Pfizer İlaçları › ZYVOXID 600 mg 2 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

ZYVOXID 600 mg 2 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Linezolid }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Linezolid Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 1 February  2013

ZYVOXID 600 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

 • •  

  Etken Madde

  Her film kaplı tablet 600 mg linezolid içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Mısır nişastası, mikrokristalize selüloz, hidroksipropil selüloz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, karnauba mumu, isopropil alkol, polietilen glikol, titanyum dioksit (E171), hidroksipropil metilselüloz, N-butil alkol, su, farmasötik cila, kırmızı demir oksit (E172ii), propilen glikol, amonyum hidroksit

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. ZYVOXID nedir ve ne için kullanılır?

  2. ZYVOXID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. ZYVOXID nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. ZYVOXID’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.ZYVOXID nedir ve ne için kullanılır?

  •  ZYVOXID oksazolidinonlar grubundan bir antibiyotik olarak belirli bakteri tiplerinin çoğalmasını durdurur. Zatürre ve deri üzerindeki veya deri altındaki bazı enfeksiyonların tedavisi için kullanılır.

 • •  ZYVOXID, beyaz veya kırık beyaz, film kaplı tablettir. ZYVOXID’in etkin maddesi linezolid antibakteriyel bir ilaç gurubuna dahildir.

 • •  Her tablet 600 mg linezoid isimli etkin maddeyi içerir. 10 tabletlik ve 2 tabletlik blister ambalajlarda bulunur.


 • 2.ZYVOXID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ZYVOXID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  •  Etkin madde içeriği linezolide veya yukarıda listelenen herhangi bir yardımcı maddeye karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık).

 • •  Monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna ait ilaçlardan birini (örneğin fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid) alıyorsanız veya iki hafta öncesine kadar kullandıysanız. Bunlar depresyon veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabilir.

 • •  Emziriyorsanız. Anne sütüne geçtiği için bebeği etkileyebilir.

 • Aşağıdaki durumlardan herhangi biri mevcutsa ZYVOXID sizin için uygun olmayabilir. Doktorunuz genel durumunuzu ve tansiyonunuzu değerlendirmek için detaylı kontrol isteyebilir. Bazı durumlarda başka bir ilaç tedavisinin sizin için daha uygun olduğuna karar verebilir.

  Bu kategorilerin size uygulanıp uygulanmayacağına emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

 • •  Tansiyonunuz yüksekse, bu durum için bir ilaç kullanıyorsanız veya kullanmıyorsanız,

 • •  Aşırı faaliyet gösteren tiroid tanısı konulduysa,

 • •  Böbrek üstü bezinde tümör (feokromositom) veya hormon sistemlerindeki tümörden dolayı ishal, ciltte kızarıklık, hırıltılı solunum gibi belirtiler (karsinoid sendrom) varsa,

 • •  Manik depresyon, şizoafektif bozukluk, zihinsel karışıklık veya başka zihinsel problemleriniz varsa,

 • ZYVOXID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  ZYVOXID ile tedaviye başlamadan önce eğer,

 • •  Kolay kanama ve morarma

 • •  Kansızlık (düşük kırmızı kan hücresi sayısına sahip olma)

 • •  Enfeksiyona yatkınlık

 • •  Daha önceden geçirilmiş kriz veya nöbet

 • •  Özellikle diyaliz görüyorken böbrek ve karaciğer problemleri

 • •  İshal

 • •  Şeker hastalığı (diyabet)

 • varsa doktorunuza söyleyiniz.

  Tedaviniz esnasında aşağıdaki durumların oluşması halinde hemen doktorunuza söyleyiniz.

 • •  Bulanık görme, görüşte renk değişiklikleri, detayların görülmesinde zorluk, görme alanı bozukluğu gibi görüşünüz ile ilgili problemleriniz varsa.

 • •  Bacaklarınızda veya kollarınızda duyarlılık kaybı ya da karıncalanma veya iğne batması hissi

 • •  ZYVOXID’inde dahil olduğu antibiyotik kullanımı sırasında veya sonrasında ishal gelişirse. Eğer ishal ciddi ve sürekli ise veya dışkınızda kan veya sümük fark ederseniz hemen ZYVOXID kullanımını durdurunuz ve doktorunuza bildiriniz. Bu durumda bağırsak hareketlerini durduran veya yavaşlatan bir ilaç kullanmamalısınız.

 • Bu durum, antibiyotikler ile tedavinin ardından oluşabilen bağırsak iltihabı olabilir.

 • •  Tekrarlayan bulantı veya kusma, karın ağrısı veya hızlı nefes alma.

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ZYVOXID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  • ZYVOXID yemekten önce, yemek esnasında veya yemekten sonra alınabilir.

