A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
Q
R
S
Ş
T
U
Ü
W
X
V
Y
Z

İlaç Entoksikasyonları

İlacın İsmi Uygulama Yeri Toksik Doz Klinik Belirtiler Tedavi
AKONİT Trigeminal
nevralji
1 mg akonitin, 2-4gr. tentür Karıncalanma, kaşıntı, anestezi, çizgili kaslarda önce stimülasyon sonra paraliz. Miyokatrda hipereksitabilite Mide lavajı
ADRENAL KORTİKOSTE
REOİDLER
Endokrin, romatik, kollajen, allerjik, v.s. bozukluklar >300 mg/gün Anksiete, stimülasyon, depresyon, kan şekeri ve basıncında yükselme, ödem, mental konfüzyon, G I kramp, ekimoz. Spesifik tedavi yoktur. Mide lavajı, oksijen ve i.v. sıvı verilmesi ve vücut ısısının sabit tutulması yararlıdır.
AMANTADİN Parkinson influenza > 400 mg/gün Hiperaktivite, konvülsiyon, aritmi, hipertansiyon Kusturma veya mide lavajı i.v. yolla sıvı verilmesi idrar pH ını düşürecek madde eliminasyonu arttırır.
AMFETAMİN Eksitan toksikomani < 1g Eksitasyon, mental konfüzyon, agressivite, halüsinasyon, aritmi, sikülatuar kollaps Mide lavajı, uzu tesirli barbitüratlar, idrarın asitlendirilmesi itrahı arttırır.
AMİL NİTRİT Koroner vazadilatör Solunum yoluyla 0.40-0.50 g Deride vazadilatasyon methemoglobinemi Koma mevcutsa transfüzyon gerekir. Yoksa %1 lik 10 ml metilen mavisi perfüzyonu
AMİNOFENAZON Antipretik antaljik Toksik tesir doza bağlı değildir. Deride erüpsiyon, lökopeni, agranülositoz hemolitik anemi (G6-PD eksikliği) sitolitik hepatit. Yüksek dozda: koma konvülsiyon Semptomatik osmotik diürez. (renal eliminasyon)
ANABOLİK HORMONLAR Anabolizan > 100mg/gün Hepatotoksisite, hiperkalsemi, hepatik koma Semptomatik kusma veya lavaj yoluyla mide boşaltılır. Karaciğer fonksiyonları kontrol edilir.
ANTİDEPRASAN
LAR MAO İNHİBİTÖRLERİ
Depresyon Kombinas-yonlar toksik olabilir MAOI + tiraminli gıdalar: Hipertansiyon. MAOI + imipramin: konvülsiyon, hipertermi, dolaşım yetmezliği, kardiak bozukluklar
MAOI - uyarıcılar: konvülsiyon, hipertermi solunum depresyonu
İzole entoksikasyon: sakin koma, kollaps
MAOI + hidrazin: Ciddi sitolitik hepatit ihtimali.
Hipertansif krizlerde klorpromazin yararlıdır.
Trisiklik antidepresanlar Depresyon > 100 mg Geçici konfüzyon, vizüel halüsinasyonlar, ataksi hipotermi, taşikardi solunum depresyonu, siyanoz. Pupillalar dilatedir. Solunum durumu kontrol edilmelidir. Solunum stimülanları uygulanmaz. Aktif kömür yararlı olabilir. Direkt fakat yavaş yola i.v. olarak verilen fisostigmin-salisilat kardiak semptomları düzeltebilir. (1-3) mg; çocukta (0.5-2mg) Aritmileri düzeltmek için kinidin ve prokainamid kullanılmaz. Dikkat: Sigara içmek imipraminin metabolik konsantrasyonunu hızlandırır.
ANTİDİABETİK-LER
İnsülin oral antidiabetikler
Hi