Nobel İlaç İlaçları › VIRENTE 0.5 mg 30 film tablet › Kullanma Talimatı

VIRENTE 0.5 mg 30 film tablet Kullanma Talimatı

Entekavir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Entekavir Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti. | Güncelleme : 24 May  2013

VİRENTE 0.5 mg film tablet

Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir film tablette 0.5 mg entekavir’e eşdeğer 0.535 mg entekavir monohidrat

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz PH 102, krospovidon (Kollidon CL-F), hidroksi propil selüloz (HPC-SSL), hidroklorik asit, sodyum hidroksit, magnezyum stearat, titanyum dioksit, hidroksipropil metil selüloz (HPMC), polietilen glikol ve polisorbat 80

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VIRENTE nedir ve ne için kullanılır?

2. VIRENTE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VIRENTE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VIRENTE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.VIRENTE nedir ve ne için kullanılır?

VİRENTE antiviraller olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. VİRENTE, erişkinlerde hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.

VİRENTE 0.5 mg film tabletlerin her biri etkin madde olarak 0.5 mg entekavir’e eşdeğer

0.535 mg entekavir monohidrat içerir.

VİRENTE 0.5 mg film tablet, beyaz renkli üçgen şeklinde bombeli film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 30 tablet vardır.

VİRENTE, erişkinlerde hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.

Hepatit B virüsünün neden olduğu enfeksiyon, karaciğerinize zarar verebilir. VİRENTE vücudunuzdaki virüs miktarını azaltır ve karaciğerinizin durumunu iyileştirir.


2.VIRENTE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VIRENTE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Entekavire veya VIRENTE’nin diğer bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

VIRENTE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Sizde insan immünyetmezlik virüsü (HIV)Tn oluşturduğu (veya neden olduğu) bir enfeksiyon varsa,

• Böbrek yetmezliğiniz varsa - VİRENTE vücudunuzdan böbrekler yoluyla atıldığından ilacın dozunun değiştirilmesi gerekebilir,

• Siroz hastalığınız olup/olmadığını, varsa vücudunuzda neden olacağı olası etkiler konusunda doktorunuza danışınız.

• Size karaciğer nakli yapıldıysa.

• HIV enfeksiyonunuz varsa bu durumu doktorunuza söylediğinizden emin olunuz. Hepatit B enfeksiyonunuz ile eş zamanlı olarak HIV tedavisi için herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız, gelecekteki HIV tedavisinin etkinliğini azaltacağından, VİRENTE kullanmayınız. VİRENTE HIV enfeksiyonunuzu kontrol altına almayacaktır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VİRENTE diğer insanlara HBV bulaştırmanızı engellemez. Bu nedenle diğer insanlara HBV bulaştırmamak için gerekli önlemleri alınız. Aşılama, HBV bulaşma riskine karşı koruyacaktır.

VİRENTE, laktik asidoz (kanınızda laktik asit birikmesi) ve karaciğer büyümesine neden olabilen bir ilaç grubuna dahildir. Bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi belirtiler laktik asidoz oluşumunu gösterebilir. Bu seyrek ama ciddi yan etki nadiren ölümcül olabilir. Laktik asidoz özellikle aşırı fazla kilolu bayanlarda daha sık oluşur. VİRENTE alıyorsanız doktorunuz sizi düzenli olarak kontrol edecektir.

VIRENTE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

VİRENTE pek çok durumda aç ya da tok karnına alınabilir. Daha önce lamivudin etken maddesini içeren bir ilaç ile tedavi gördüyseniz ancak bu tedavi başarısız olduysa ve VİRENTE tedavisine geçtiyseniz, VİRENTE’yi aç karna ve günde bir kez alınız, İlerlemiş karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz VİRENTE’yi aç kamına (yemekten yaklaşık 2 saat önce veya yaklaşık 2 saat sonra) almanızı tavsiye edecektir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

VİRENTE kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz, hamilelik esnasında VİRENTE’yi kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir. Gebelik sırasında kullanımının güvenli olduğu kanıtlanmamıştır. VİRENTE’yi kullanan hem erkeklerin hem de kadınların tedavi süresi boyunca etkili doğum kontrol yöntemlerini kullanmaları tavsiye edilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız VİRENTE kullanmayınız, çünkü ilacın etkin maddesinin sütünüze geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

VİRENTE’nin araç ve makine kullanımını etkilemesi beklenmemektedir; ancak sersemlik, halsizlik ve uyuklama hali gibi yan etkilerinden dolayı araç ve makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir. Herhangi bir şüpheniz olduğunda doktorunuza danışınız.

VIRENTE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz monohidrat nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, VİRENTE’yi almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu ilaç her dozunda 23mg’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer,

• Böbrek fonksiyonlarınızı azaltan ilaçlar alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.VIRENTE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

VİRENTE’yi her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmaksınız.

VİRENTE’nin normal dozu günde bir kez 0.5 mg veya 1 mg’dır.

Daha önce HBV tedavisi almış olmanıza ve aldığınız ilaca göre veya böbrek sorunlarınıza göre; doktorunuz daha düşük dozlar almanız ya da VİRENTE’yi bir günden daha az sıklıkta almanız gerektiğine karar verebilir. Size verilecek doz karaciğerinizin durumuna göre de belirlenecektir.

Doktorunuz sizin için uygun olan dozu söyleyecektir. İlacınızdan tam etki elde edebilmek ve tedaviye direnç gelişimini azaltmak için her zaman doktorunuzun önerdiği dozu alınız. VİRENTE’yi doktorunuzun önerdiği süre boyunca alınız. Doktorunuz size tedaviyi ne zaman bırakmanız gerektiğini söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

VİRENTE pek çok durumda aç ya da tok karnına alınabilir. Daha önce lamivudin etken maddesini içeren bir ilaç ile tedavi gördüyseniz ancak bu tedavi başarısız olduysa ve VİRENTE tedavisine geçtiyseniz, VİRENTE’yi aç karna ve günde bir kez alınız. İlerlemiş karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz VİRENTE’yi aç karnına (yemekten yaklaşık 2 saat önce veya yaklaşık 2 saat sonra) almanızı tavsiye edecektir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

VİRENTE dozunun yaşa göre ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda VİRENTE dozunun değiştirilmesi gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda VİRENTE dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer VİRENTE’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VIRENTE kullanırsanız

VİRENTE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VIRENTE'i kullanmayı unuttuysanız

Hiçbir dozu almayı unutmamanız önemlidir. VİRENTE’nin bir dozunu almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse unuttuğunuz dozu almayınız ve sonraki dozunuzu her zamanki saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VİRENTE ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

Bazı kişilerde VİRENTE tedavisi sonlandırıldığmda çok ciddi karaciğer iltihabı belirtileri gözlenebilir. Tedaviyi bıraktıktan sonra belirtilerde herhangi bir değişiklik görürseniz hemen doktorunuza bildiriniz.

Doktorunuz tavsiye etmediği sürece VİRENTE tedavisini kesmeyiniz; tedaviyi kestiğinizde karaciğer iltihabınız kötüleşebilir. VİRENTE ile tedaviniz sonlandırıldığmda, doktorunuz sizi izlemeye devam edecektir ve birkaç ay süreyle kan testleri yapacaktır.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA14041
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699262090526
Etkin Madde Entekavir
ATC Kodu J05AF10
Birim Miktar 0.5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Entekavir
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

VIRENTE 0.5 mg 30 film tablet Barkodu