Keymen İlaçları › XEMOL 20 mg/ ml IM/IV/SC enjektabl çözelti içeren 6 ampül › Kullanma Talimatı

XEMOL 20 mg/ ml IM/IV/SC enjektabl çözelti içeren 6 ampül Kullanma Talimatı

Hiyosin N Butilbromur }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Belladona ve Türevleri > Hiyosin-n-Butilbromür Keymen İlaç San. Ve Tıc. Ltd. Şti. | Güncelleme : 2 March  2012

XEMOL 20 mg/mL IM/IV/SC Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kas içine, deri altına veya damar içine uygulanır. Steril-Apirojeıı

Etken Madde

Her bir ampul (1 mL) 20 mg Hiyosin-N-butilbromür

içerir.

Yardımcı maddeler

: Sodyum klorür, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. XEMOL nedir ve ne için kullanılır?

2. XEMOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. XEMOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. XEMOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.XEMOL nedir ve ne için kullanılır?

XEMOL spazm giderici ilaçlar grubuna dahildir.

Her ampulün 1 ml'sinde etkin madde olarak 20 mg hiyosin-N-butilbromür bulunur. 6 adet ampul içeren kutularda kullanıma sunulmuştur.

•XEMOL aşağıdaki organların kaslarında meydana gelen ani, şiddetli nöbetler şeklindeki ağrılı kasılmaların (spazm) geçirilmesi için kullanılır: •Mide •Barsaklar

•İdrar kesesi ve idrar yolları •Safra kanalları •Üreme organları

• XEMOL teşhis ve tedaviye yönelik radyolojik girişimler sırasında (örneğin midenin ve on iki parmak barsağının optik bir alet ile incelemesi (endoskopi) yapılırken) spazmların giderilmesi için kullanılır.


2.XEMOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

XEMOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•Etkin madde olan hiyosin-N-butilbromiir veya XEMOL'ün içerdiği diğer

maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa, •Göz içi basıncının aşırı artmasına yol açan glokom denen bir göz rahatsızlığınız

varsa ve bunun için tedavi görmüyorsanız •İdrarınızın idrar kesesi içinde birikmesine ve atılmasının güçleşmesine yol açan

bir rahatsızlığınız varsa (örn. erkeklerde prostat bezinde büyüme) •Sindirim sisteminizde mekanik tıkanma veya barsak hareketlerinin felç olmasına bağlı barsak tıkanması varsa

• Kalp atım sayınızda aşırı artışa yol açan bir rahatsızlığınız varsa •Megakolon adı verilen kalın barsakların bir bölümünün aşırı genişlemesine yol

açan, inatçı kabızlık ve karın büyümesi ile kendini gösteren bir hastalığınız varsa •Miyastenia gravis adı verilen kasların aşırı güçsüzleşmesine yol açan nadir görülen bir hastalığınız varsa,

• Hamileyseniz,

• Bebek emziriyorsanız.

Eğer kan sulandırıcı ilaç tedavisi görüyorsanız, XEMOL'ü enjekte edecek sağlık görevlisine bu durumu söylemelisiniz. Çünkü kas içine enjeksiyon durumunda kas içinde kan toplanması olasılığı vardır. Eğer böyle bir tedavi görüyorsanız, XEMOL derialtına ya da toplardamar içine enjekte edilmelidir.

XEMOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Gözünüzde teşhis edilmemiş dar açılı glokom denen bir bozukluk varsa (XEMOL uygulamasını takiben göz içi basıncınızda ani yükselme olabilir. Eğer XEMOL uygulamasını takiben gözlerinizde ağrı, kızarıklık, görme kaybı olursa derhal bir göz hastalıkları uzmanına başvurunuz)

• Damar yoluyla XEMOL uygulamasını takiben ani aşırı duyarlılık tepkisi (anafılaktik şok) gözlemlenmiştir. Bu yolla XEMOL uygulanması sırasında doktorunuz tarafından gözlem altında tutulmanız gerekir.

