VITABIOL-C FORT. 30 draje Kısa Ürün Bilgisi

Vitamin Kompleksi }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > B Vitamini ve Kombinasyonları
MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş | 30 December  1899

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

VİTABİOL C-FORT Kaplı Tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Vitamin B1

Vitamin B2

Vitamin B6

Vitamin B12

Vitamin C

15 mg

15 mg

10 mg

10 mcg

200 mg

Niasinamid

Kalsiyum pantotenat

Biotin

50 mg

25 mg

150 mcg

Folik asit

1500 mcg

Yardımcı maddeler

Laktoz

FD&C Sunset Yellow No. 6 (E110)

Sukroz

13 mg

0.3 mg


Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

 • 4.1. Terapötik endikasyonlar

  VİTABİOL C-FORT, profilaktik veya terapötik olarak suda eriyen vitaminlerin gerekli olduğu durumlarda endikedir. B-kompleksi ve C vitamini eksikliğine bağlı bozukluklarda tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

  • 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Pozoloji uygulama sıklığı ve süresi:

   Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde:

   Mutad erişkin dozu günde 1 kaplı tablettir.

   Doz gerektiği takdirde günde 2-3 kaplı tablete çıkarılabilir.

   Uygulama şekli:

   Ağızdan uygulanır. Aç ya da tok karnına alınabilir.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

   Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan kişilerde dikkatli olunmalıdır.

   Pediyatrik popülasyon:

   Doktor tarafından önerilmedikçe çocuklarda kullanılmamalıdır. Küçük çocuklarda VİTABİOL C FORT kaplı tablet yerine VİTABİOL şurup tercih edilmelidir.

   Geriyatrik popülasyon:

   Bu grup hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

   • 4.3. Kontrendikasyonlar

    İçerdiği maddelerden herhangi birine aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir.

    • 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

     VİTABİOL C-FORT ne pernisiyöz anemi ne de diğer megaloblastik anemiler gibi vitamin B12 eksikliği durumlarının tedavisi amacıyla kullanılmamalıdır. B12 vitamini omuriliğin subakut dejenerasyon semptomlarını maskeleyebileceğinden tam bir teşhis konmadan kullanılmamalıdır.

     Optik nöritte B12 vitamini kullanılmamalıdır.

     VİTABİOL C-FORT’un yüksek dozlarda alındığında hipervitaminoza yol açabileceği unutulmamalıdır.

     B6 vitamini, 5 mg gibi çok küçük dozlarda dahi Parkinson hastalığının tedavisinde levodopanın etkisini azaltabilmektedir. Bundan dolayı böyle bir tedavi gören hastalarda VİTABİOL C-FORT kullanılmamalıdır.

     Bileşiminde yer alan B2 vitamininden dolayı idrarı sarıya boyayabilir. İdrardaki bu renk değişikliği herhangi bir zararlı etkinin sonucu değildir.

     VİTABİOL C-FORT sukroz ve laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

     VİTABİOL C-FORT ayrıca renklendirici madde olarak FD&C Sunset Yellow No. 6 (gün batımı sarısı) içermektedir. Bu madde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

     • 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

      Pridoksin, levodopa metabolizmasını artırarak levodopanın etkinliğini azaltabilir.

      Erlich reaktifi ile ürobilinojen tayininde yanlış sonuç verebilir.

      Oral kontraseptifler pridoksin, B12 vitamini ve C vitamini gereksinimini artırabilirler.

      Pridoksin, fenitoin metabolizmasını artırarak fenitoin konsantrasyonunu azaltabilir.

      PAS (paraaminosalisilik asit) ile uzun süreli tedavi ve kolşisin tedavisi B12 vitamininin gastrointestinal kanaldan emilimini azaltabilir.

      Simetidin ve ranitidinin B12 vitamini absorbsiyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir.

      Omeprazol de B12 vitamini absorbsiyonunu etkiler.

      Niasin, ganglionerjik blokerlerin hipotansif etkisini yükseltebilir.

      Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

      Veri yoktur.

      Pediyatrik popülasyon:

      Veri yoktur.

      • 4.6. Gebelik ve laktasyon

       Genel tavsiye:

       Gebelik kategorisi: C

       Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

       Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar veya doğum kontrolü üzerindeki etkilerine dair veri bulunmamaktadır.

       Gebelik dönemi:

       Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bölüm 5.3– Klinik öncesi güvenlilik verileri’ne bakınız). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

       Gebelik döneminde gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Yarar-risk oranı dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.


       5.1. Farmakodinamik özellikler

       ATC kodu:             A11EB

       VİTABİOL C-FORT, suda eriyen vitamin alımını gerektiren durumların profilaksi ve tedavisi için hazırlanmış bir oral polivitamin preparatıdır.

       B1 vitamini: Karbonhidrat mekanizmasında ve heksoz monofosfat yolağında rol alır. Tiamin eksikliğinde gözlenen majör semptomlar sinir sistemi (kuru beriberi) ve kardiyovasküler sistem (yaş beriberi) ile ilgilidir.

       B2 vitamini: Vitamin B2 besinlerden sağlanan enerjinin kullanımı için gereklidir. FMN (flavin mononükleotit) ve FAD (flavin adenin dinükleotit) riboflavinin (B2 vitamini) fizyolojik olarak aktif formlarıdır. Bazıları metal ihtiva eden çeşitli solunum flavoproteinlerinin (ksantin oksidaz gibi) metabolizmasında hayati bir role sahiptir.

