A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
Q
R
S
Ş
T
U
Ü
W
X
V
Y
Z

Kanda Normal Değerler

Vücudun dolaşan kan hacmi Büyüklerde
Çocuklarda
Süt çocuklarında
73-83 cm3/kg
74-84 cm3/kg
80-85 cm3/kg
Tam kan
Plasma ve serum
Erkeklerde
Kadında
1055-1062
1050-1055
1030-1032
Hacim değerleri (Hematokrit metodu)
Eritrosit hacmi Erkekte
Kadında
Çocukta
%40-55
%36-46
%35-60
Plasma hacmi Erkekte
Kadında
Çocukta
%45-60
%50-60
%40-65
Kanama müddeti: Duke
Ivy
1-4 dakika
4 dakikadan az
Pıhtılaşma müddeti: Lee-Whıte Kapiller 1-5 dakika
5 dakikadan az
Protrombin zamanı: Quick 14-18 saniye
Eritrosit sedimentasyon hızı
½ saat 1 Saat 2 Saat
Erkek 2-3 mm 3-10 mm 8-20 mm
Kadın 3-6 mm 6-20 mm 15-30 mm
Eritroşit sayısı:
Erkek
Kadın
Çocuk
4.800.000-6.000.000/mm3
4.500.000-5.000.000/mm3
4.000.000-6.000.000/mm3
Hemoglobin
Yetişkinde %14-20 g
Çocukta %14-24 g
Lökosit sayısı:
Yetişkinde 3.500-10.000/mm3
Çocukta 5.000-15.000/mm3
Trombosit sayısı 200.000-600.000/mm3
Lökosit formülü:
Yetişkinlerde
%
Çocuklarda
%
Nötrofil
   Çomak
   Parçalı
Bazofi
Eosinofi
Monosit
Lenfosit
Plasamosit

0-5
45-70
0-2
0-3
0-8
20-45
0-2

0-10
25-65
0-2
0-5
0-8
30-70
0-5