Pfizer İlaçları › XALATAN % 0.005 göz damlası › Kullanma Talimatı

XALATAN % 0.005 göz damlası Kullanma Talimatı

Latanoprost }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Latanoprost Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 10 May  2013

XALATAN % 0.005 göz damlası Göz içine damlatılır.

Etken Madde

Her ml’de 50 mikrogram latanoprost içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, sodyum dihidrojen fosfat monohidrat, disodyum fosfat susuz, benzalkonyum klorür ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. XALATAN nedir ve ne için kullanılır?

2. XALATAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. XALATAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. XALATAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.XALATAN nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


2.XALATAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

XALATAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer siz veya çocuğunuz,

 • Etkin madde latanoprost veya XALATAN’ın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı daha önce bir alerjik reaksiyon geliştirdiyseniz.
 • Hamile iseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız
 • Emziriyorsanız.
 • XALATAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer siz veya çocuğunuz,

 • Göz ameliyatı olduysanız veya olmak üzereyseniz (katarakt ameliyatı dahil).
 • Göz sorunlarınız varsa (örn. gözde ağrı, tahriş veya iltihap, bulanık görme).
 • Gözlerinizde kuruluk olduğunu biliyorsanız.
 • Şiddetli astımınız varsa veya astımınız iyi kontrol edilemiyorsa.
 • Kontakt lens takıyorsanız, yine de XALATAN kullanabilirsiniz, ancak bölüm 3'te yer alan kontakt lens kullanıcılarına yönelik talimatlara uyunuz.
 • Herpes simpleks adı verilen virüsün neden olduğu bir göz enfeksiyon geçiriyorsanız veya daha önce geçirdiyseniz.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  XALATAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Kullanım yolu nedeniyle geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu tıbbi ürünün insanlarda gebelik sırasında kullanım açısından güvenliliği belirlenmemiştir.
  Gebeliğin seyri bakımından ve doğmamış bebek veya yenidoğan açısından potansiyel tehlikeli etkilere sahiptir. Bu nedenle, XALATAN gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  XALATAN’ın içindeki latanoprost adlı madde anne sütüne geçebileceğinden emziriyorsanız XALATAN kullanmayınız veya XALATAN kullanmaya devam edecekseniz emzirmeyi bırakınız.

  Araç ve makina kullanımı

  XALATAN'ın göze damlatılması geçici görme bulanıklıklığına yol açabilir. Bu durum geçinceye kadar araç veya makine kullanmamalısınız.

  XALATAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  XALATAN, benzalkonyum klorür adı verilen bir koruyucu madde içerir. Bu koruyucu madde, gözde tahriş hissine neden olabilir. Bu maddenin yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle yumuşak kontakt lensler ile temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi tekrar takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  XALATAN diğer ilaçlarla etkileşim gösterebilir. Reçetesiz olarak alınan ilaçlar (veya göz damlaları) dahil, başka ilaçlar alıyorsanız veya aldıysanız, lütfen bunu doktorunuza veya eczacınıza bildirin. Kullanmanız gereken başka bir göz damlası da varsa iki ilacın damlatılmaları arasında en az 5 dakika olmalıdır. Lütfen doktorunuza kullandığınız ilaçları söyleyiniz.

 • XALATAN’ın göz içi basıncını düşürücü etkisi kendi grubu dışındaki bazı glokom ilaçlarıyla (beta adrenerjik antagonistler, adrenerjik agonistler, karbonik anhidraz inhibitörleri ve en azından kısmi kolinerjik agonistler) artabilir.
 • Aynı sınıfa dahil (prostaglandinler) olan göz damlaları ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.XALATAN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Her zaman XALATAN’ı tam olarak doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınıza sorunuz.

  XALATAN’ı ilk kez açtığınızda, kutuda gördüğünüz bir boşluğa şişeyi açtığınız tarihi yazınız, böylelikle ilacın açıldıktan sonra 4 hafta olan kullanım süresini aşmamış olursunuz.

  Yetişkinler ve çocuklar için doz günde bir kez, hasta göz(ler)e bir damla damlatılmasıdır. İlaç akşamları damlatıldığında daha iyi sonuç elde edilir.

  XALATAN’ı günde bir kezden fazla kullanmayınız, çünkü XALATAN’ı çok sık kullanırsanız tedavinin etkililiği azalabilir.

  XALATAN’ı doktorunuzun söylediği gibi kulllanmayı bırakmanızı söyleyinceye kadar kullanınız.

  Kontakt lens kullanıcıları:

  Kontakt lens kullanıyorsanız, ilacı gözünüze damlatmadan önce lenslerinizi çıkarınız. XALATAN damlatıldıktan en az onbeş dakika sonra lensinizi tekrar takabilirsiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  XALATAN göze aşağıdaki şekilde uygulanır.

  1. Ellerinizi yıkayınız ve rahat bir pozisyonda oturunuz.

  2. Şişenin koruyucu dış kapağını çevirerek çıkartınız

  3. Şişenin iç kapağını döndürerek açınız.


  4. Parmağınızı kullanarak, hasta gözün alt göz kapağını aşağıya doğru yavaşça çekiniz.  5. Damlatıcının ucunu göze yaklaştırınız, ama göze değdirmeyiniz.

  6.    Damlatıcıyı yavaşça sıkınız ve göze SADECE bir damla damlatınız. Daha sonra alt göz kapağını serbest bırakınız.

  7.    Gözün burun tarafındaki köşesine parmağınızla bastırın. Göz kapalı bir şekilde bir dakika kadar bu şekilde tutulmalıdır.

  8.    Eğer doktorunuz her iki göz için de ilaç kullanılmasını söylemişse, aynı işlemleri diğer göz için tekrarlayınız.

  9.    Şişenin iç kapağı ile şişeyi kapatınız.

  Doktorunuz göze damlatmanız için başka ilaç da reçete etmişse, ilaçları en az beş dakika arayla damlatınız.

  Çocuklarda kullanımı

  XALATAN, çocuklarda yetişkinlerdeki ile aynı dozda kullanılabilir. Erken doğan bebeklere ilişkin veri bulunmamaktadır. Ayrıca 1 yaşından küçük yaş grubuna ilişkin veriler kısıtlıdır

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz erişkin dozu ile aynıdır.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer XALATAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla XALATAN kullanırsanız

  Göze çok fazla XALATAN damlattıysanız, gözlerde az miktarda bir yanma, gözlerinizde sulanma ve kızarma olabilir, bu durum sizi veya çocuğunuzu rahatsız ediyorsa doktorunuzdan tavsiye alınız.

  XALATAN kazara içildiyse hemen doktorunuzu arayınız.

  XALA TAN’dan kullanılması gerekenden fazlası kullanılmışsa bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  XALATAN'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir damla damlatmayı unutursanız, bir sonraki damlayı zamanında damlatınız. Emin değilseniz doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  XALATAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  XALATAN ile tedaviyi sonlandırmak istiyorsanız doktorunuz ile konuşunuz.

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA08519
Satış Fiyatı 30.41 TL [ 15 Oct 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 30.41 TL [ 8 Oct 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699759610015
Etkin Madde Latanoprost
ATC Kodu S01EE01
Birim Miktar 0.05
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Latanoprost
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

XALATAN % 0.005 göz damlası Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Oct 202130.41 TL
8 Oct 202130.41 TL
1 Oct 202130.41 TL
27 Sep 202130.41 TL
22 Sep 202130.41 TL
14 Sep 202130.41 TL
6 Sep 202130.41 TL
27 Aug 202130.41 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları