Takeda İlaçları › XEFO RAPID 8 mg 20 film tablet › Kullanma Talimatı

XEFO RAPID 8 mg 20 film tablet Kullanma Talimatı

Lornoksikam }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Lornoksikam Takeda İlaçları ve Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme : 31 August  2018

XEFO RAPİD 8 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film tablet 8 mg lomoksikam içerir.

Yardımcı maddeler

Kalsiyum stearat, hidroksipropil selüloz, sodyum hidrojen karbonat, düşük substitüe hidroksipropil selüloz, mikrokristalin selüloz, kalsiyum hidrojen fosfat, anhidr, propilen glikol, talk, hipromelloz ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. XEFO RAPID nedir ve ne için kullanılır?

2. XEFO RAPID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. XEFO RAPID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. XEFO RAPID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.XEFO RAPID nedir ve ne için kullanılır?

  • XEFO RAPİD, steroidal olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ) grubundan ağrı kesici etkilere sahip bir ilaçtır.
  • XEFO RAPİD, sarıya yakın beyaz renkte, yuvarlak bikonveks, film kaplı tablettir. Ülkemizde 10 tablet içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
  • XEFO RAPİD,

  • Travma veya diğer durumlara bağlı olarak ortaya çıkan eklem kıkırdağının harabiyeti, ağrı ve fonksiyon kaybıyla karakterize eklem iltihabı,
  • El ve ayak eklemlerinde gelişen ağrılı eklem iltihabı,
  • Özellikle omurgada gelişen romatoid artrit benzeri bir hastalık olan ankilozan spondilit,
  • Proteinin parçalanmasındaki bir soruna bağlı olarak bağ dokusu ve eklem kıkırdağında gözlenen şiddetli ağrı (akut gut) gibi romatizmal hastalıkların tedavisinde iltihap giderici ve ağrı kesici olarak,
  • Akut kas iskelet (kemik) sistemi ağrılarında
  • Kadınlarda adet sancılarına bağlı ağrılarda ağrıyı kesmek amacıyla,
  • Ortopedik ve cerrahi ameliyatlarda ağrı kesici olarak kullanılır.

  • 2.XEFO RAPID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

   XEFO RAPID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

   Eğer,

  • XEFO RAPİD’in içerisindeki lornoksikam adlı etkin maddeye veya bu kullanma talimatının başında sıralanan yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
  • İltihap ya da ağrı tedavisinde kullanılan ilaçları (örneğin asetilsalisilik asit/aspirin, diklofenak ya da ibopurofen) aldıktan sonra bir alerjik reaksiyon geçirdiyseniz. Bu reaksiyonlar arasında astım, burun akıntısı, deri döküntüsü, yüzde şişlik yer alabilir. Bu hastalarda “steroidal olmayan iltihap giderici ilaçlara” (NSAİİ’ler) şiddetli, nadiren ölümcül olabilen reaksiyonlar oluştuğu bildirilmiştir. Alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.
  • Aktif veya yerleşik mide veya duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseriniz veya kanamanız varsa,
  • Mide-barsak kaynaklı kanama, beyin damarlarında kanama veya diğer kanamalı hastalıklarınız varsa,
  • Böbrek işlevleriniz ağır düzeyde kısıtlı ise (serum kreatinini 700 pmol/l'nin üzerinde ise) kullanmayınız.
  • Mide kanaması, mide delinmesi, beyin kanaması ya da herhangi bir kanama bozukluğunuz varsa
  • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa (trombositopeni),
  • Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa
  • Trombosit (kan pulcuğu) sayısında azalma varsa
  • Geçmişte NSAİİ tedavisiyle ilişkili mide-bağırsak kanaması ya da delinme öykünüz varsa,
  • Hamileliliğin son üç ayında iseniz
  • 18 yaşından küçükseniz
  • Koroner arter cerrahisi (Koroner arter by-pass greft) geçirdiyseniz, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası ağrıların tedavisinde kullanmayınız
  • Asetilsalisilik asit, ibuprofen veya siklooksijenaz-2 inhibitörleri gibi NSAİİ’ler kullanıyorsanız
  • XEFO RAPID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

   Aşağıdaki durumlarda XEFO RAPİD kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

  • Geçmişte mide - bağırsak ülseri ve kanama hikayeniz varsa,
  • Hafif veya orta şiddette böbrek yetmezliğiniz ya da başka bir böbrek hastalığınız varsa,
  • Karaciğer yetmezliğiniz, başka bir karaciğer hastalığınız ya da karaciğeri etkileyen bir enfeksiyonunuz (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) varsa,
  • Koagülasyon (Pıhtılaşma) bozukluklarınız varsa,
  • Yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon), sıvı tutulması ve ödem gibi kalp yetersizliğiniz varsa ya da geçmişte olduysa
  • Ülseratif kolit (kalın bağırsağın iç tabakasını tutan, yaygın iltihabi reaksiyonla süregen bir hastalık) veya Crohn’s hastalığınız (sindirim sistemini tutan iltihabi bir hastalık) varsa
  • Kanama eğilimi öykünüz varsa,
  • Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız varsa (daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir),
  • • Yaşlıysanız, kalp ve kan damarları hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon (yara oluşumu), mide-barsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-barsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız,

  • Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu (karaciğer hücrelerinin işlev göremez hale gelmesi), nefrotik sendrom (bir çeşit böbrek rahatsızlığı) veya böbrek hastalığınız varsa,
  • • Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalığınız varsa,

  • İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince barsakta veya kalın barsakta delinme olursa,Astım hastası iseniz veya astım hikayeniz varsa
  • Sistemik lupus eritematozu (SLE) adlı seyrek görülen bir bağışıklık sistemi hastalığınız varsa
  • Koagülasyon (pıhtılaşma) bozukluklarınız, karaciğer yetersizliğiniz varsa, yaşlı iseniz ya da XEFO RAPİD tedaviniz 3 aydan uzun sürecekse doktorunuz sizi düzenli olarak laboratuvar testleriyle izleyecektir.

   XEFO RAPİD ile eşzamanlı olarak heparin (kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılır) veya takrolimus (organ nakli ameliyatından sonra vücudunuzun nakil edilen organın reddini önlemek için kullanılır) tedavisi görecekseniz, lütfen kullanmakta olduğunuz ilaç hakkında doktorunuzu bilgilendiriniz.

   XEFO RAPİD, asetilsalisilik asit (aspirin), ibuprofen (romatizmal hastalıkların ve ağrı tedavisinde kullanılır) ve COX-2 inhibitörleri (ağrı tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılmamalıdır. Emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

   Abdominal kanama gibi karınla ilgili belirtiler, döküntü gibi deri reaksiyonları, mukozal lezyonlar veya diğer aşırı duyarlılık reaksiyonları ile karşılaşırsanız XEFO RAPİD kullanmayı durdurup derhal doktorunuzla irtibata geçmeniz gerekir.

   Diğer NSAİİ’lerin kullanımında olduğu gibi, XEFO RAPİD hastaneye yatma veya ölüm ile sonuçlanabilen gastrointestinal (Gİ) (mide-barsak) rahatsızlık ve nadir olarak ülser (yara) ve kanama gibi ciddi Gİ yan etkilere neden olabilir.

   Diğer NSAİİ’lerin kullanımında olduğu gibi, XEFO RAPİD hastaneye yatma veya ölüm ile sonuçlanabilen eksfolyatif dermatit (derinin soyulmasına neden olan iltihabi bir hastalık), Stevens-Johnson sendrom (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden bir iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklar ile seyreden ciddi bir hastalık) gibi ciddi deri reaksiyonlarının oluşmasına neden olabilir. Bu ciddi deri reaksiyonları herhangi bir belirti göstermeden de oluşabilir. Kaşıntı, ateş, kızarıklık, kabarcık gibi belirtilerden herhangi biri oluşursa ilacınızı kullanmayı bırakınız ve doktorunuzu en kısa sürede bilgilendiriniz.

   XEFO RAPİD gibi ilaçlar kalp krizi (“miyokardiyal enfarksiyon”) veya inme gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskinde hafif artış ile ilişkili olabilir.Bu ciddi hastalıklar herhangi bir belirti oluşturmadan da oluşabilir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, geveleyerek konuşma, halsizlik gibi belirti ve semptomlardan herhangi birini yaşarsanoz, doktorunuzu bilgilendiriniz. Yüksek doz ve uzun süreli tedavi, bu riski artırır. Tavsiye edilen dozu ve tedavi süresini aşmayınız.

   Kalp problemleriniz varsa, daha önce inme geçirdiyseniz, ya da bu durumlarla ilgili risk atında olduğunuzu düşünüyorsanız (örneğin yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa ya da sigara kullanıyorsanız) tedavinizi doktorunuzla veya eczacınızla tartışınız.

   Varisella (su çiçeği) hastalığı esnasında XEFO RAPİD kullanımından kaçınılması tavsiye edilir.

   Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

   XEFO RAPID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   XEFO RAPİD’i bir miktar su ile yutunuz.

   XEFO RAPİD’in etkinliğini azaltabileceği için yiyeceklerle birlikte alınması önerilmemektedir.

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   XEFO RAPİD kullanılması üreme yeteneğini azaltabileceği için hamile kalmaya çalışan kadınlarda kullanılması önerilmemektedir. Hamile kalma güçlüğü çeken ve kısırlık testleri yaptıran kadınlar doktorlarına danışmalı ve XEFO RAPİD kullanımım kesmeyi düşünmelidir.

   Eğer doktorunuz tarafından açıkça tavsiye edilmediyse, hamileliğinizin ilk 6 ayında XEFO RAPİD kullanılması önerilmemektedir.

   Hamileliğinizin son üç ayında XEFO RAPİD kullanılmamalıdır.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Eğer doktorunuz tarafından açıkça tavsiye edilmediyse, emzirirken XEFO RAPİD kullanılması önerilmemektedir.

   Araç ve makina kullanımı

   XEFO RAPİD’in araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisi ihmal edilebilir düzeydedir veya hiç etkisi yoktur.

   XEFO RAPID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

   Boyar madde olarak 3.6 mg titanyum dioksit (E171) içerir. Bileşimindeki bu maddeye karşı aşırı duyarlık durumunda, ilacı kullanmadan önce bir hekime danışılması önerilir.

   Bu tıbbi ürün her dozunda bir 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyum içermediği kabul edilebilir.

   Bu tıbbi ürün her bir dozunda 1.1 mg propilen glikol içerir.

   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

   Asetilsalisilik asit (örneğin aspirin), ibuprofen gibi diğer NSAİİ’leri ve siklooksijenaz-2 inhibitörlerini kullanıyorsanız XEFO RAPİD kullanmayınız. Eğer emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

   XEFO RAPİD diğer ilaçlarla etkileşebilir. XEFO RAPİD’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız dikkatli olunuz;

  • Simetidin (reflü ve mide ülserinin tedavisinde kullanılan bir ilaç),
  • Fenprokumon ve heparin gibi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar),
  • Kortikosteroid adı verilen ilaçlar
  • Metotreksat (kanser tedavisinde ve bağışıklık sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç),
  • Lityum
  • Siklosporin veya takrolimus gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar
  • Digoksin, ACE inhibitörleri, adrenerjik beta blokörler gibi kalp ilaçları,
  • Diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar)
  • Kinolon grubu antibiyotikler,
  • Antitrombosit ilaçlar (kalp krizi ve inmeyi önleyen ilaçlar),
  • SSRI (Selektif seretonin gerialım inhibitörleri, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),

   Sülfonilüreler, örneğin glibenklamid (diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç), CYP2C9 izoenzim indükleyicileri ve inhibitörleri (örneğin bir antibiyotik olan rifampisin veya antifungal olan flukonazol gibi- bu ilaçların XEFO RAPİD’in vücudunuz tarafından yıkımında etkisi olabildiğinden),

   Anjiyotensin II reseptör blokörleri (yüksek kan basıncını kontrol etmede, diyabete ve konjestif kalp yetmezliğine bağlı böbrek hasarını tedavide kullanılan ilaçlar),

   Pemetreksed (bazı akciğer kanseri türlerinde kullanılan bir ilaç).


   Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


   3.XEFO RAPID nasıl kullanılır ?

   XEFO RAPİD’i daima doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

   Yetişkinler için tavsiye edilen günlük doz 1 veya 2 tablettir (8-16 mg lornoksikam).

   Günde bir kez 2 tablet veya günde 2 kez 1 tablet şeklinde alınabilir.

   Tedavinin ilk gününde 2 tablet alındıktan 12 saat sonra 1 tablet daha alınabilir.

   İlk günden sonra günde 2 tabletten fazla alınmamalıdır.

   Uygulama yolu ve metodu

   XEFO RAPİD ağız yoluyla kullanım içindir ve yeterli miktarda su ile yutulmalıdır.

   XEFO RAPİD’in etkinliğini azaltabileceği için yiyeceklerle birlikte alınması önerilmemektedir.

   Değişik yaş grupları

   Çocuklarda kullanımı

   Yeterli veri bulunmadığından, 18 yaş altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanımı tavsiye edilmemektedir.

   Yaşlılarda kullanımı

   Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu yoksa 65 yaşın üstündeki yaşlı hastalar için özel bir doz ayarlaması gerekli değildir.

   Özel kullanım durumları

   Böbrek / Karaciğer yetmezliği

   Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz dozu azaltacaktır.

   Eğer XEFO RAPİD ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

   Kullanmanız gerekenden daha fazla XEFO RAPID kullanırsanız

   Doz aşımı durumunda bulantı, kusma, merkezi sinir sistemi ile ilişkili belirtilerin (baş dönmesi, görme bozuklukları gibi) olması beklenebilir.

   XEFO RAPİD ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

   XEFO RAPID'i kullanmayı unuttuysanız

   Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

   XEFO RAPID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

   İlacınızı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Kullanımı erken kesmeniz durumunda ağrılarınız tekrar başlayabilir.

   Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
   Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Takeda İlaçları ve Ticaret Ltd.Şti.
Satış Fiyatı 10.46 TL [ 31 Aug 2018 ]
Önceki Satış Fiyatı 10.46 TL [ 17 Aug 2018 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699456090103
Etkin Madde Lornoksikam
ATC Kodu M01AC05
Birim Miktar 8
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Lornoksikam
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

XEFO RAPID 8 mg 20 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
31 Aug 201810.46 TL
17 Aug 201810.46 TL
10 Aug 201810.46 TL
3 Aug 201810.46 TL
27 Jul 201810.46 TL
20 Jul 201810.46 TL
13 Jul 201810.46 TL
6 Jul 201810.46 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları