Koçak İlaçları › ZEMSITOL 10 mcg/2ml enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül › Kullanma Talimatı

ZEMSITOL 10 mcg/2ml enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül Kullanma Talimatı

Parikalsitol }

Endokrin Sistem > Paratiroid Yüksekliği > Parikalsitol Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 22 March  2016

ZEMSİTOL 10 mcg/2 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır.

Steril, Apirojen

Etken Madde

Parikalsito1. Her 2 ml ZEMSİTOL Enjeksiyonluk Çözelti 10 mikrogram parikalsitol içerir (Her 2 ml ampul 10 mikrogram parikalsitol içerir).

Yardımcı maddeler

Etanol (%20 h/h), propilen glikol (%30 h/h), saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZEMSITOL nedir ve ne için kullanılır?

2. ZEMSITOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZEMSITOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZEMSITOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ZEMSITOL nedir ve ne için kullanılır?

  • ZEMSİTOL 10 mcg/ml 2 ml'lik ampullerde 5 ampullük kutular halinde kullanıma sunulmuştur.
  • Her 2 mİ ZEMSİTOL Enjeksiyonluk Çözelti 10 mikrogram parikalsitol içerir.
  • ZEMSİTOL enjeksiyonluk çözelti; sulu, berrak ve renksiz bir çözeltidir.
  • ZEMSİTOL enjeksiyonluk çözelti, aktif Vitamin D'nin sentetik bir formunu içerir ve vitamin D grubu ilaçlara aittir.
  • Vitamin D, karaciğerde başlayan ve böbreklerde tamamlanan iki basamaklı proses ile vücutta aktive olur. Aktif D vitamini, böbrekler ve kemikler de dahil olmak üzere, vücuttaki birçok dokunun normal faaliyet göstermesi için gerekli bir maddedir. ZEMSİTOL enjeksiyonluk çözelti, vücut yeterli miktarda üretemediğinde aktif D vitamini için bir kaynak sağlar.

2.ZEMSITOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZEMSITOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

-    Parikalsitol veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı alerjik (aşırı hassas) iseniz.

-    Kanınızda çok yüksek seviyelerde kalsiyum veya vitamin D var ise.

Doktomnuz bu durumların sizin için geçerli olup olmadığını söyleyebilecektir.

ZEMSITOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

-    Diyetinizdeki fosfor miktarını sınırlandırmak önemlidir.

-    Fosfat bağlayıcı ilaçlar, fosfor seviyelerini kontrol etmek için gerekli olabilir. Eğer kalsiyum kaynaklı fosfat bağlayıcı alıyorsanız, dozunuzun doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir.

-    Bir kalp rahatsızlığı için bazı dijital türevleri içeren ilaçlar ile tedavi görüyorsanız doktomnuzu bilgilendirmeniz önemlidir. Çünkü dijital türevleri kanınızdaki kalsiyum seviyelerinde düşmeye ve bununla beraber bu ilaçla ilgili istenmeyen etkilerin görülmesini arttırmaya neden olabilir.

-    Doktomnuzun tedavinizi izlemesi için kan testleri yaptırması gerekecektir.

Kanınızdaki paratiroid hormonu gibi maddelerin ve kalsiyumun seviyeleri doktomnuzun ZEMSİTOL dozunu değiştirmesini gerektirebilir.

-    Eğer kandaki kalsiyum çok yükselirse, diğer ilaçların dozlarının düşürülmesi gerekebilir.

-    Eğer kandaki kalsiyum uzun süre yüksek kalırsa, başka tıbbi problemler oluşabilir

ZEMSİTOL'ün bileşiminde bulunan propilen glikol, alkol benzeri belirtilere neden olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

ZEMSITOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ZEMSITOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZEMSİTOL için gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur.

İnsanlardaki kullanımında potansiyel risk bilinmemektedir bundan dolayı ZEMSİTOL kesinlikle gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Tedaviniz.sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZEMSİTOL'ün insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer bebeğini emziren bir anne iseniz, doktorunuz ilacın sizin için olan önemini dikkate alarak, emzirmenin veya ilacın kesilip kesilmeyeceğine karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileriyle ilgili çalışma yapılmamıştır.

ZEMSITOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ZEMSİTOL, %20 h/h etanol (alkol) içermektedir. Her bir doz 1.3 gram'a kadar etanol içerebilir. Alkolizm şikayeti olanlar için zararlıdır. Hamile veya emziren kadınlarda, çocuklarda ve karaciğer hastalığı veya epilepsisi (sara) olan hastalar gibi yüksek risk gruplarında bu durum dikkate alınmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz;

-    Belli kalp hastalıklarında kullanılan, dijital türevleri içeren ilaçlar: bu ilacın istenmeyen etkilerini arttırabilirler.

-    Fosfat veya vitamin D içeren ilaçlar: organizmada kalsiyum artışı ve kalsiyum-fosfor oranı riskinde yükselme bulunur.

-    Kalsiyum, alüminyum veya magnezyum içeren ürünler (örn. antiasit, fosfat bağlayıcı): organizmada bu bileşiklerin seviyelerini arttırabilirler.

-    Tiyazid olarak bilinen diüretik ilaçlar: kandaki kalsiyum seviyelerini arttırabilirler.

-    Mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan ketokonazol içeren ilaçlar.

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


3.ZEMSITOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Bu ilacın uygun dozu her bir hasta için belirlenmelidir. Doktorunuz dozunuzu belirlemeye yardımcı olması için bazı laboratuar test sonuçlarını kullanacaktır. ZEMSİTOL ile tedavi başlatıldığında, bir doz ayarlama dönemi olacaktır. Kullandığınız ZEMSİTOL dozu, tedaviye verdiğiniz yanıta göre sık sık değiştirilebilir.

ZEMSİTOL’ü herhangi bir zamanda (diyaliz sırasında herhangi bir aralıkta) gün aşırıdan daha sık kullanmamalısınız.

Uygulama yolu ve metodu

ZEMSİTOL diyaliz tedavisi sırasında doktor veya hemşire tarafından verilecektir. ZEMSİTOL sizi makineye bağlayan tüpten (bloodline) verilecektir. ZEMSİTOL direkt olarak tedaviniz için kullanılan tüpe katılabileceğinden enjeksiyona gerek olmayacaktır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Pediyatrik hastalardaki veriler sınırlıdır ve 5 yaşın altındaki çocuklar için veri bulunmamaktadır.

18 yaşın altındaki pediyatrik hastalarda parikalsitol farmakokinetiği araştırılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı

65 yaş ve üzeri parikalsitol kullanan hastalar ile sınırlı sayıda deneyim bulunmaktadır fakat yapılan çalışmalarda 65 yaş ve üzerindeki hastalar ile genç hastalar arasında etkililik ya da güvenilirlik yönünden farklar gözlenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta derecede şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Şiddetli karaciğer bozukluğunun parikalsitol farmakokinetiği üzerindeki etkisi incelenmemiştir.

Böbrek yetmezliği: Hemodiyaliz işleminin ZEMSİTOL atılımı üzerinde temel bir etkisi yoktur. Fakat, sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında kronik böbrek yetmezliği hastalarında ilacın kandan temizlenmesi azalır ve vücutta kalış süresi artar.

Eğer ZEMSİTOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZEMSITOL kullanırsanız

ZEMSİTOL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZEMSİTOL'ün doz aşımı hiperkalsemi (yüksek kalsiyum seviyesi) hiperfosfatemi (yüksek fosfat seviyesi) ve paratiroid hormon seviyelerinin aşırı basıkılanmasına yol açabilir ve acil müdahale gerektirir. ZEMSİTOL diyaliz ile vücuttan atılmaz. Böyle bir dumm oluşursa doktomnuzla temasa geçiniz.

ZEMSİTOL enjeksiyonluk çözelti yardımcı madde olarak %30 h/h propilen glikol içerir. Yüksek doz propilen glikol uygulaması ile ilişkili toksik etkilerin izole vakaları tanımlanmıştır. Bu ilacın alınması ile böyle bir dumm beklenmese bile diyaliz prosedürü sırasında propilenglikol vücuttan atılmaktadır.57

ZEMSITOL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift cloz almayınız.

ZEMSİTOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek yan etkiler

Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA15635
Satış Fiyatı 1840.38 TL [ 7 Jun 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 1840.38 TL [ 31 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828750697
Etkin Madde Parikalsitol
ATC Kodu H05BX02
Birim Miktar 10+2
Birim Cinsi MCG/ML
Ambalaj Miktarı 5
Endokrin Sistem > Paratiroid Yüksekliği > Parikalsitol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ZEMSITOL 10 mcg/2ml enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
7 Jun 20241,840.38 TL
31 May 20241,840.38 TL
24 May 20241,840.38 TL
17 May 20241,840.38 TL
10 May 20241,840.38 TL
3 May 20241,840.38 TL
26 Apr 20241,840.38 TL
22 Apr 20241,840.38 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları