A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
Q
R
S
Ş
T
U
Ü
W
X
V
Y
Z

Yeşil ve Kırmızı Reçetelerde Eczacıların Uyması Gereken Kurallar

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nce 29.5.1985 tarihinde yürürlüğe sokulan kontrole tabi uyuşturucu madde ve müstahzarların reçeteleri (kırmızı reçete) ile 1.2.1986 tarihinde yürürlüğe sokulan psikotrop madde ve müstahzarlara ait reçetelerde (yeşil reçete) eczacıların uyması gereken kurallar:
Sağlık Bakanlığı’nın 28.3.1986 tarih ve 5796 sayılı tamimi gereğince kontrollerin daha etkin olması amacıyla yeşil ve kırmızı reçeteler daha önce bildirilen form ile gönderilecektir. Formda istenen bilgilerin hepsi forma yazıldıktan sonra form 2 nüsha halinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilecektir. (Reçeteler form eşliğinde posta ile de gönderilebilir)
Reçeteler en geç müteakip ayın sonuna kadar Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilecektir. (Örnek: Haziran ayı reçeteleri Temmuzun onunda Müdürlükte olacak şekilde gönderilecektir.
Yeşil ve kırmızı reçetelerin ilk nüshaları Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Aksi olduğu takdirde reçeteler iade edilecek ve gelmemiş kabul edilecektir. (Kurum reçetelerinde resmi kurumlara reçetelerin ikinci nüshaları fatura edilecektir.)
Hastalar eczaneye reçetelerin birinci ve ikinci nüshaları ile müracaat edeceklerdir. Birinci ve ikinci nüshası ile müracaat etmeyen hastaların ilaçları karşılanmayacaktır.
Yeşil ve kırmızı reçetelere liste muhteviyatı dışında ilaç yazılması yasaktır. Bu şekilde gelen reçeteler kabul edilmeyip ilaçları verilmeyecektir.
Kırmızı reçeteler psikotrop ilaçlar ile kesinlikle kullanılmayacaktır. Böyle yazılan reçeteler de karşılanmayacaktır.
Uyuşturucu madde reçetelerinde maximal doz sınırını aşan ilaçlar kesinlikle karşılanmayacaktır.
Uyuşturucu ve psikotrop ilaç reçeteleri karşılığında eczacı ilacı alan kimsenin adresini ve imzasını reçetenin ilk nüshasının altına alacaktır. Eğer reçete emekli ve resmi kurum reçetesi ise alanın Adı-Soyadı ve imzası yeterli olacaktır.
Kontrole tabi reçetelerde doktorun ilaç yazdığı bölümün altı eczacıya aittir. Bu bölümün eczacı tarafından eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
Yeşil ve kırmızı reçetelerde doktorun adı, soyadı, diploma numarası ve imzası olmayan reçeteler eczanece karşılanmayacaktır.
Formdaki uyarı kısmı Sağlık Müdürlüğü’nce doldurulacaktır.
Psikotrop madde ihtiva eden ancak yeşil reçete dışında kalan ilaçlar reçete karşılığı satılıp reçete kayıt defterine işlenecektir.