A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
Q
R
S
Ş
T
U
Ü
W
X
V
Y
Z

Polisakkarid Pnömokok Aşısı


5 yaş altındaki çocuklara rutin olarak bir başka pnömokok aşısı (Konjüge pnömokok aşısı veya PCV) önerilmektedir.

1. Pnömokok hastalığı


Pnömokok hastalığına Streptococcus pneumonia bakterisi neden olur. Amerika Birleşik Devletleri’nde aşı ile önlenebilir hastalık ve ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Herkes pnömokok hastalığı olabilir ancak bazı kişilerde bu risk daha yüksektir:

•    65 yaş ve üstündeki kişiler

•    Çok küçük çocuklar

•    Bazı özel sağlık problemleri olan kişiler

•    Bağışıklık sistemizayıflamış kişiler

•     Sigara içenler

Pnömokoklar ciddi

•    akciğer (zatürre),

•    kan (bakteriyemi) ve

•    beyin zarları (menenjit) enfeksiyonlara neden olurlar.

Pnömokokal pnömoni olan 20 kişiden yaklaşık 1 kişi, bakteriyemi olan 5 kişiden 1 kişi ve menenjit olan 10 kişiden 3 kişi ölür.

3 Nolu bölümde bahsedilen özel sağlık problemleri olan kişilerin hastalıktan ölme olasılığı daha yüksektir.


2.    Polisakkarid pnömokok aşısı (PPSV)

Bu enfeksiyonların penisilin ve diğer ilaçlarla tedavisi eskiden daha etkiliydi. Fakat zamanla bu ilaçlara direnç gelişti. Bu da aşılama yoluyla hastalığın önlenmesini daha da önemli kılmaktadır.

Polisakkarid pnömokok aşısı (PPSV) pnömokok bakterisinin ciddi hastalıklara en çok neden olan tiplerini de içeren 23 tipine karşı korunma sağlar.

Birçok erişkinde aşının yapılmasından 2-3 hafta sonra bu tiplerin çoğuna veya hepsine karşı korunma başlar. Çok yaşlı insanlarda, 2 yaşın altındaki çocuklarda ve bazı süreğen hastalıkları olan kişilerde aşıya iyi cevap alınmayabilir.

3.    Kim PPSV aşısı olmalıdır?

•    65 yaş ve üzerindeki bütün erişkinler

•    2-64 yaş aralığında olup aşağıdaki süreğen sağlık problemleri olanlar:

       - kalp hastalığı

       - akciğer hastalığı

       - orak hücre anemisi

       - şeker hastalığı

       - alkolizm

       - siroz

       - beyin omurilik sıvısı sızması•    2-64 yaş aralığında olup vücudunun enfeksiyonlara direncini düşüren bir hastalığı veya sağlık durumu olanlar:

- Hodgkin hastalığı

- lenfoma veya lösemi

- böbrek yetmezliği

- multiple myeloma

- nefrotik sendrom

- HIV enfeksiyonu veya AIDS

- hasar görmüş dalak veya dalağın olmaması

- organ nakli•    2-64 yaş aralığında olup vücudunun enfeksiyonlara direncini düşüren bir ilaç veya tedavi alanlar:

- uzun süren steroid alımı

- bazı kanser ilaçlan -radyasyon tedavisi•    19-64 yaş aralığında olup:

- sigara içenler

- astım hastalığı olanlarPPSV özellikle enfeksiyonlara karşı direnci az olan bazı kişilerde daha az etkili olabilir. Bu kişiler pnömokok enfeksiyonlarına yakalandıklarında daha çok ciddi komplikasyonlarla karşılaştıklarından bunlar mutlaka aşılanmalıdırlar.

Sık kulak enfeksiyonu, sinüs enfeksiyonu veya üst solunum yolu enfeksiyonu geçirip başkaca bir sağlık problemi olmayan çocuklara PPSV aşısı yapılmasına gerek yoktur çünkü aşı bu durumları önlemez.