Glaxo Smithkline İlaçları › VOTRIENT 400 mg 60 tablet › Kullanma Talimatı

VOTRIENT 400 mg 60 tablet Kullanma Talimatı

Pazopanib }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları > Pazopanib Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 13 July  2012

VOTRIENT™ 400 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her film kaplı tablet, 400 mg pazopanibe eşdeğer pazopanib hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, povidon (K30), polisorbat, makrogol 400, titanyum dioksit (El71), hipromelloz

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VOTRIENT nedir ve ne için kullanılır?

2. VOTRIENT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VOTRIENT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VOTRIENT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.VOTRIENT nedir ve ne için kullanılır?

 • VOTRIENT protein kinaz inhibitörleri grubundan pazopanib hidroklorür adlı etkin maddeyi içeren bir kanser ilacıdır. Bu ilaç etkisini kanser hücrelerinin büyümesi ve yayılmasında etkili olan proteinlerin etkilerini önleyerek göstermektedir.
 • VOTRIENT, 400 mg bir yüzünde GS UHL işareti bulunan kapsül şeklinde beyaz renkli tabletlerdir. 30 veya 60 tabletlik şişelerde ambalajlanmıştır.
 • VOTRIENT,
 • - daha önce herhangi bir VEGF-TKI (Vasküler endotelyal büyüme faktörü-Tirozin kinaz inhibitörü) kullanmamış ameliyat ile çıkarılamayan (rezeke edilemeyen) ilerlemiş böbrek kanseri (lokal relaps veya metastatik renal hücreli kanser) olan hastalarda tek ilaç olarak tümörde ilerleme (progresyon) görülene kadar kullanımı endikedir.


  2.VOTRIENT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  VOTRIENT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • VOTRIENT in etkin maddesi pazopanibe veya içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjinizj varsa.
 • Hamileyseniz.
 • VOTRIENT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  VOTRIENT 18 yaşın altındaki hastalar için önerilmemektedir. 18 yaşın altındaki hastalarda etkisi bilinmemektedir.

  VOTRIENT kullanmadan önce doktorunuzun aşağıdaki durumlar hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Eğer;

 • kalp hastalığınız varsa,
 • kan basıncınız yüksekse,
 • karaciğer hastalığınız varsa,
 • kalp yetmezliği veya kalp krizi geçirdiyseniz,
 • daha önce akciğer yetmezliği yaşadıysanız,
 • kanama, kanda pıhtılaşma veya arterlerde daralma gibi sorunlar yaşadıysanız,
 • perforasyon (delinme) veya fıstül (bağırsaktan çıkan anormal delik veya kanallar) gibi mide veya bağırsak sorunları yaşadıysanız,
 • bir ameliyat geçirecekseniz veya yakın zamanda ameliyat olduysanız,
 • tiroid sorunlarınız varsa,
 • doktorunuza bildiriniz. Kalp ve karaciğerinizin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi için ekstra testler yapılması gerekebilir. Doktorunuzun bu testlerin sonuçlarına göre dozu ayarlaması veya tedaviyi kesmesi gerekebilir.

  VOTRIENT kan basıncınızı yükseltebilir. VOTRIENT kullanırken doktorunuz bu konuda kontroller yapacaktır. Bu etki görüldüğü takdirde kan basıncınızın düşürülmesi için başka ilaçlar kullanacaktır.

  VOTRIENT vücudunuzdaki tiroid hormonu miktarını düşürebilir. VOTRIENT kullanırken doktorunuz bu konuda kontroller yapacaktır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  VOTRIENT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  VOTRIENT gıdalardan etkilenmektedir. VOTRIENT’i öğünler arasında, yani öğünlerden en az iki saat sonra veya en az bir saat önce alınız.

  Yan etki ihtimalini artırabildiğinden VOTRIENT tedavisi sırasında greyfurt suyu tüketmeyiniz.

  Hamilelik

  •    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamilelik döneminde, klinik durumunuz VOTRIENT ile tedaviyi gerektirmedikçe VOTRIENT kullanmamalısınız. Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız hamilelik sırasında VOTRIENT kullanmaya ilişkin riskler ve potansiyel yararlar konusunda doktorunuza danışınız.
 • VOTRIENT kullanırken hamilelikten korunmak için güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.
 • •    Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  •    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  VOTRIENT kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. VOTRIENT içeriğindeki maddelerin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden bebeğinize zarar verebilir. Bu konuda doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  VOTRIENT araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilen yorgunluk, güçsüzlük ve enerji kaybı gibi yan etkilere neden olabilir.

  VOTRIENT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  VOTRIENT 42.4 mg sodyum nisasta glikolat içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  VOTRIENT diğer ilaçları etkileyebilir veya diğer ilaçlardan etkilenebilir. Bazı ilaçların birlikte alınması yan etki yaşama olasılığını artırabilir. Bu ilaçlar aşağıdakileri içermektedir:

 • klaritromisin, ketokonazol, itrakonazol, rifampisin, telitromisin, vorikonazol (iltihap (enfeksiyon) tedavisinde kullanılır)
 • atazanavir, indinavir, nelfmavir, ritonavir, saquinavir (İnsan İmmun Yetersizlik Virüsü (HIV) tedavisinde kullanılır)
 • nefazodon (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • lapatinib (meme kanseri tedavisinde kullanılır) ve paklitaksel (kanser tedavisinde kullanılır)
 • simvastatin (yüksek kolesterol düzeylerinin tedavisinde kullanılır) ve OATP1B1 substratları (enzimlerin etki ettikleri maddeler) (örneğin kolesterol tedavisinde kullanılan rosuvastatin)
 • dekstromctorfan (öksürük ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır)
 • midazolam (anestezide kullanılır)
 • Bu ürünlerden birini kullanırsanız doktorunuza veya eczacınıza bunu bildiriniz. Bazı ilaçlar VOTRIENT ile birlikte kullanılmamalıdır. Diğerleri için ilacımn dozu veya alma zamanının değiştirilmesi gerekebilir.


  3.VOTRIENT nasıl kullanılır ?

  Normal doz günde bir kez alınan 800 mg VOTRIENT (4 tablet VOTRIENT 200 mg ya da 2 tablet VOTRIENT 400 mg) şeklindedir.

  VOTRIENT’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Miktar konusunda emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

  Tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz dozu ayarlayabilir veya geçici şekilde VOTRIENT tedavisini kesebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletleri teker teker, su ile birlikte ve her günün yaklaşık aym saatinde alınız.

  İlacın emilimini etkilediği ve yan etki olasılığım artırabildiği için tabletleri kırmayınız veya ezmeyiniz.

  VOTRIENT’i öğünlerden en az iki saat sonra ve en az bir saat önce olmak üzere öğünler arasında alınız. Örneğin ilacınızı sabah ile öğle arasında alabilirsiniz: kahvaltıdan iki saat sonra ve öğle yemeğinden bir saat önce. VOTRIENT gıdalardan etkilendiğinden ilacınızı ne zaman aldığınız önemlidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  65 yaş ve üstündeki hastalarda VOTRIENT kullanımına ilişkin sınırlı veri mevcuttur. Ancak, bazı yaşlı hastaların daha duyarlı olabileceği göz ardı edilmemelidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz, gerekli testleri yaparak dozaj ayarlaması gerekli olup omadığına karar verecektir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda eldeki veriler yeterli olmadığından doz ayarlaması için tavsiye sunulamamaktadır.

  Orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda günde 200 mg’a düşürülmüş VOTRIENT dozu önerilmektedir.

  VOTRIENT, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir

  Eğer VOTRIENT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VOTRIENT kullanırsanız

  VOTRIENT’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  VOTRIENT'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir dozun alınması unutulursa ve sonraki doza 12 saatten az bir süre kaldıysa unutulan doz alınmamalıdır. Normal zamanında ilacınızı almaya devam ediniz.

  VOTRIENT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA12803
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699522091072
Etkin Madde Pazopanib
ATC Kodu L01XE11
Birim Miktar 400
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 60
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları > Pazopanib
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

VOTRIENT 400 mg 60 tablet Barkodu