• Vücut ısınız yüksekse (ateşiniz varsa), XEMOL uygulaması terlemeyi azaltabileceğinden, doktorunuz tarafından gözlem altında tutulmanız gerekir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

XEMOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

XEMOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile olduğunuzu (veya olabileceğinizi) düşünüyorsanız doktorunuza haber vermelisiniz. XEMOL hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız XEMOL'ü kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Bazı kişilerde XEMOL kullanımı sırasında gözlerin yakını ve uzağı görmeye uyum sağlamasında bir bozukluk gelişebilir. Görmenizle ilgili bir sıkıntı yaşarsanız belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Araç veya makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

XEMOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

XEMOL içerisinde 1 ml'de 6,2 mg sodyum bulunur. Bu sodyum miktarı önlem alınmasını gerektiren sınır değerden (23 mg) çok düşüktür. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, XEMOL ile etkileşme riski bulunduğundan, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

XEMOL aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında ağız kuruluğu, kabızlık, görme bulanıklığı, terleme, idrarın idrar kesesinde birikmesi, kalp atımının hızlanması gibi antikolinerjik etkiler artabilir:

•Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresan grubu ilaçlar •Alerjik hastalıklara ve araç tutmalarına karşı etkili olan antihistaminik ilaçlar •Kalp atım sayısının kontrol altına alınması için kullanılan kinidin, dizopramid •Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç olan amantadin

• Astım gibi nefes darlığına yol açan hastalıklarda kullanılan diğer antikolinerjik ilaçlar (örn. tiotropium, ipratropium)

• Ruhsal rahatsızlıkların düzeltilmesine yardımcı olarak kullanılan haloperidol, flufenazin gibi ilaçlar.

• Metoklopramid: Kusmayı önlemek için kullanılan bir dopamin antagonistidir. XEMOL ile birlikte kullanıldığında her iki ilacın mide barsak kanalı üstündeki etkileri azalır.

• Beta-adrenerjik ilaçlar: Tansiyon yükselmesi, göğüs ağrısının önlenmesi, kalpte ritim bozukluklarının ve kalp krizinin tedavisinde kullanılan beta-adrenerjik ilaçların XEMOL ile birlikte kullanılması kalp atım sayısının yükselmesi etkisini arttırabilir.

Eğer reçeteU ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.XEMOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

XEMOL doktorunuzun gözetiminde ve bir sağlık mesleği mensubu tarafından size / çocuğunuza uygulanacaktır.

XEMOL genellikle aşağıdaki dozda kullanılır: Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük adolesanlarda:

Günde birkaç kez kas içine, deri altına veya yavaş olarak damar içine 1-2 ampul XEMOL (20-40 mg) uygulanabilir.

Günlük en yüksek doz olan 100 mg aşılmamalıdır. Bebeklerde ve küçük çocuklarda:

Ağır vakalarda: Günde birkaç kez kas içine, deri altına veya yavaş olarak damar içine vücut ağırlığının kg'ı başına 0.3-0.6 mg kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

XEMOL kas içine, deri altına veya yavaş olarak damar içine enjekte edilerek uygulanır. XEMOL enjeksiyonu bir sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Bebeklerde ve küçük çocuklarda günlük maksimum doz vücut ağırlığının kilogramı başına 1.5 mg'ı aşılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer ya da böbreklerinizden rahatsızlığınız varsa, bu ilaç doktor kontrolü altında dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer XEMOL 'ün etkisinin çok giiçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla XEMOL kullanırsanız

XEMOL doktor gözetiminde bir sağlık mesleği mensubu tarafından size /çocuğunuza uygulanacağı için gerekenden fazla kullanma riskiniz bulunmamaktadır.

XEMOL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz, ağız kuruluğu, idrarın mesanede birikmesi, deride kızarıklık, mide barsak hareketlerinden azalma, geçici görme bozuklukları, kan basıncında düşme, nefes almayla ilgili sıkıntılara neden olabilir.

XEMOL'i kullanmayı unuttuysanız

İlaç dozunuzu doktorunuzun size tarif ettiği gibi almanız önemlidir. Eğer ilacınızı uygulatmayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz uygulatmalısmız Eğer bir sonraki dozun saati gelmişse, almadığınız dozu atlayınız, normal dozunuzu uygulatarak tedaviye devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

XEMOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Keymen İlaç San. Ve Tıc. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA12978
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699839750808
Etkin Madde Hiyosin N Butilbromur
ATC Kodu A03BB01
Birim Miktar 20
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 6
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Belladona ve Türevleri > Hiyosin-n-Butilbromür
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

XEMOL 20 mg/ ml IM/IV/SC enjektabl çözelti içeren 6 ampül Barkodu