Actavis İlaçları › VOGAST 30 mg 14 mikropellet kapsül {Actavis} › Kullanma Talimatı

VOGAST 30 mg 14 mikropellet kapsül {Actavis} Kullanma Talimatı

Lansoprazol }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Lansoprazol Actavis İlaçları A.Ş | Güncelleme : 13 January  2012

VOGAST 30 mg Enterik Mikropellet Kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Lansoprazol 30 mg

Yardımcı maddeler

Sodyum lauril sülfat,d i sodyum fosfat,hidroksipropil selüloz,kristal ize laktoz,hidroksipropil metil selüloz,talk,titanyum dioksit,polietilen glikol 6000,polisorbat 80,poliakrilat,koloidal silikon dioksit,sukroz,mısır nişastası

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VOGAST nedir ve ne için kullanılır?

2. VOGAST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VOGAST nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VOGAST’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.VOGAST nedir ve ne için kullanılır?

VOGAST,30 mg Enterik Mikropellet Kapsül,bey az renkli sert kapsüller içinde beyaz-beyazımsı renkte granüller içerir.

VOGAST lansoprazol etkin maddesini içerir. 1 kapsül içinde 30 mg etkin madde bulunur. 14 veya 28 kapsül içeren kutularda kullanıma sunulmuştur.

VOGAST,midedeki asit salgılayan hücrelerden asit salgılanmasını engelleyerek etki gösterir.

• Mide asidinin yemek borusuna kaçışından kaynaklanan (gastroözefageal reflü) reflü hastalığının kısa süreli tedavisinde, ve mide asidinin yemek borusunu tahrip etmesinden kaynaklanan yemek borusu iltihabı (erozif özofajıt) tedavisinde

• Midedeki aşırı asit salgılanmasının engellenmesinde (Zollinger-Ellison Sendromu dahil patolojik hipersekresyon durumları),

• Steroid olmayan antİinflamatuvar ilaçların (aspirin,ibuprofen,ketoprofen ve piroksikam gibi) nedeıi olduğu ülserlerin engellenmesi ve tedavisinde,

• Midede ve on iki parmak bağırsağında ülser oluşumundan sorumlu tutulan Heiicobacter pylori enfeksiyonundan kaynaklanan ülser tedavisinde kullanılmaktadır.

• VOGAST ayrıca,1-11 yaşındaki çocuklarda görülen mide asidinin yemek borusuna kaçışından kaynaklanan reflü (gastroözofajeal reflü) hastalığının tedavisinde ve mide asidinin yemek borusunu tahrip etmesinden kaynaklanan yemek borusu iltihabı (erozif özofajit)tedavisinde kullanılmaktadır.


2.VOGAST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VOGAST'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• VOGAST içeriğindeki etkin ya da yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılığınız varsa,

VOGAST'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Tedaviniz sırasında herhangi bir alerji gelişirse (deri döküntüsünden ciddi solunum yetmezliğine

kadar değişebilir)

• Tedavi sırasında herhangi bir ciddi enfeksiyon gelişirse,

• Tedavi sırasında veya tedavi bittikten sonra uzun süreli kanlı veya kansız ishaliniz olursa,

• Bağırsak enfeksiyonu geçiriyorsanız,

• Tedavi sırasında deri döküntüleri ile birlikte ateşiniz yükseliyorsa,

• İdrar yaparken yanma,ağrı meydana geliyorsa(kum döküyor olabilirsiniz)

• Karaciğer bozukluğunuz varsa

• 65 yaşın üzerinde iseniz ve özellikle karaciğer, böbrek işlevlerinizde azalma olduğu söylenmişse

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

VOGAST'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

VOGAST aç karnına alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından mutlaka gerekli görülmedikçe emzirme döneminde VOGAST'ı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

VOGAST'ın araç ve makine kullanımı gibi dikkat isteyen eylemler üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

VOGAST'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VOGAST'ın içeriğinde laktoz ve sukroz bulunmaktadır.Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse,bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

VOGAST, sodyum içermektedir.Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalarda göz önünde tutulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Mide koruyucusu olan sukralfat ile birlikte alınırsa etkisi azalabileceğinden aralarında en az 30 dakika zaman bırakarak kullanınız.

• Mantar hastalıklarında kullanılan ketokonazol, antibiyotik olan ampisilin esterleri, . kansızlık tedavisinde kullanılan demir tuzları ve kalp yetmezliğinde kullanılan digoksinin emiliminde azalma meydana getirebilir.

Ketokonazol ve itrakonazol gastrointestinal sistemde gastrik asit artmasına sebep olacağından lansoprazol ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

• Yapılan çalışmalarda, aids tedavisi için kullanılan atazaKayir ife'^l]J^,|aılliııldığından ciddi bir indirgenme söz konusu olduğundan atazanavir ile-birlikte kullanılmaz"; ^

• Lansoprazol, akciğer rahatsızlıklarında kullanılan teofilinin plazma konsantrasyonlarında azalmalara yol açtığından dolayı birlikte .kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.

• Lansoprazol, cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan tacroli musun plazma konsantrasyonlarında artışa yol açtığından dolayı birlikte kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.

• Depresyon tedavisinde kullanılan flovoksamin, lansoprozoiıuı plazma konsantrasyonlarını yükselteceğinden birlikte kullanım durumlarında doz azaltma durumu söz konusu olabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.VOGAST nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Eğer VOGAST'ı günde bir defa kullanıyorsanız, her sabah aynı saatte kahvaltıdan önce alınız.

• Eğer VOGAST'ı günde iki defa kullanıyorsanız, ilk dozu sabah kahvaltıdan önce,ikinci dozu akşam alınız.

Yetişkinler için Önerilen dozlar şöyledir:

Mide ülseri:

• 4 hafta boyunca,günde bir defa 30 mg On iki parmak bağırsağı ülseri :

• 2 hafta boyunca,günde bir defa 30 mg,idame tedavisi günde 1 defa 15 mg'dır.

Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların neden olduğu mide ve oniki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde:

• 4 haftaya kadar günde bir defa 30 mg GastroÖzefageal reflü hastalığında:

• 4 ya da 8 hafta boyunca günde bir defa 30 mg Zollinger-EHison sendromu :

• Başlangıç dozu günde bir defa 60 mg,doz hastanın ihtiyacına göre belirlenmekle birlikte günde 2 defa 90 mg uygulanabilmektedir.

On iki parmak bağırsağı ülseri tekrarı riskini azaltmak için Helicobacter pylori tedavisinde!

• Üçlü tedavi rejiminde;10-14 gün süreyle günde 2 kez (12 saat arayla) 30 mg VOGAST, 1 g amoksisilin ve 500 mg klaritromisin birlikte uygulanır.İkili tedavi rejiminde ise;14 gün süreyle günde 3 kez (8 saat arayla) 30 mg VOGAST ile 1 g amoksisilin birlikte uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu

Kapsülleri bir bardak su ile yutunuz,ezmeyiniz ya da çğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

yas arası hastalar:

Gastroözofageal reflü hastalığında tavsiye edilen doz 8 haftaya kadar günde 1 kez 15 mg'dır.

Erozif özofajitte tavsiye edilen doz 8 haftaya kadar günde bir kez 30 mg'dır.

Yaşlılarda kullanımı

65 yaş üzerinde iseniz, doktorunuz sizi yakından izleyerek tedavinize devam edecektir. Özel kullanın^ durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:. Ağır karaciğer yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmektedir.

Eğer VOGAST'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VOGAST kullanırsanız

Bu durumda doktorunuz, sizi izleyecek ve şikayetlerinize yönelik tedavi yöntemleri uygulayacaktır.

VOGAST'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VOGAST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

VOGAST kullanımının sonlandırılması ile ilgili bir olumsuzluk beklenmez.Ancak hastalığınızın tam olarak iyileşebilmesi için doktorunuzun önerdiği süre boyunca tedavinize devam etmeniz Önemlidir.

Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Actavis İlaçları A.Ş
Geri Ödeme KoduA08478
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699517160103
Etkin Madde Lansoprazol
ATC Kodu A02BC03
Birim Miktar 30
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 14
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Lansoprazol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

VOGAST 30 mg 14 mikropellet kapsül {Actavis} Barkodu