Procter&Gamble İlaçları › VICKS VAPODRY 120 ml şurup › Kullanma Talimatı

VICKS VAPODRY 120 ml şurup Kullanma Talimatı

Dekstrometorfan Hbr + Klorfenamin Maleat + Psodoefedrin Hcl }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları Procter&Gamble Tüketim Mallariı San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 5 July  2016

VICKS VAPODRY10 mg + 20 mg + 2 mg / 5 ml şurup

Ağız yoluyla alınır.

 • •     

  Etken Madde

  Her 5 ml şurup 10 mg Dekstrometorfan HBr, 20 mg Psödoefedrin HCl, 2 mg Klorfeniramin maleat içerir.

 • •      

  Yardımcı maddeler

  Propilen glikol, sodyum benzoat, sitrik asit, alkol (%95), sorbitol çözeltisi (% 70’lik) E 420, sodyum sitrat dihidrat, mikrokristalin selüloz ve selüloz gum, kiraz esansı, şeker (sukroz), gliserin, mentol, Ponso 4R E-124, titanyum dioksit, saf su.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. VICKS VAPODRY nedir ve ne için kullanılır?

  2. VICKS VAPODRY’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. VICKS VAPODRY nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. VICKS VAPODRY’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.VICKS VAPODRY nedir ve ne için kullanılır?

  • VICKS VAPODRY, 1 ölçeğinde (1 ölçek= 5 ml) etkin madde olarak 10 mg dekstrometorfan hidrobromür, 20 mg psödoefedrin hidroklorür ve 2 mg klorfeniramin maleat içerir. Dekstrometorfan, öksürüğün sıklık ve şiddetini azaltır. Psödoefedrin, üst solunum yollarındaki ödemi (hücre ve dokularda anormal bir şekilde sıvı toplanması) azaltır, sinüs (yüz kemiklerindeki hava boşlukları) salgılarının atılımını artırır ve ağız boşluğu ile kulağı bağlayan ve kulak borusundaki hava basıncıyla atmosfer basıncının dengesini sağlayan östaki borusunun genellikle alerji, soğuk algınlığı veya diğer bir üst solunum yolu iltihabından kaynaklanan tıkanıklığını giderir. Klorfeniramin, alerji (aşırı duyarlılık) gidericidir. Alerji nedeniyle tahriş olmuş burun ve göz mukozasını rahatlatır.

  VICKS VAPODRY; pembe renkli, opak, mentol-kiraz koku ve tadında, viskoz bir şuruptur. Burgulu kapaklı, cam şişelerde, 5 ml’lik ölçek ile birlikte takdim edilir.

 • •  VICKS VAPODRY, boğaz ve solunum yollarındaki tahriş, alerjik nedenlerle (aşırı duyarlılık nedeniyle) oluşabilen gece ve gündüz öksürüklerinin giderilmesinde kullanılır. Solunum yollarındaki ödemi (hücre ve dokularda anormal bir şekilde sıvı toplanması) azaltır.


 • 2.VICKS VAPODRY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  VICKS VAPODRY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • •  İçeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,

 • •  Yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon) ve yüksek kalp atım hızının (taşikardi) eşlik ettiği bir hastalığınız varsa,

 • •  Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,

 • •   Sara (epilepsi) hastalığınız varsa,

 • •  Alkol, merkezi sinir sistemi depresanı (baskılayıcı) ilaçlar ve depresyon ilacı olan monoamino oksidaz (MAO) inhibitörlerini kullanıyor iseniz veya depresyon (ruhsal bunaltı) ilacı olan oksidaz (MAO) inhibitörlerini kullandıktan sonra 2 hafta süresince,

 • •  Kronik obstrüktif akciğer hastalığınız (KOAH-uzun süreli tıkayıcı tipte) varsa,

 • •  Bronşiyal astım hastası iseniz,

 • •  Zatürre (pnömoni) iseniz,

 • •  Solunum yetmezliği ya da solunum depresyonunuz (solunum baskılanması) varsa,

 • •  Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu (Child-Pugh kategorisi>9)/akut hepatitiniz (karaciğer iltihabı) varsa,

 • •  Ağır böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,

 • •  Diğer sempatik sinir sistemi uyarıcı ilaçlar (burun mukozasındaki damarları büzerek mukozada kanlanmayı ve ona bağlı şişkinliği gideren ilaçlar, iştah bastırıcı ilaçlar ya da amfetamin benzeri merkezi sinir sistemini uyaran ilaçlar) ve sempatik sinir sisteminin bazı etkilerini bloke ederek kalbin atışını kontrol altına alan beta-blokörlerin kullanılması durumunda

 • •  Herediter yapısal hiperbilirubineminiz varsa (Morbus Moulengracht karaciğer hücrelerinin bilirubin adındaki maddeyi gerektiği gibi işleme koymadığı ya da yeteri kadar temizleyemedikleri zaman ortaya çıkan, kanda bilürübin denilen maddenin yükselmesine neden olan, doğumsal ve kalıtsal bir hastalık),

 • •  Ağır hipertoniniz (kas/organların aşırı gerilmesi) varsa,

 • •  Mesane ve barsaklarda tıkanıklık varsa

 • •  Midenizde daralmaya neden olan peptik ülser varsa,

 • •  Şeker (sukroz) içerdiğinden, nadir kalıtımsal fruktoz intolerans probleminiz (örneğin glukoz-galaktoz malabsorsiyonu) varsa,

 • •  Şeker hastalığınız (Diabetes mellitus) varsa,

 • •  Fazla çalışan tiroid durumlarında,

 • •  Astım dahil herhangi bir akciğer hastalığınız varsa,

 • •  Göz tansiyonunuz (glokom) varsa,

 • •  Feokromasitoma (adrenal bez tümörü) hastalığınız varsa

 • 12 yaşın altında kullanılmamalıdır.

  VICKS VAPODRY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • •  Sigara içme, astım ve akciğerdeki hava keseciklerinin genişlediği amfizem ile birlikte ortaya çıkan ve uzun süre devam eden süreğen öksürüğünüz varsa,

 • •  60 yaşın üzerinde iseniz,

 • •  Yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon) varsa,

 • •  Önde nefes borusunun ilk halkaları, boynun ön ve iç kısmına yerleşik bir salgı bezi olan tiroid beziniz fazla çalışıyorsa (hipertiroidizm),

 • •  Kalp ve damar hastalığınız (kardiyovasküler hastalık) varsa,

 • •  İskemik (kalp kasının, çeşitli sebeplere bağlı olarak beslenememesi sonucu ortaya çıkan bir) kalp hastalığınız varsa,

 • •  Kalp atım düzensizliğiniz (aritmi) varsa,

 • •  Ameliyat durumunda VICKS VAPODRY kullanımından kaçınılmalıdır.

 • •  Psödoefedrin ile iskemik kolit (kalın bağırsağa giden kan akımında azalmaya bağlı oluşan hasar) bildirimleri olmuştur. Şayet karın ağrısı, makattan kanama ya da iskemik kolitin diğer semptomları gelişirse, psödoefedrin derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.

 • •  Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

 • •  Nedeni bilinmeyen oturur ya da yatar pozisyonda ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) durumunda,

 • •  VICKS VAPODRY kansızlık, akciğer hastalığı, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

 • •  Beyin damarlarında sertlik (serebral ateroskleroz),

 • •  Böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (gece idrara kalkma, halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı, idrar miktarında azalma, hipertansiyon, el, ayaklar ve göz etrafında şişme gibi belirtiler böbrek fonksiyonunda bozukluk olduğunu düşündüren belirtilerdir)

 • •  Prostat bezinizde büyüme varsa (prostat hipertrofisi-hiperplazisi) kullanımdan kaçınınız. Kullanılması durumunda 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

 • •  Kalp ritminde bozukluğa neden olan uzamış QT sendromu (kalbin elektrik sisteminde meydana gelen bir bozukluktur. Bu rahatsızlık sizi bayılmaya, bazı durumlarda da kalp krizine ve muhtemelen ani ölüme neden olabilecek, hızla gelişen, kaotik kalp atışlarına karşı savunmasız bırakabilir.) veya Torsades de Pointes (QT aralığının uzun olmasına bağlı kalbin karıncık adı verilen bölümünde kalp atım sayısının artması) hastası iseniz

 • •  Karaciğer enzim aktivitelerinizde bozukluk varsa (İştahsızlık, halsizlik, zayıflama, bağırsak bozuklukları, yemek sonrası uyku bastırması, kaşıntı gibi belirtiler karaciğer fonksiyonunda veya karaciğer enzim aktivitelerinde bir bozukluk olduğunu düşündüren belirtilerdir.)

 • •  Halüsinasyonlar (varsanı, hayal görme) huzursuzluk, uyku düzensizliği oluştuğunda kesilmelidir.

 • •  Perhiz durumunda,

 • •  Psikoz (bir tür ruhsal bozukluk)

 • •  Fizyolojik ilaç bağımlılığı yaratabileceği ve Merkezi Sinir Sistemi’nde (SSS’de) istenmeyen etkilere sebebiyet verebileceğinden önerilen dozdan daha fazla veya daha uzun süre kullanmayınız.

 • Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birini fark ederseniz doktorunuza danışınız:

 • •  Sürekli öksürük veya astım ya da kronik bronşit gibi nefes problemleri varsa,

 • •  Çok fazla balgam oluşumu varsa

 • VICKS VAPODRY’ı 5 günden fazla kullanmayınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.


  3.VICKS VAPODRY nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, çeşitli yaş gruplarına göre tavsiye edilen dozlar aşağıdaki gibidir:

  12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için:

  Günde 3-4 kez 1-2 ölçek ölçek (5-10 ml) (1 ölçek=5 ml) kullanılmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağız yoluyla kullanım içindir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  60 yaşın üzerindeki hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Böbrek fonksiyonlarında ağır bozukluk olan kişilerde kullanılmamalıdır

  Karaciğer yetmezliği

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Karaciğer fonksiyonlarında ağır bozukluk olan kişilerde kullanılmamalıdır.

  Eğer VICKS VAPODRY ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VICKS VAPODRY kullanırsanız

  Psödoefedrin ile doz aşımında heyecan, huzursuzluk, hayal görme (halüsinasyon), yüksek tansiyon ve kalp ritm bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem şikayetleri ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi değişebilir.

  Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyonlar).

  Dekstrometorfan aşırı dozda kullanıldığında, baş dönmesi, görme bulanıklığı ve idrar yapamama görülebilir. Belirtiler genelde çabuk kaybolur ve spesifik tedavi gerektirmez.

  Klorfeniramin aşırı dozda alındığında nöbetler (konvülsiyon) ve kalp atım düzensizliği (aritmi) görülebilir. Böyle durumlarda mide boşaltılmalı, aktif kömür yutturulmalı, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

  VICKS VAPODRY ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  VICKS VAPODRY'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer VICKS VAPODRY’ın bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve 6 saat sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  VICKS VAPODRY ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

 • Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
 • Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Procter&Gamble Tüketim Mallariı San. ve Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA08365
  Satış Fiyatı 15.99 TL [ 22 Nov 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 15.99 TL [ 12 Nov 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8690509574274
  Etkin Madde Dekstrometorfan Hbr + Klorfenamin Maleat + Psodoefedrin Hcl
  ATC Kodu R05X
  Birim Miktar
  Birim Cinsi
  Ambalaj Miktarı 120
  Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  VICKS VAPODRY 120 ml şurup Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  22 Nov 202115.99 TL
  12 Nov 202115.99 TL
  8 Nov 202115.99 TL
  1 Nov 202115.99 TL
  22 Oct 202115.99 TL
  15 Oct 202115.99 TL
  8 Oct 202115.99 TL
  1 Oct 202115.99 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları