rol oynayan glutatyon eksikliği görülebilir. Bu hastalarda parasetamol kullanımı asit iyonlarının vücutta birikmesi (metabolik asidoz) riskini artırabilir. Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini artırabilir.

  Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

  Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek

 • ■  Mide bulantısı ve kusma

 • ■   İştahsızlık

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AFEBRYL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Asetilsalisilik asit, alkolle birlikte kullanıldığında mide kanaması riski artabilir.

  AFEBRYL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır. AFEBRYL, hamileliğin son 3 ayında kullanılmamalıdır. Hamileliğin ilk 6 ayında ise doktorunuza danışmadan AFEBRYL kullanmayınız.

  İlacın hamilelik sırasında kullanımı, ilacın kullanımının potansiyel yararının fetüs (doğmamış çocuk) üzerindeki potansiyel riskine üstün görürse kullanılır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AFEBRYL’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Emzirme döneminde bebeğe olası etkileri göz önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdır. İlacın düzenli kullanımında ya da yüksek dozlardan sonra emzirmeye devam edilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  AFEBRYL tedavisinin araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Bazı hastalarda AFEBRYL içerisinde parasetamol ihtiva ettiğinden, ilacın kullanımına bağlı olarak baş dönmesi veya uyumaya eğilim görülebilir. Bu sebeple AFEBRYL kullanan hastaların uyanık kalmalarını gerektiren faaliyetler sırasında dikkatli olmaları gerekmektedir.

  AFEBRYL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • • AFEBRYL laktoz ve sorbitol içerir.

 • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlük) olduğunu söylemişse AFEBRYL’i kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

 • • AFEBRYL sodyum içerir.

 • Bu tıbbi ürün her tabletinde 322 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  AFEBRYL bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında içerisinde bulunan asetilsalisilik asitin ve/veya parasetamolün ve/veya askorbik asitin ve/veya kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir.

  AFEBRYL’in etkileştiği ilaçlar aşağıda belirtilmiştir. Aşağıda belirtilen etken maddelerden herhangi biriyle etkileşen ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • • Kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan metotreksat,

 • • Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan ibuprofen,

 • • Kan sulandırıcı (antikoagülan), pıhtı eritici (trombolitik) ve kandaki trombosit sayısını azaltıcı (antiplatelet) ilaçlar,

 • •  Ağrı kesiciler ve iltihap gidericiler,

 • • Depresyon tedavisinde kullanılan SSRI (seçici seratonin gerialım inhibitörü) grubu ilaçlar,

 • • Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin,

 • • Kan şekerini düşüren ilaçlar (örneğin: insülin, sülfonilüre),

 • •  İdrar söktürücü ilaçlar (diüretikler),

 • • Kortizon türü ilaçlar,

 • • ADE inhibitörleri gibi tansiyon düşürücü ilaçlar,

 • • Sara nöbeti tedavisinde kullanılan kasılmaları engelleyen antikonvülsan ilaçlar(örneğin:fenitoin, fenobarbital, karbamazepin, valproik asit),

 • •  Sülfinpirazon, benzbromaron, probenesid gibi ürik asit düzeyini düşüren ilaçlar,

 • • İbritumomab, omasetaksin, tositumomab gibi lösemi ve lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçlar,

 • • Tansiyon düşürücü olan kalsiyum kanal blokerleri,

 • • Lösemi tedavisinde kullanılan dasatinip,

 • • Eklem kıkırdağı hastalıklarında kullanılan glukosamin,

 • • Ağrı kesici olarak kullanılan ketorolak (nasal/sistemik),

 • • Multivitaminler, omega-3 yağlı asitleri,

 • • Kan sulandırıcı olan polisülfat sodyum,

 • • Potasyum ve fosfat eksikliğinde kullanılan potasyum fosfat,

 • • Vitamin E,

 • • Bir diyet tuzu olan amonyum klorür,

 • • Virüs enfeksiyonlarında kullanılan tipranavir,

 • • Pulmoner hipertansiyon-akciğer atardamarlarında basınç artışı tedavisinde kullanılan treprostinil,

 • • Lösemi tedavisinde kullanılan hiyaluronidaz,

 • • Multivitaminler (vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K ve folik asit),

 • • Kemik erimesinde kullanılan tiludronat,

 • • Karbonik anhidraz enzimleri ile potansiyel etkileşim olabilir, ancak klinik olarak bir önemi bulunmamaktadır.

 • • Sakinleştirici, uyku getirme ve anestezi (vücudun tamamında veya bölgesel olarak duyuların azaltılması veya tamamen yok edilmesi) amacıyla kullanılan barbitüratlar,

 • •  Antibiyotik olarak kullanılan tetrasiklin,

 • • Psikolojik hastalıklarda kullanılan flufenazin gibi fenotiyazinler,

 • • Kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan meksiletin,

 • • Gebeliği önlemek amacıyla kullanılan oral kontraseptifler,

 • • Kansızlık tedavisinde kullanılan demir içeren ilaçlar (C vitamini demir emilimini artırır),

 • • Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan disülfiram,

 • • AFEBRYL içerisindeki askorbik asit kan ve idrar örneklerinde glukoz, kreatin ve ürik asitin biyokimyasal tayinlerine zarar verebilir.

 • • Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet hastalarında askorbik asit diyabetin kontrolünü etkileyebilir.

 • • Kanın temizleme işlemine yani diyalizine giren hastalarda bir tür organik asit olan oksalik asit kan plazmasındaki düzeylerinde artmaya neden olabilir

 • • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örneğin: propantelin),

 • • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örneğin: metoklopramid),

 • • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örneğin: bazı uyku ilaçları),

 • • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, Rifampisin,

 • • Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan Zidovudin,

 • • Bulantı-kusma tedavisinde kullanılan domperidon,

 • • Sarı kantaron (St John’s Worth/ Hypericum perforatum) içeren ilaçlar,

 • • Yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan Kolestiramin içeren ilaçlar,

 • • Radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılan tropisetron ve granisetron içeren ilaçlar,

 • • Alkol,

 • • Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan antidepresan bazı ilaçlar,

 • Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Galepharma Medikal Elektronik Tic. Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA00420
  Satış Fiyatı 55.52 TL [ 23 Jan 2023 ]
  Önceki Satış Fiyatı 55.52 TL [ 16 Jan 2023 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699671020015
  Etkin Madde Asetilsalisilik Asit + Parasetamol + Vitamin C
  ATC Kodu N02BE51
  Birim Miktar 300+200+300
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 16
  Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları
  İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  AFEBRYL 16 efervesan tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  23 Jan 202355.52 TL
  16 Jan 202355.52 TL
  9 Jan 202355.52 TL
  2023 / 2008 İlaç Fiyatları