Carlo-Erba İlaçları › ZYVOXID IV 2mg/ml 300 ml 10 intravenoz enf.sol. › Kullanma Talimatı

ZYVOXID IV 2mg/ml 300 ml 10 intravenoz enf.sol. Kullanma Talimatı

Linezolid }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Linezolid Carlo Erba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. [ Ünvanı Değişti ] | Güncelleme : 20 November  2020

ZYVOXID 2 mg/ml enfüzyon solüsyonu

Damar içine uygulanır.

Steril

•

Etken Madde

Her ml enfüzyon solüsyonu 2 mg linezolid içerir.

•

Yardımcı maddeler

Sodyum sitrat dihidrat, sitrik asit anhidr, dekstroz monohidrat (glukoz), sodyum hidroksit (pH ayarlayıcısı olarak), hidroklorik asit (pH ayarlayıcısı olarak), enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYVOXID IV nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYVOXID IV’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYVOXID IV nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZYVOXID IV’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ZYVOXID IV nedir ve ne için kullanılır?

• ZYVOXID oksazolidinonlar grubundan bir antibiyotik olarak belirli bakteri tiplerinin çoğalmasını durdurur. Zatürre ve deri üzerindeki veya deri altındaki bazı enfeksiyonların tedavisi için kullanılır.

• ZYVOXID, bir plastik tüp yardımıyla damara yavaşça verilen bir sıvıdır. Bu uygulama intravenöz enfüzyon veya “damardan damla damla” olarak adlandırılır. ZYVOXID'in etkin maddesi linezolid antibakteriyel bir ilaç gurubuna dahildir.

• Tek kullanımlık, kullanıma hazır enfüzyon torbaları 300 ml (600 mg linezolid etkin maddesi ) solüsyon içerir ve kutu içinde ambalajlanmıştır. 1 veya 10 enfüzyon torbası içeren kutular şeklinde kullanıma sunulmaktadır.


 • 2.ZYVOXID IV kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ZYVOXID IV'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Etkin madde içeriği linezolide veya yukarıda listelenen herhangi bir yardımcı maddeye karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık).

  • Monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna ait ilaçlardan birini (örneğin fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid) alıyorsanız veya iki hafta öncesine kadar kullandıysanız. Bunlar depresyon veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabilir.

  • Emziriyorsanız. Anne sütüne geçtiği için bebeği etkileyebilir.

  Aşağıdaki durumlardan herhangi biri mevcutsa ZYVOXID sizin için uygun olmayabilir. Doktorunuz genel durumunuzu ve tansiyonunuzu değerlendirmek için detaylı kontrol isteyebilir. Bazı durumlarda başka bir ilaç tedavisinin sizin için daha uygun olduğuna karar verebilir.

  Bu kategorilerin size uygulanıp uygulanmayacağına emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

  • Tansiyonunuz yüksekse, bu durum için bir ilaç kullanıyorsanız veya kullanmıyorsanız,

  • Aşırı faaliyet gösteren tiroid tanısı konulduysa,

  • Böbrek üstü bezinde tümör (feokromositom) veya hormon sistemlerindeki tümörden dolayı ishal, ciltte kızarıklık, hırıltılı solunum gibi belirtiler (karsinoid sendrom) varsa,

  • Manik depresyon, şizoafektif bozukluk, zihinsel karışıklık veya başka zihinsel problemleriniz varsa,

  ZYVOXID IV'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  ZYVOXID ile tedaviye başlamadan önce eğer,

  • Kolay kanama ve morarma

  • Kansızlık (düşük kırmızı kan hücresi sayısına sahip olma)

  • Enfeksiyona yatkınlık

  • Daha önceden geçirilmiş kriz veya nöbet

  • Özellikle diyaliz görüyorken böbrek ve karaciğer problemleri

  • İshal

  • Şeker hastalığı (diyabet) varsa doktorunuza söyleyiniz.

  Tedaviniz esnasında aşağıdaki durumların oluşması halinde hemen doktorunuza söyleyiniz.

  • Bulanık görme, görüşte renk değişiklikleri, detayların görülmesinde zorluk, görme alanı bozukluğu gibi görüşünüz ile ilgili problemleriniz varsa.

  • Bacaklarınızda veya kollarınızda duyarlılık kaybı ya da karıncalanma veya iğne batması hissi

  • ZYVOXID'inde dahil olduğu antibiyotik kullanımı sırasında veya sonrasında ishal gelişirse. Eğer ishal ciddi ve sürekli ise veya dışkınızda kan veya sümük fark ederseniz hemen ZYVOXID kullanımını durdurunuz ve doktorunuza bildiriniz. Bu durumda bağırsak hareketlerini durduran veya yavaşlatan bir ilaç kullanmamalısınız.

  Bu durum, antibiyotikler ile tedavinin ardından oluşabilen bağırsak iltihabı olabilir.