       B6 vitamini: Pridoksin triptofan metabolizmasında rol oynar. Pridoksin eksikliği başlıca cilt, sinir sistemi ve eritropoeziste kendini gösterir. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasında da görevleri vardır. Ayrıca hemoglobin oluşumu için de gereklidir.

       Vitamin B12 ve folik asite pürin nükleotitlerinin sentezi ve bazı aminoasitlerin sentezi için gereksinim vardır. Bu nedenle çocukların büyüme döneminde önemlidir. B12 vitamini eksikliğinde megaloblastik anemi ortaya çıkar.

       C vitamini: Vitamin C suda çözünür. Redüksiyonu sağlayan enzimlere elektron transferiyle gerçekleşen birçok hidroksilasyon ve amidasyon reaksiyonunda kofaktör benzeri fonksiyon gösterir. Böylece normal kas gücünün oluşumu; kollajen doku ile intersellüler madde sentezi ve hücre içi serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesinde yardımcı olur. Eksikliğinde skorbüt hastalığı görülür.

       Niasinamid: Niasinamid, niasinin fizyolojik aktif formları olan NAD (nikotinamid adenin dinükleotit) ve NADP’nin (nikotinamid adenin dinükleotit fosfat) prekürsörüdür. Bazı dehidrojenazlar için koenzim olarak görev alır. Niasin eksikliği pellegra ile sonuçlanır.

       Kalsiyum pantotenat: Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında rol oynar.

       Biotin: Çeşitli koenzimlerin karboksilasyonu için gereklidir.

       Folik asit: RNA-DNA, amino asit ve lipid sentezinde rol oynar. Hücrelerin bölünme, yenilenme hızı için gereklidir. Bu nedenle kemik iliğindeki normoblastlar, lökositler ve trombositlerin ana hücreleri ile sindirim kanalı mukozasındaki epitel hücreleri için lazımdır. Eksikliğinde makrostik hipokrom anemi (pernisyöz anemi) gelişir.

       • 5.2. Farmakokinetik özellikler

        Genel özellikler

        B1 vitamini:

        Emilim:

        Oral alımı takiben yaklaşık % 5.3’tür.

        Dağılım:

        Tüm vücut dokularına yaygın bir şekilde dağılır.

        Biyotransformasyon:

        Metaboliti tiaminpirofosfattır (aktif).

        Eliminasyon:

        Atılım böbrekler yoluyladır.

        B2 vitamini:

        Emilim:

        Oral alımı takiben hızla emilir.

        Dağılım:

        Tüm vücut dokularına yaygın bir şekilde dağılır.

        Biyotransformasyon:

        Metabolitleri flavin mononükleotid (aktif) ve flavin adenin dinükleotidtir (aktif).

        Eliminasyon:

        Atılım % 6-12’si böbrekler yoluyladır. Eliminasyon yarı ömrü bifaziktir; başlangıç yarı ömrü yaklaşık l.4 saat ve terminal yarı ömrü 14 saattir.

        B6 vitamini:

        Emilim:

        Oral alımı takiben iyi emilir.

        Dağılım :

        Kan dolaşımında pridoksal fosfat olarak bulunur ve serum albuminine bağlanır. Karaciğer ve ana deposu olan kaslara dağılır.

        Biyotransformasyon:

        Metabolitleri pridoksal fosfat (aktif), pridoksamin fosfat (aktif) ve 4-pridoksik asittir (in-aktif).

        Eliminasyon:

        Atılımın % 35-63’ü böbrekler yoluyladır. % 2’si safra yolu ile atılır. Eliminasyon yarı ömrü 15-20 gündür.

        B12 vitamini:

        Emilim:

        Oral alımı takiben emilimi zayıftır. Intrensek faktör, kalsiyum ve uygun pH seviyesi B12 emilimini etkiler.

        Dağılım:

        % 90’nı karaciğerde depolanır, geri kalanı ise kemik iliği, endokrin bezler ve böbreklere dağılır.

        Eliminasyon:

        Atılım % 50-98’i böbrekler yoluyladır. Az bir oranda safra yolu ile atılır.

        C vitamini:

        Emilim:

        Pik seviyelere 8-12 saat arasında ulaşır

        Dağılım:

        Lökositlere dağılır.

        Eliminasyon:

        Atılım başlıca böbrekler yoluyladır.

        Kalsiyum pantotenat:

        Emilim:

        Oral alımı takiben hızla emilir.

        Biyotransformasyon:

        Metabolitleri ko-enzim A’dır (aktif).

        Eliminasyon:

        Atılımın %70’i böbrekler yoluyladır.

        Nikotinamid:

        Emilim:

        Oral alımı takiben uzatılmış salınımlı tabletlerde % 60-76’dır

        Biyotransformasyon:

        Metabolitleri nikotinamid adenin dinükleotid (aktif), nikotinamid (in-aktif) ve nikotinürik asittir (in-aktif).

        Eliminasyon:

        Atılım % 60-76’sı böbrekler yoluyladır.

        D-biotin:

        Emilim:

        Oral alımı takiben hızla emilir.

        Biyotransformasyon:

        Metabolitleri bis-norbiotin ve biotin sülfoksiddir.

        Eliminasyon:

        Başlıca böbrekler yoluyladır.

        Folik asit:

        Emilim:

        Oral alımı takiben iyi emilir (%76-93).

        Dağılım:

        Plazma proteinlerine bağlanır. % 50’si karaciğere olmak üzere tüm vücud dokularına dağılır.

        Biyotransformasyon:

        Metaboliti 5 metiltetrahidrofolattır (aktif).

        Eliminasyon:

        Atılımın %30’u böbrekler yoluyladır. Diğer atılım şekli safra yolu iledir.