Pfizer İlaçları › VIAGRA 100 mg 8 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

VIAGRA 100 mg 8 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Sildenafil Sitrat }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER > Sildenafil Sitrat Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 14 February  2020

VİAGRA 100 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

 • •  

  Etken Madde

  Her tablet, 100 mg sildenafile eşdeğer 140,45 mg sildenafil sitrat içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Mikrokristalin selüloz, kalsiyum hidrojen fosfat (anhidroz), kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat (E572), hipromelloz, titanyum dioksit (E171), laktoz, triasetin, indigo karmin aluminyum lak (E132). Ürün, sığır kaynaklı laktoz hammaddesi içermektedir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. VIAGRA nedir ve ne için kullanılır?

  2. VIAGRA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. VIAGRA nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. VIAGRA’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.VIAGRA nedir ve ne için kullanılır?

  •  VİAGRA film kaplı tabletler 100 mg sildenafil içeren, bir yüzünde "PFIZER", diğer yüzünde "VGR 100" yazan, mavi, yuvarlak baklava biçimli tablet olarak 2, 4 ve 8 tablet içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.

 • •  VİAGRA fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.

 • •  VİAGRA sadece cinsel yoldan uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa VİAGRA kullanmamalısınız. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite için gerekli, penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır. VİAGRA kadınların kullanımı için değildir.


 • 2.VIAGRA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  VIAGRA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  •  VİAGRA'nın etken maddesi olan sildenafil veya diğer bileşenlerine karşı alerjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa

 • •  Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrat içeren (nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullanıyorsanız VİAGRA kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. VİAGRA bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • •  Riosiguat etkin maddeli bir ilaç kullanıyorsanız. Bu ilaç pulmoner arteriyel hipertansiyon (akciğerlerde yüksek kan basıncı) ve kronik tromboembolik hipertansiyon (kan pıhtısı ile birlikte akciğerlerde yüksek kan basıncı) tedavisinde kullanılır. VİAGRA gibi PDE5 inhibitörleri adı verilen ilaç gurubuna dahil ilaçların riosiguatın tansiyon düşürücü etkisini arttırdığı gösterilmiştir. Eğer riosiguat kullanıyorsanız ya da kullanıp kullanmadığınızdan emin değilseniz doktorunuza söyleyiniz.

 • •  Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.

 • •  Ağır bir karaciğer yetmezliğiniz varsa

 • •  Düşük tansiyonunuz varsa (kan basıncı<90/50 mmHg)

 • •  Yakın zamanda inme veya kalp krizi geçirdiyseniz

 • •  Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa

 • •  Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) hastalığınız varsa

 • VIAGRA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • •  VİAGRA’nın geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Ancak özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca değerlendirilmesi gerekir.

 • •  Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri), multipl myelom (kemik iliği kanseri) veya peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa. Sertleşme sorununuz için ilaç kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.

 • •  Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa

 • •  Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız VİAGRA kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Özellikle yaşlı hastalarda gözün ağ tabakasındaki toplardamarlarda tıkanma riski artmaktadır.

 • •  Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız VİAGRA kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.

 • •  

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  VİAGRA ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız.

  VİAGRA’yı sildenafil veya diğer PDE5 inhibitörlerini içeren, akciğerlerdeki kan damarlarında yüksek kan basıncının (pulmoner arteriyel hipertansiyon-PAH) tedavisi için kullanılan ilaçlarla kullanmamalısınız.

  Sertleşme sorununuz yoksa VİAGRA almamalısınız.

  Kadınsanız VİAGRA kullanmayınız.

  Böbrek veya karaciğer probleminiz varsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz dozu düşürmeye karar verebilir.

  VIAGRA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  VIAGRA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için, cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.

  Hamilelik

  VİAGRA kadınların kullanımı için değildir.

  Emzirme

  VİAGRA kadınların kullanımı için değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  VİAGRA baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  VIAGRA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından laktoz gibi bazı şekerleri tolere edemeyeceğiniz söylenmişse VİAGRA almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • •  VİAGRA, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi nitratların veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız VİAGRA KULLANMAMALISINIZ.

 • •  Riosiguat kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.

 • •  VİAGRA’nın; AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan ritonavir ile birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir.

 • •  Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-bloker tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanımlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. VİAGRA ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür. Bu genellikle VİAGRA alımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için VİAGRA tedavisine başlamadan önce alfa bloker dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize VİAGRA’nın 25 mg’lık dozu ile başlamanızı önerebilir.

 • •  VİAGRA başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aynı yolla vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (bir makrolid antibiyotik olan eritromisin, AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan sakinavir, mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar olan ketokonazol ve itrakonazol, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin, özel akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç olan bosentan) ve greyfurt suyu VİAGRA ile birlikte kullanıldığında VİAGRA’nın vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir. Bu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında VİAGRA’nın etkisi ve yan etkileri artacağı için; bu ilaçları kullanan hastalar 25 mg’lık düşük başlangıç dozunu kullanmalıdır.

 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.VIAGRA nasıl kullanılır ?

  •  

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • •   VİAGRA’yı her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanınız. Emin olmadığınız takdirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Olağan doz 50 mg’dır.

 • •   VİAGRA günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

 • •  

  Uygulama yolu ve metodu

 • VİAGRA’yı cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız. Tableti bütün olarak bir bardak suyla yutunuz.

 • •  

  Değişik yaş grupları

 • Çocuklarda kullanımı

  VİAGRA 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.

 • •  

  Özel kullanım durumları

 • Böbrek yetmezliği

  Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 mg’lık VİAGRA dozu önerilmektedir.

  Karaciğer yetmezliği

  Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda 25 mg’lık VİAGRA dozu önerilmektedir.

  Eğer VlAGRA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VIAGRA kullanırsanız

  VlAGRA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  100 mg'ın üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini arttırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir.

  Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız.

 • Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
 • Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
  Satış Fiyatı 292.08 TL [ 14 Feb 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 292.08 TL [ 7 Feb 2020 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699532095909
  Etkin Madde Sildenafil Sitrat
  ATC Kodu G04BE03
  Birim Miktar 100
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 8
  Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER > Sildenafil Sitrat
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  VIAGRA 100 mg 8 film kaplı tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Feb 2020292.08 TL
  7 Feb 2020292.08 TL
  31 Jan 2020292.08 TL
  24 Jan 2020292.08 TL
  17 Jan 2020292.08 TL
  10 Jan 2020292.08 TL
  7 Jan 2020292.08 TL
  3 Jan 2020292.08 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları