Alcon İlaçları › VEXOL 5 ml oftalmik solüsyon › Kullanma Talimatı

VEXOL 5 ml oftalmik solüsyon Kullanma Talimatı

Rimexolone }

Duyu Organları > Antienflamatuar İlaçlar > Rimexolone Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

VEXOL %1 Steril Oftalmik Süspansiyon, 5ml Göze damlatılarak uygulanır.

Etken Madde

rimeksolon 10 mg/ml

Yardımcı maddeler

benzalkonyum klorür, disodyum edetat, sodyum klorür, karbomer 974P, polisorbat 80, hidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit (gözde rahatlığı temin etmek amacıyla, pH seviyesini ayarlamak için) ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VEXOL nedir ve ne için kullanılır?

2. VEXOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VEXOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VEXOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.VEXOL nedir ve ne için kullanılır?

VEXOL beyaz ila kırık beyaz renginde süspansiyon halinde göz damlasıdır.

VEXOL, etkin madde olarak rimeksolon içerir. Rimeksolon göz için iltihap giderici özelliği olan; kortikosteroid (kortizon benzeri) bir maddedir.

Farmakoterapötik grup: Kortikosteroidler

VEXOL gözdeki cerrahi müdahaleleri takiben oluşan gözdeki iltihabi olaylardan ve göz yüzeyindeki (konjunktiva, kornea (gözünüzün önündeki berrak kısım) ve gözün içindeki ön kısımdaki (anterior segment) steroid tedavisine cevap veren iltihabi olaylardan korumak amacıyla veya iltihabi olayların tedavisinde kullanılır. Kortikosteroidler iltihabi olayı azaltmak suretiyle iltihabi olayla birlikte görülen gözde kızarıklık, acıma veya şişme gibi belirtilerin iyileşmesine yardımcı olur.

VEXOL emniyet kilitli 5 ml'lik plastik damlalıklı şişelerde sunulmaktadır.


2.VEXOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VEXOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer VEXOL'ün içerdiği maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise.

• Eğer virüslerin, mantarların, mikobakterilerin veya amoebik organizmaların sebep olduğu bir infeksiyondan muzdaripseniz.

• Eğer bakterilerin sebep olduğu tedavi edilmemiş bir göz infeksiyonunuz varsa.

• Eğer sebebi bilinmeyen göz kırmızılığınız varsa.

VEXOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

- Uzun süre oküler (göze) kortikosteroid kullanılması halinde:

• Bazı kişilerde bu durum intraoküler basıncı (göz içi basıncı) normal değerlerin üzerinde arttırabilir. Oküler kortikosteroidlerin uzun süre kullanımı oküler sinirde (görme siniri) hasara yol açarak göz tansiyonuna, görmede azalmaya ya da katarakt oluşumuna neden olabilir. Tedavi süresince göz içi basıncı düzenli olarak ölçülmelidir.

• Bağışıklık sisteminiz baskılanabilir ve gözde korneadaki mantarların oluşturduğu ve viral infeksiyonlar da dahil ek bir infeksiyon gelişme riski artar.

• Vücudunuzun diğer kısımlarının etkilenmesi nadiren görülür. Kortikosteroidler özellikle yüksek dozda ya da uzun süreli tedavilerde normalde var olan kortisol hormonu üretim yeteneğini durdurabilir veya çocuklarda büyüme hızını azaltabilir.

- Kornea veya sklera (gözünüzdeki beyaz kısım) gibi göz dokularında incelmeye sebep olan bir hastalığınız varsa:

• Kortikosteroidlerin topikal kullanımı göz küresinde delinmeye sebep olabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

• Eğer birden fazla göz damlası kullanıyorsanız her bir uygulama arasında en az 15 dakika bekleyiniz. VEXOL'ün kullanmakta olduğunuz diğer ilaçlara bir etkisi olmaz ancak Vexol kullanmadan önce aldığınız diğer ilaçları doktorunuzun bildiğinden emin olun.

- Eğer kontak lens kullanıyorsanız:

• Gözün iltihabi olayı esnasında kontak lens takılması (sert veya yumuşak) doğru değildir, durumunuzu kötüleştirebilir. Doktorunuzun tavsiyesini sorunuz. Gözlerinizde kontak lens varken göz damlası kullanmayınız. Lenslerinizi tekrar takmadan önce damlayı damlattıktan sonra en az 15 dakika bekleyiniz. VEXOL'ün içinde yumuşak kontak lenslerin renklerinin bozulmasına yol açabilen ve gözde tahrişe neden olabilen bir koruyucu madde (benzalkonyum klorür) bulunur.

- Eğer bir ilaca karşı alerjiniz olduğu için onu kullanmayı durdurduysanız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

VEXOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

2.

VEXOL göze damlatılarak kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. VEXOL sadece kesinlikle gerekli olduğu hallerde hamilelerde kullanılmalıdır. Hamileliği esnasında önemli miktarda kortikosteroid kullanan annelerden doğan çocuklar azalmış adrenal fonksiyona karşı bir doktor tarafından dikkatle gözlenmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın anne sütüne geçebilmesi mümkün olduğundan ya emzirme ya ilacın kullanımı durdurulmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

VEXOL kullandıktan hemen sonra görüşünüzde bulanıklaşma veya bir etkilenme olabilir. Bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

VEXOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Vexol koruyucu bir madde (benzalkonyum klorür) içerir; bu gözde tahrişe sebep olabilir ve yumuşak lenslerin rengini soldurduğu bilinmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka topikal oküler ilaçlarla da tedavi görüyorsanız, birbirini takip eden iki uygulama arasında 15 dakika ara vermelisiniz.


3.VEXOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

VEXOL'ü hangi sıklıkta kullanacağınız iltihabi olayın sebebi ile ilgilidir. VEXOL'ün her bir durumda hangi dozajının olağan doz olduğu aşağıda sıralanmıştır.

Erişkinler:

Cerrahi müdahale sonrası iltihabi olay:

Cerrahi müdahalenizden 24 saat sonra başlayarak hasta göze günde dört kez bir damla damlatınız ve ameliyatınızı takip eden ilk 2 hafta boyunca devam ediniz.

Steroide cevap veren iltihabi olay:

Günde dört kez veya daha sık hasta göze bir damla (doktorunuzun belirttiği gibi). Üveyit (gözün içindeki iltihabi olay)

İlk hafta: Gündüz boyunca hasta göze saatte bir kez bir damla damlatınız.

İkinci hafta: Gündüz boyunca hasta göze her iki saatte bir damla damlatınız.

Üçüncü hafta: Hasta göze günde dört kez bir damla damlatınız.

Dördüncü hafta: İlk dört gün hasta göze günde iki kez bir damla ve sonraki üç gün

günde bir damla.

Ancak, sizin özel durumunuza uyması amacıyla doktorunuzun dozu değiştirme olasılığı vardır.

Uygulama yolu ve metodu

Aşağıdaki sırayı takip ediniz, doğru kullandığınızda en iyi etkiyi elde edersiniz. Vexol kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız.

1. Ne yaptığınızı görebilmek için bir aynanın önüne oturunuz.

2. Şişeyi iyice çalkalayınız ve kapağını açınız.

3. İçeriğe bulaşma yapabileceğinden damlalık ucunun hiçbir şeye değmediğinden emin olunuz.

4. Şişeyi, başparmak ve diğer parmaklarınız arasında ucu aşağı bakacak şekilde ters tutunuz.

5. Başınızı arkaya yaslayınız. Temiz parmağınızla göz kapağınızı, göz kapağınız ile gözünüz arasında bir cep oluşana kadar açınız. Damla buraya damlatılacaktır (Şekil 1).

6. Şişenin ucunu gözünüze yaklaştırınız. Yardımcı olacaksa aynayı kullanınız.

7. Damlayı gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeylere değdirmeyiniz. Damlaya mikrop bulaşabilir.

8. Her seferinde bir damla VEXOL damlatmak için şişenin dibine hafifçe basınız.

9. Şişeyi çok sıkmayınız: şişe dibine hafifçe bastırmak yetecek şekilde tasarlanmıştır (Şekil 2).

10. VEXOL'ü kullandıktan sonra, bir parmağınızla burnunuzun yanından gözünüzün kenarına bastırınız (Şekil 3). Bu şekilde, VEXOL'ün vücudunuzun diğer bölgelerine geçmesini engellersiniz.

11. Eğer damlayı iki gözünüzde de kullanıyorsanız, diğer gözünüz için aynı uygulamayı tekrarlayınız.

12. Kullanımdan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Bu ilacın çocuklardaki güvenliliği gösterilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı

Erişkinlerle aynı şekilde kullanılır.

Özel kullanım durumları

Karaciğer ve böbrek yetmezliği durumlarındaki kullanımına dair bilgi bulunmamaktadır.

VEXOL'ü sadece gözünüze damlatma amacıyla kullanınız.

Eğer VEXOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VEXOL kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla VEXOL kullanırsanız

VEXOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VEXOL'i kullanmayı unuttuysanız

Bu ilacın bir dozunu unutursanız hatırladığınızda hemen damlatınız. Ancak vakit hemen hemen bir sonraki dozunuzun zamanına yaklaşmışsa unutulan dozu atlayınız ve normal dozlama takviminize geri dönünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

VEXOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer tedavi erken kesilirse iltihabi olayda artış olabilir. Doktorunuz tavsiye etmediği sürece ilacınızı kullanmayı aniden kesmeyiniz. İstenmeyen etkilerle karşılaşma ihtimalini azaltmak için doktorunuz kademeli olarak ilacı kesmenizi isteyebilir.

Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 49.82 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 49.82 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699760710049
Etkin Madde Rimexolone
ATC Kodu S01BA13
Birim Miktar 5
Birim Cinsi ML
Ambalaj Miktarı 5
Duyu Organları > Antienflamatuar İlaçlar > Rimexolone
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

VEXOL 5 ml oftalmik solüsyon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 202349.82 TL
15 Sep 202349.82 TL
8 Sep 202349.82 TL
1 Sep 202349.82 TL
29 Aug 202349.82 TL
21 Aug 202349.82 TL
14 Aug 202349.82 TL
7 Aug 202349.82 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları