Merck Sharp & Dohme İlaçları › AERIUS D-12 20 tablet › Kullanma Talimatı

AERIUS D-12 20 tablet Kullanma Talimatı

Desloratadin + Psodoefedrin Hidroklorür }

Solunum Sistemi > Sistemik Nazal Dekonjestanlar Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) | Güncelleme : 1 February  2013

AERIUS D-12 Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Desloratadin ve psödoefedrin

Yardımcı maddeler

Mavi, hızlı salimli tabaka: Mısır nişastası, mikrokristalize selüloz, disodyum edetat, sitrik asit, stearik asit ve boyar madde indigotin E132, Beyaz, sürekli salimli tabaka: hipromelloz 2208, mikrokristalize selüloz, povidon K30, silikon dioksit ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AERIUS D-12 nedir ve ne için kullanılır?

2. AERIUS D-12’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AERIUS D-12 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AERIUS D-12’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AERIUS D-12 nedir ve ne için kullanılır?

AERIUS D-12 mavi-beyaz, oval, iki tabakalı bir tablet olup, mavi tabakanın üzerinde “D 12” yazılıdır. AERIUS D-12, PVC/alüminyum blisterlerde 20 tablet içeren ambalajlar halinde piyasada bulunmaktadır.

AERIUS D-12 iki etkin maddenin kombinasyonunu içerir: bunlardan biri alerjiyi önleyen desloratadin (antihistaminik), diğeri ise burun tıkanıklığını önleyen (dekonjestan) psödoefedrindir.

Antihistaminikler, vücutta oluşan ve histamin adı verilen bir maddenin etkilerini önleyerek alerjik belirtilerin azalmasına yardımcı olurlar.

Dekonjestanlar, burun tıkanıklığının giderilmesine yardımcı olurlar.

AERIUS D-12, 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde burun tıkanıklığının eşlik ettiği hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, gözde yaşarma ve kaşınma gibi saman nezlesine (mevsimsel alerjik rinite) bağlı belirtileri giderir.


2.AERIUS D-12 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AERIUS D-12'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Desloratadin, loratadin, psödoefedrin veya AERIUS D-12’nin diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.
 • AERIUS D-12 psödoefedrin içerdiği için, aşağıdaki durumlarda AERIUS D-12’yi kullanmayınız:

  Eğer;

 • Hamile iseniz,
 • Emziriyor iseniz,
 • Aynı zamanda kalp ve tansiyon ilaçlan alıyor iseniz,
 • Göz içi basıncında yükseklik (glokom) varsa,
 • İdrar yapma güçlüğünüz varsa,
 • İdrar yolunda tıkanıklık varsa,
 • Kan basıncınız yüksek ise (hipertansiyon)
 • Kalp ya da damar hastalıklarınız varsa,
 • Geçmişinizde inme (felç) varsa,
 • Tiroid beziniz aşırı çalışıyor ise,
 • Eğer monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü (bir antidepresan ilaç grubu) tedavisi görüyor iseniz ya da son 14 gün içerisinde bu tür bir ilacı kullanmaya son verdiyseniz,
 • AERIUS D-12'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Bazı durumlar sizi, bu ilacın içerisinde bulunan dekonjestan madde psödoefedrine karşı aşırı derecede hassas hale getirebilir.

  Aşağıdaki durumlarda, AERIUS D-12’yi kullanmadan önce doktor ya da eczacınıza bilgi veriniz.

  Eğer;

 • 60 yaş ve üzerinde iseniz. Yaşlılar ilacın etkilerine karşı daha duyarlı olabilmektedir.
 • Göz sorunlarınız varsa (göz içi basıncında yükselme ya da glokom gibi),
 • Şeker hastalığınız varsa (diabetes mellitus),
 • Mide, ince bağırsaklar ya da yemek borusunda daralmaya yol açan ülseriniz varsa (stenozan peptik ülser),
 • - İnce bağırsaklarda tıkanma (piloral ya da duodenal blokaj) varsa,

 • Mesane boynunda tıkanma (vesikal serviks blokajı) varsa,
 • Akciğerdeki kasların gerginliği nedeniyle nefes almada güçlüğünüz varsa (geçmişinizde bronkospazm) varsa,
 • Prostat büyümeniz varsa,
 • Karaciğer, böbrek ya da mesane sorunlarınız varsa,
 • Sizde cerrahi bir operasyon planlanıyor ise birkaç gün süreyle AERIUS D-12 kullanımını bırakmanız gerekebilir.
 • Belirli kalp bozukluklarının tedavisi için dijital alıyorsanız doz ayarlaması gerekebilir.
 • Yüksek tansiyonunuz için a-metildopa, mekamilamin, rezerpin, veratrum alkaloidleri ve guanetidin alıyorsanız doz ayarlaması gerekebilir.
 • Dekonjestanlar (ağız ya da burun yoluyla), iştah baskılayıcıları (diyet hapları) veya amfetamin alıyorsanız bu ilaçlar AERIUS D-12 ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızı yükseltebilir.
 • Migren ağrıları için ergot alkaloidleri (dihidroergotamin,    ergotamin    ya    da
 • metilergometrin) alıyorsanız bu ilaçlar AERIUS D-12 ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızı yükseltebilir.

 • Linezolid (bir antibiyotik); kısırlık veya parkinson hastalığı için bromokriptin, kabergolin, lisürid ve pergolid alıyorsanız bu ilaçlar AERIUS D-12 ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızı yükseltebilir.
 • Hazımsızlık veya mide problemleri için antasit alıyorsanız, antasitler AERIUS D-12’nin etkisini artırabilir.
 • Kaolin alıyorsanız (ishal için), bu ilaç AERIUS D-12’nin etkinliğini    azaltabilir.
 • AERIUS D-12, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
 • Eğer kan basıncınız yükseliyorsa veya yüksek tansiyon (hipertansiyon) teşhisi konulmuşsa, kalp atışlarınız hızlı ya da çarpıntılıysa, kalp ritminiz anormal    ise, kendinizi    kötü

  hissediyorsanız, baş ağrınız varsa ya da var olan baş ağrınız AERIUS D-12 kullanıyorken artmış ise, doktorunuza haber veriniz. Doktorunuz tedavinize son vermenizi önerebilir.

  AERIUS D-12’nin içindeki ilaçlardan biri olan psödoefedrin sülfat, kötüye kullanım potansiyeli taşımaktadır. Yüksek dozlarda psödoefedrin sülfat toksik (zehirleyici) olabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Laboratuvar testleri

  Herhangi bir deri testi yapılmadan en az 48 saat önce AERIUS D-12 almayı durdurunuz. AERIUS D-12 alan atletlerde doping testleri pozitif çıkabilir.

  AERIUS D-12'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AERIUS D-12 aç ya da tok karna alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz, AERIUS D-12 kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziren annelerde AERIUS D-12’nin psödoefedrin bileşenine bağlı olarak süt üretiminde azalma bildirilmiştir. AERIUS D-12’nin emziren kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Önerilen dozlarda, AERIUS D-12’nin sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak, çok nadir olarak, bazı kişilerde araç ya da makine kullanımını etkileyebilen uyku hali oluşabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  AERIUS D-12’yi diğer ilaçlarla birlikte kullandıysanız ya da kullanacaksanız mutlaka doktorunuza danışınız. Bu özellikle,

  - Dijitaller, (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  -Kan basıncını düzenlemek için kullanılan ilaçlar (metil dopa, mekamilamin, rezerpin, veratrum alkaloidleri ve guanetidin),

  -Dekonjestanlar (oral ya da nazal),

  -Diyet ilaçlan (iştah azaltıcılar),

  -Amfetaminler,

  -Ergot alkoloidleri (dihidroergotamin, ergotamin ya da metilergometrin) gibi migren tedavisinde kullanılan bazı ilaçlan -Linezolid adı verilen antibiyotik,

  -Parkinson hastalığı ya da infertilitede (kısırlıkta) kullanılan ilaçlar (ör.bromokriptin, kabergolin, lisürid, pergolid),

  -Sindirim ya da mide problemleri için kullanılan antasitler,

  -Diyare (ishal) için kaolin adı verilen ilaçları kullanıyorsanız önemlidir.

  -Trisiklik antidepresanlar (fluoksetin gibi), antihistaminikler (setirizin, feksofenadin gibi)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.AERIUS D-12 nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  İlacınızı mutlaka doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktor veya eczacınız ile tekrar konuşunuz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar: Günde iki kez 1 AERIUS D-12’yi aç ya da tok kamına bir bardak su ile alınız.

  Tableti bütün olarak yutunuz; yutmadan önce tableti ezmeyiniz, kırmayınız veya çiğnemeyiniz.

  AERIUS D-12’yi bu kullanma talimatında önerilenden daha fazla veya daha sık almayınız.

  Doktorunuz söylemedikçe, bu ilacı devamlı olarak 10 günden fazla kullanmayınız.

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Güvenilirlik ve etkinlik verileri belirlenmemiştir. Ürün bu nedenle, 60 yaş ve üzerindeki hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer AERIUS D-12 ’nirı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz vaya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AERIUS D-12 kullanırsanız

  AERIUS D-12’yi yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız.

  AERIUS D-12 ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AERIUS D-12'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu uygulayınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bu ilacın kullanımına ilişkin başka sorularınız olursa, doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuTakibi Zorunlu Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699636010129
Etkin Madde Desloratadin + Psodoefedrin Hidroklorür
ATC Kodu R01BA52 
Birim Miktar 2,5+120
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Solunum Sistemi > Sistemik Nazal Dekonjestanlar
İthal ( ref. ülke : Belcika ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AERIUS D-12 20 tablet Barkodu