A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
Q
R
S
Ş
T
U
Ü
W
X
V
Y
Z

Plevra Sıvısı Bulguları

  TRANSÜDA EKSÜDA
Özgül ağırlık 1016’dan Az Çok
Rivalta reaksiyonu   Negatif Pozitif
Protein %3 g’dan Az Çok (%6 g’dan çoksa Plörezi veya Tbc.)
Plevra sıvı proteini
Oranı
Serum proteini
½ den Küçük Büyük
LDH (laktik dehidrogenaz enzimleri) 200 Üİ den Az Çok
Plevra sıvı LDH’I
Oranı
Serum LDH’I
0.6 dan Küçük Büyük
PH 7.3 den Yüksek Düşük (7.2 den düşükse Plörezi ampiyem romatoid artrit)
Eritrosit 10.000/mm3’den Az Çok (100.000’den çoksa Tbc. Tümör travma akciğer infarktı konjestif kalp yetmezliği)
Lökosit 1.000/mm3 den Az Çok
Monolükleer hücreler %50 den -------------- Çok (Tbc. Tümör)
Polimorf nüveli hücreler %50 den -------------- Çok (Akut enflamasyon)
Glikoz   -------------- 1-%20 mg dan az ise Enfeksiyon
2-% 20-30 mg ise (Romatoid artrit tümör)
Amilaz 500 Ü.İ/ac den   Çok (Enfeksiyon tümör pankreatid pankreas kisti)
Romatoid faktör   Negatif Pozitif (Tbc. Tümör romatoid artrit