 • •  ZYVOXID alırken çok fazla miktarda bekletilmiş peynir, maya özü veya soya fasulyesi özü (örneğin soya sosu) gibi yiyeceklerden ve özellikle fıçı biraları ve şarap gibi alkollü içeceklerden kaçınınız. Bu ilaç bazı gıdaların içinde doğal olarak bulunan tiramin olarak adlandırılan bir madde ile etkileşebilir ve tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilir.

 • •  Yiyecek ve içeceklerden sonra zonklama ile baş ağrısı olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda ZYVOXID etkisi bilinmemektedir. Bu sebeple, hamilelik esnasında doktorunuz tavsiye etmediği sürece kullanmayınız. Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmak istiyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ZYVOXID anne sütüne geçtiği için bebeğinizi etkileyebilir. Bu yüzden emzirme esnasında ZYVOXID kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  ZYVOXID kendinizi sersemlemiş hissetmenize ve görmenizde bozukluklara neden olabilir. Eğer kendinizi böyle hissederseniz, ZYVOXID araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebileceğinden kullanmayınız.

  ZYVOXID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  ZYVOXID’in bazen belirli bazı ilaçlarla etkileşerek tansiyonda, vücut sıcaklığında veya kalp atım hızında değişiklik gibi yan etkilere neden olma riski vardır.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız veya iki hafta öncesine kadar kullandıysanız doktorunuza söyleyiniz.

  Bu ilaçları önceden veya yakın dönemde kullandıysanız ZYVOXID almayınız.

 • •  Depresyon veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna ait ilaçlar (örneğin; fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid).

 • Ayrıca, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviden önce ve tedavi esnasında doktorunuz genel sağlık durumunuzu ve tansiyonunuzu kontrol edip, size hala ZYVOXID vermeye karar verebilir. Bazı durumlarda, başka bir tedavinin sizin için daha iyi olacağına karar verebilir.

 • •  Psödoefedrin veya fenilpropanolamin içeren soğuk algınlığı ve grip ilaçları veya dekonjestan grubuna ait ilaçlar.

 • •  Salbutamol, terbutalin, fenoterol gibi astımı tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar.

 • •  Trisiklik veya SSRI (seçici serotonin reuptake inhibitörleri) olarak bilinen amitriptilin, sitalopram, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin; sertralin gibi depresyon ilaçları.

 • •  Sumatriptan ve zolmitriptan gibi migreni tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.

 • •  Adrenalin (epinefrin) gibi ani, ciddi alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.

 • •  Noradrenalin (norepinefrin), dopamin ve dobutamin gibi tansiyonu arttıran ilaçlar.

 • •  Petidin gibi şiddetli ağrıyı azaltmak için kullanılan ilaçlar.

 • •  Buspiron gibi kaygı bozukluklarında (anksiyete) kullanılan ilaçlar.

 • •  Varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını durduran ilaçlar.

 • •  Rifampisin gibi antibiyotikler.

 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.ZYVOXID nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  ZYVOXID tabletlerinizi her zaman kullanma talimatında belirtildiği ya da doktorunuz ya da eczacınızın anlattığı şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Günde iki defa (12 saatte bir) bir film kaplı tablet (600 mg linezolid) olarak almanız önerilmektedir. Film kaplı tableti bir miktar su ile, bir bütün olarak yutunuz.

  Tedavi süresi genellikle 10 ila 14 günde tamamlanır, ancak 28 güne kadar da sürebilir. ZYVOXID’in 28 günden daha fazla süren tedavisi için güvenliliği ve etkinliği bilinmemektedir. Tedavi sürenize doktorunuz karar verecektir.

  ZYVOXID alıyorken, doktorunuz kan sayımınızı izlemek için düzenli kan testleri yapacaktır.

  28 günden daha uzun süre ZYVOXID kullandıysanız doktorunuz görme gücünüzü izleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır.

  Tabletleri biraz su ile bütün olarak yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
 • Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
  Geri Ödeme KoduA09396
  Satış Fiyatı 202 TL [ 26 Jul 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 202 TL [ 16 Jul 2021 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699532098962
  Etkin Madde Linezolid
  ATC Kodu J01XX08
  Birim Miktar 600
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 2
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Linezolid
  İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ZYVOXID 600 mg 2 film kaplı tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  26 Jul 2021202.00 TL
  16 Jul 2021202.00 TL
  9 Jul 2021202.00 TL
  2 Jul 2021202.00 TL
  28 Jun 2021202.00 TL
  25 Jun 2021202.00 TL
  21 Jun 2021202.00 TL
  18 Jun 2021202.00 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları