Abbott İlaçları › ZEMPLAR 2 mcg 28 yumuşak kapsül {Abbott} › Kullanma Talimatı

ZEMPLAR 2 mcg 28 yumuşak kapsül {Abbott} Kullanma Talimatı

Parikalsitol }

Endokrin Sistem > Paratiroid Yüksekliği > Parikalsitol Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 17 May  2013

ZEMPLAR 2 ng yumuşak kapsül Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir yumuşak kapsül 2 jag parikalsitol içerir.

Yardımcı maddeler

Orta zincirli trigliseritler, etanol, butilhidroksitoluen, jelatin, gliserol, saf su, titanyum dioksit (El 71), kırmızı demir oksit (E 172), sarı demir oksit (E 172), propilen glikol, siyah demir oksit (E 172), polivinil asetat fıtalat, polietilen glikol 400, amonyum hidroksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZEMPLAR nedir ve ne için kullanılır?

2. ZEMPLAR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZEMPLAR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZEMPLAR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ZEMPLAR nedir ve ne için kullanılır?

 • ZEMPLAR 2 jig 28 yumuşak kapsül, 7 kapsüllük 4 blister içeren ambalajlar halinde kullanıma sunulmuştur.
 • Her bir yumuşak kapsül 2 (.ıg parikalsitol içerir.
 • ZEMPLAR 2 j.ıg 28 yumuşak kapsül; oval, turuncu-kahverengi, üzerinde 3 ve ZF basılı yumuşak kapsüldür.
 • *    ZEMPLAR aktif D vitamininin sentetik bir formudur.

 • Aktif D vitamini, paratiroid bezi ve kemikler de dahil olmak üzere vücutta bulunan birçok dokunun normal işleyişi için gereklidir. Normal böbrek işleyişine sahip kişilerde bu aktif D vitamini böbrekler tarafından doğal olarak üretilir, fakat böbrek yetmezliği durumunda, aktif D vitamini belirgin bir oranda azalır. ZEMPLAR vücudun yeteri kadar üretemediği durumlarda aktif D vitamini kaynağı sağlar ve böbrek hastalarında (Evre 3,4 ve 5) düşük olan aktif D vitamini seviyelerinin yani kemik problemlerine neden olabilecek yüksek paratiroid hormon seviyelerinin önlenmesinde yardımcı olur.

 • 2.ZEMPLAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ZEMPLAR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  Parikalsitol veya ZEMPLAR’m içindekilerden herhangi birine karşı alerjik (aşın hassas) iseniz.

  Kanınızda çok yüksek seviyelerde kalsiyum veya vitamin D var ise.

  Doktorunuz bu durumların sizin için geçerli olup olmadığını söyleyebilecektir.

  ZEMPLAR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Tedaviye başlamadan Önce diyetinizdeki fosfor miktarını sınırlandırmak önemlidir.
  Fosfat bağlayıcı ilaçlar, fosfor seviyelerini kontrol etmek için gerekli olabilir. Eğer kalsiyum kaynaklı fosfat bağlayıcı alıyorsanız, dozunuzun doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir.

  Doktorunuzun tedavinizi izlemesi için kan testleri yaptırması gerekecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  ZEMPLAR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ZEMPLAR yemekler ile beraber veya yemeklerden bağımsız olarak kullanılabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, ZEMPLAR kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Parikalsitolün hamile kadınlarda kullanılmasına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır. İnsanlar üzerindeki potansiyel riski bilinmediğinden çok gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ZEMPLAR’ın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. ZEMPLAR kullanırken emzirmeden önce doktorunuza danışınız.

  Herhangi bir ilacı almadan önce doktorunuz veya eczacınıza tavsiye için danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  ZEMPLAR araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilememelidir.

  ZEMPLAR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün az miktarda (her kapsülde 100 mg’dan daha az) etanol (alkol) içermektedir. Bu durum diğer ilaçların etkilerini değiştirebilir veya arttırabilir. Ayrıca bu durum karaciğer hastalığı olanlar, alkol bağımlıları, epilepsi, beyin hasarı veya hastalığı olanlar, hamile veya emziren kadınlar ve çocuklar için zararlı olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ZEMPLAR’ın işleyişini etkileyebilir veya muhtemelen yan etkilere neden olabilir. Eğer aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz;

 • Kandida veya pamukçuk gibi mantar enfeksiyonları için kullanılan ilaçlar (ketokonazol)
 • Kalp veya kan basıncı için kullanılan ilaçlar (örn, digoksin ve diüretikler veya su tabletleri) veya yüksek miktarda kalsiyum içeren ilaçlar
 • Magnezyum veya alüminyum İçeren ilaçlar (örn. bazı hazımsızlık ilaçları (antasitler) ve fosfat bağlayıcıları).

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ZEMPLAR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ZEMPLAR’ı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer nasıl kullanacağınız konusunda emin otamıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kronik Böbrek Hastalı5ı Evre 3 ve 4:

Normal doz hergün bir kapsül veya haftada üç kez gün aşırı bir kapsüldür. Doktorunuz, laboratuvar sonuçlarınız doğrultusunda sizin için uygun olan doza karar verecektir.
ZEMPLAR tedavisi başladıktan sonra, tedaviye verdiğiniz yanıta göre tedavi dozunuzda değişiklik yapılabilir. Doktorunuz, sizin için uygun olan ZEMPLAR dozunun belirlenmesinde size yardımcı olacaktır.

Kronik Böbrek Hastalı &ı Evre 5:

Normal doz haftada Uç kez gün aşırı bir kapsüldür. Doktorunuz, laboratuar sonuçlarınız doğrultusunda sizin için uygun olan doza karar verecektir. ZEMPLAR tedavisi başladıktan sonra, tedaviye verdiğiniz yanıta göre tedavi dozunuzda değişiklik yapılabilir. Doktorunuz, sizin için uygun olan ZEMPLAR dozunun belirlenmesinde size yardımcı olacaktır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

ZEMPLAR’ın 5 yaşının altındaki çocuklardaki kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. 5 yaşın üzerindeki çocuklar da ise sınırlı deneyim bulunmaktadır.

Yaşlılarda kullanımı

65 yaş veya üzeri hastalarda ZEMPLAR kullanımına ilişkin sınırlı sayıda deneyim bulunmaktadır. Genel olarak 65 yaş veya üzeri hastalar ve daha genç hastalar arasında güvenlik ve etkinliğe yönelik genel bir farklılık gözlenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Eğer ZEMPLAR ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZEMPLAR kullanırsanız

ZEMPLAR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kanınızdaki kalsiyum seviyeleri zararlı olabilecek ölçüde yükselebilir. Çok fazla ZEMPLAR kullanımından sonra ortaya çıkabilecek belirtiler yorgunluk ve/veya rehavet, baş ağrısı, mide bulantısı (hasta hissetme durumu) veya kusma (hasta olma durumu), ağız kuruluğu, kabızlık, kas veya kemik ağrıları veya ağızda metalik bir tad hissi olabilir.

Çok fazla ZEMPLAR kullanımına bağlı olarak daha uzun zaman içinde ortaya çıkabilecek belirtiler ise iştah kaybı, rehavet, kilo kaybı, göz hassasiyeti, burun akması, ciltte kaşıntı, sıcaklık ve ateş hissi, cinsel aktivitede azalma ve şiddetli karın ağrısı (pankreas iltihaplanmasına bağlı olarak) ve böbrek taşları olabilir. Kan basıncınız etkilenebilir ve kalp atışınızda düzensizlikler (palpitasyonlar) meydana gelebilir. Kan ve idrar testi sonuçlarınızda yüksek kolesterol, üre, azot ve karaciğer enzimlerinde yükselme gözlemlenebilir.
ZEMPLAR seyrek olarak zihin karışıklığı, rehavet, uykusuzluk ve sinirlilik gibi zihinsel değişimlere neden olabilir.

Çok fazla ZEMPLAR kullanırsanız veya yukarıdakilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen tıbbi yardım isteyiniz.

ZEMPLAR'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız. Ancak, bir sonraki dozun süresi yaklaşmış ise, unutulan dozu almayınız ve daha önceden doktorunuzun önermiş olduğu doz ve zamanda ilacınızı kullanmaya devam ediniz,

ZEMPLAR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tedavinizi sonlandırmanızı söyleyinceye kadar, ZEMPLAR tedavisine doktorunuzun önerdiği şekilde devam etmeniz önemlidir.

Eğer bu ürünün kullanımına ilişkin daha fazla sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA11823
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699548193712
Etkin Madde Parikalsitol
ATC Kodu H05BX02
Birim Miktar 2
Birim Cinsi MCG
Ambalaj Miktarı 28
Endokrin Sistem > Paratiroid Yüksekliği > Parikalsitol
İthal ( ref. ülke : Ingiltere ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ZEMPLAR 2 mcg 28 yumuşak kapsül {Abbott} Barkodu