  • Tekrarlayan bulantı veya kusma, karın ağrısı veya hızlı nefes alma.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ZYVOXID IV'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  • ZYVOXID yemekten önce, yemek esnasında veya yemekten sonra alınabilir.

  • ZYVOXID alırken çok fazla miktarda bekletilmiş peynir, maya özü veya soya fasulyesi özü (örneğin soya sosu) gibi yiyeceklerden ve özellikle fıçı biraları ve şarap gibi alkollü içeceklerden kaçınınız. Bu ilaç bazı gıdaların içinde doğal olarak bulunan tiramin olarak adlandırılan bir madde ile etkileşebilir ve tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilir.

  • Yiyecek ve içeceklerden sonra zonklama ile baş ağrısı olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda ZYVOXID etkisi bilinmemektedir. Bu sebeple, hamilelik esnasında doktorunuz tavsiye etmediği sürece kullanmayınız. Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmak istiyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ZYVOXID anne sütüne geçtiği için bebeğinizi etkileyebilir. Bu yüzden emzirme esnasında ZYVOXID kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  ZYVOXID kendinizi sersemlemiş hissetmenize ve görmenizde bozukluklara neden olabilir. Eğer kendinizi böyle hissederseniz, ZYVOXID araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebileceğinden kullanmayınız.

  ZYVOXID IV'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ilaç her 1 ml'sinde 0,38 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Bu ürün 50,24 mg/ml glukoz içerir. Bu durum diyabet hastaları için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  ZYVOXID'in bazen belirli bazı ilaçlarla etkileşerek tansiyonda, vücut sıcaklığında veya kalp atım hızında değişiklik gibi yan etkilere neden olma riski vardır.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız veya iki hafta öncesine kadar kullandıysanız doktorunuza söyleyiniz.

  Bu ilaçları önceden veya yakın dönemde kullandıysanız ZYVOXID almayınız.

  • Depresyon veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna ait ilaçlar (örneğin; fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid).

  Ayrıca, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviden önce ve tedavi esnasında doktorunuz genel sağlık durumunuzu ve tansiyonunuzu kontrol edip, size hala ZYVOXID vermeye karar verebilir. Bazı durumlarda, başka bir tedavinin sizin için daha iyi olacağına karar verebilir.

  • Psödoefedrin veya fenilpropanolamin içeren soğuk algınlığı ve grip ilaçları veya dekonjestan grubuna ait ilaçlar.

  • Salbutamol, terbutalin, fenoterol gibi astımı tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar.

  • Trisiklik veya SSRI (seçici serotonin reuptake inhibitörleri) olarak bilinen amitriptilin, sitalopram, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin; sertralin gibi depresyon ilaçları.

  • Sumatriptan ve zolmitriptan gibi migreni tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.

  • Adrenalin (epinefrin) gibi ani, ciddi alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.

  • Noradrenalin (norepinefrin), dopamin ve dobutamin gibi tansiyonu arttıran ilaçlar.

  • Petidin gibi şiddetli ağrıyı azaltmak için kullanılan ilaçlar.

  • Buspiron gibi kaygı bozukluklarında (anksiyete) kullanılan ilaçlar.

  • Varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını durduran ilaçlar

  • Rifampisin gibi antibiyotikler.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.ZYVOXID IV nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Bu ilaç doktor veya sağlık personeli tarafından damla damla (damar içine enfüzyon ile) size verilecektir. 12 yaş ve üzeri için 12 saatte bir 600 mg (300 ml) linezolid damardan damla damla 30 ila 120 dakikalık süre içerisinde direkt kana verilerek (damar içine) size uygulayacaktır.

  Tedavi süresi genellikle 10 ila 14 günde tamamlanır, ancak 28 güne kadar da sürebilir. ZYVOXID'in 28 günden daha fazla süren tedavisi için güvenliliği ve etkinliği bilinmemektedir. Tedavi sürenize doktorunuz karar verecektir.

  ZYVOXID alıyorken, doktorunuz kan sayımınızı izlemek için düzenli kan testleri yapacaktır.

  28 günden daha uzun süre ZYVOXID kullandıysanız doktorunuz görme gücünüzü izleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Damar içine damla damla uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
 • Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Carlo Erba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. [ Ünvanı Değişti ]
  Geri Ödeme KoduA09134
  Satış Fiyatı 780.97 TL [ 20 Nov 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 780.97 TL [ 13 Nov 2020 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699532698377
  Etkin Madde Linezolid
  ATC Kodu J01XX08
  Birim Miktar 2
  Birim Cinsi MG/ML
  Ambalaj Miktarı 10
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Linezolid
  İthal ( ref. ülke : Norvec ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ZYVOXID IV 2mg/ml 300 ml 10 intravenoz enf.sol. Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  20 Nov 2020780.97 TL
  13 Nov 2020780.97 TL
  6 Nov 2020780.97 TL
  27 Oct 2020780.97 TL
  20 Oct 2020780.97 TL
  13 Oct 2020780.97 TL
  6 Oct 2020780.97 TL
  25 Sep 2020780.97 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları