A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
Q
R
S
Ş
T
U
Ü
W
X
V
Y
Z

Kırmızı Reçeteye Yazılacak Müstahzarlar ve Maksimal Dozları

Aldolan Ampul, 100 mg 15 Amp. 15 Amp
Alfentanyl 7 mg 7 mg
Cocain 225 mg 225 mg
Codein 0.5 g
Dextropropoksifen HCl 1 g
Dihydrocodein 600 mg
Ethyl Morphine (Dionine) 375 mg
Fentanyl 1.5 mg
Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul (10x2ml) 1 Kutu
Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul (10x10ml) 1 Kutu
Flunitrazepam injeksiyon (Rohypnol Ampul) 10 mg
Flunitrazepam oral (Rohypnol Tab.) 20 mg
Hydrocodone 110 mg
Hydromorphane 35 mg
Methadone 125 mg
Methylphenidate HCl (Ritalin) 10 mgx30 Tablet 2 Kutu
Morphine HCl (Parenteral) 300 mg
Morphine HCl 0.01 g. Ampul 30 Amp
Morphine HCl 0.02 g Ampul 15 Amp
Morphine Sulfat (Oral) 2700 mg
MST Continus Tablet (10 mgx20 Tablet) 13 Kutu
MST Continus Tablet (100 mgx4 Tablet) 6 Kutu
MST Continus Tablet (30 mgx14 Tablet) 6 Kutu
MST Continus Tablet (60 mgx6 Tablet) 7 Kutu
Nopan Sublingual Tablet 2 Kutu
Normethadone (Ticarda damla) 112 mg
Oxycodone 50 mg
Oxymorphone 25 mg
Pentozocine (Basta, Sosegon, Ampul, Tablet) 300 mg
Pethidin HCl (Oral) 6000 mg
Pethidin HCl (Parenteral) 1500 mg
Poudre opium 1250 mg
Teinture D'opium (Aspasmil damla) 12.5 g
Temgesic Ampul (0,3 mg x 5) (9mg) 30 Amp
Temgesic Sub.Tablet (0,2 mg x 50) (10mg) 1 Kutu
Tilidin HCl (Dalidin) 1 g
Ultiva Enjektabl Flakon (1 mg/5 ampul) 1 Kutu
Ultiva Enjektabl Flakon (5 mg/5 ampul) 1 Kutu
Vendal Retard Tablet (60 mg x 30 Tablet) 1 Kutu
Vendal Retard Tablet (10 mg x 30 Tablet) 9 Kutu