Fresenius Kabi İlaçları › VOLUVEN % 6 500 ml solüsyon › Kullanma Talimatı

VOLUVEN % 6 500 ml solüsyon Kullanma Talimatı

Misir Bazlı 130/0 4 Hidroksietil Nişasta }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri > Hidroksietil Nişasta Fresenius Kabi İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 17 January  2020

Uyarı

Sepsisli (şiddetli genel enfeksiyon), böbrek yetmezliği olan veya kritik durumdaki hastalarda kullanmayınız.

Bölüm 2'deki ilacın kullanılmaması gereken durumlar açıklamasına bakınız.

VOLUVEN%6 İnfüzyonluk Çözelti

Steril

Damar içine uygulanır

Etken Madde

Mısır bazlı 130/0,4 hidroksietil nişasta, sodyum klorür

Yardımcı maddeler

Sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

¡ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VOLUVEN nedir ve ne için kullanılır?

2. VOLUVEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VOLUVEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VOLUVEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.VOLUVEN nedir ve ne için kullanılır?

• VOLUVEN, hidroksietil nişasta ve sodyum klorür adlı etkin maddeler içeren, damar içine kullanılmak üzere hazırlanmış, steril (mikropsuz) bir çözeltidir.

• VOLUVEN 500 ml'lik plastik (poliolefin) poşetlerde sunulan berrak veya hafif opak, renksiz - hafif sarı renkli çözeltidir.

• VOLUVEN, kan kaybettiğinizde, kristaloid olarak adlandırılan diğer ürünler tek başına yeterli olmadığı zamanlarda kan hacmini tamamlamak üzere kullanılır.


 • 2.VOLUVEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  VOLUVEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Bu ilacın etkin maddesine veya yardımcı maddelerine karşı alerjiniz varsa

  • Ciddi genel enfeksiyondan (sepsis) şikayetçi iseniz

  • Yanık hasarından şikayetçi iseniz

  • Böbrek yetmezliğiniz var veya diyaliz alıyorsanız

  • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa

  • Beyninizde kanama var ise (intrakranial veya serebral kanama)

  • Kritik derecede hasta iseniz (örneğin; yoğun bakım ünitesinde kalmanız gerekiyorsa)

  • Vücudunuzda çok fazla sıvı var ve hiperhidrasyon olarak bilinen bir durumunuz olduğu söylenmişse

  • Akciğerlerinizde sıvı var ise (pulmoner ödem)

  • Susuz kalmış (dehidrate) iseniz

  • Size kanınızda ciddi bir sodyum veya klor artışı olduğu bildirilmiş ise

  • Karaciğer fonksiyonlarınızda şiddetli bozulma varsa

  • Şiddetli kalp yetmezliğiniz var ise

  • Kanınızın pıhtılaşması ile ilgili ciddi problemleriniz var ise

  • Organ nakli geçirdiyseniz

  VOLUVEN

  VOLUVEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Karaciğer fonksiyonlarınızda bozulma varsa

  • Kalbiniz veya dolaşım sisteminizle ilgili problemler varsa

  • Kan pıhtılaşma (koagülasyon) rahatsızlıklarınız varsa

  •

  VOLUVEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Ürünün hamilelerde (sezeryan ameliyatı hariç, aşağıya bakınız) kullanımıyla ilgili veri bulunmamaktadır. Hayvan çalışmaları hamilelik, embriyo/ fetal gelişim, doğum veya doğum sonrası gelişime dair doğrudan veya dolaylı zararlı etkileri işaret etmemektedir. Hiçbir teratojenisite kanıtı görülmemiştir.

  Spinal anestezi ile sezeryan ameliyatına giren hamile kadınlarda tek doz VOLUVEN kullanımına dair sınırlı klinik çalışma verileri bulunmaktadır. VOLUVEN'in hasta güvenliği üzerine negatif etkisi tespit edilmemiştir; ayrıca yenidoğan üzerine negatif bir etki de tespit edilmemiştir.

  Eğer hamileyseniz doktorunuz sadece sizin için faydasına karşın bebek için potansiyel riskini tarttıktan sonra size VOLUVEN verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanımadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Ürünün emziren kadınlarda kullanımıyla ilgili veri bulunmamaktadır. Hidroksietil nişastanın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hidroksietil nişastanın süte geçişi hayvanlarda çalışılmamıştır. Emziriyorsanız doktorunuz emzirmeye devam etme/etmeme veya VOLUVEN ile tedaviye devam etme/etmeme hakkında bir kararı emzirmenin çocuğunuza faydası ve VOLUVEN'in size faydasını dikkate alarak verecektir.

  VOLUVEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ilaç her 1000 ml'sinde 154 mmoL sodyum içermektedir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde bulunan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  VOLUVEN'in taşıt ve makine kullanımına bir etkisi yoktur.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  VOLUVEN'in diğer ilaçlarla bilinen herhangi bir etkileşimi bulunmamaktadır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.VOLUVEN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Doktorunuz mümkün olan en düşük etkin dozu kullanacak ve VOLUVEN'i 24 saatten fazla infüze etmeyecektir.

  Maksimum günlük doz VOLUVEN için 30 ml/kg'dır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Bu ilacı damar içine infüzyon yolu ile alacaksınız (serum). İnfüzyon hızı ve infüze edilen solüsyon miktarı sizin spesifik gereksinimlerinize, ürünün hangi hastalık için kullanıldığına bağlı olacak ve maksimum günlük dozu referans alacaktır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan ve diyaliz alan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği: Ağır karaciğer hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer VOLUVEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VOLUVEN kullanırsanız

  VOLUVEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Tüm hacim tamamlama ilaçlarında olduğu gibi, eğer çok fazla VOLUVEN aldıysanız örneğin akciğerlerinizde su tutulması (akciğer ödemi) gibi sonuçlara neden olabilen şekilde dolaşım sisteminiz aşırı yüklenebilir .

  Doktorunuz doğru miktarda VOLUVEN almanızı sağlayacaktır. Ancak değişik kişiler değişik dozlara ihtiyaç duyar ve eğer doz sizin için çok fazla ise doktorunuz VOLUVEN'i derhal durdurabilir ve gerekirse vücuttan suyu uzaklaştıran bir ilaç (diüretik) uygulayabilir.

  VOLUVEN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Otism Hastalığı Otism Hastalığı  Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
 • Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Fresenius Kabi İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA08505
  Satış Fiyatı 22.12 TL [ 17 Jan 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 22.12 TL [ 10 Jan 2020 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699630697128
  Etkin Madde Misir Bazlı 130/0 4 Hidroksietil Nişasta
  ATC Kodu B05AA07
  Birim Miktar 6
  Birim Cinsi %
  Ambalaj Miktarı 500
  Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri > Hidroksietil Nişasta
  İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  VOLUVEN % 6 500 ml solüsyon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  17 Jan 202022.12 TL
  10 Jan 202022.12 TL
  7 Jan 202022.12 TL
  3 Jan 202022.12 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları