Glaxo Smithkline İlaçları › VENTOLIN 2 mg 150 ml şurup › Kullanma Talimatı

VENTOLIN 2 mg 150 ml şurup Kullanma Talimatı

Salbutamol }

Solunum Sistemi > Sistemik Adrenerjikler > Salbutamol Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 30 December  1899

VENTOLIN şurup Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 nıl’de 2 mg salbııtamol (sülfat olarak).

Yardımcı maddeler

Sodyum sitrat dihidrat, sitrik asit monohİdrat BP, hidroksiprop il metil selüloz 2910, sodyum benzoat, sodyum sakkarirı, portakal aroması IFF, sodyum klorür, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VENTOLIN nedir ve ne için kullanılır?

2. VENTOLIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VENTOLIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VENTOLIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.VENTOLIN nedir ve ne için kullanılır?

VENTOLIN selektif beta2 adrenerjİk reseptör agonİstlerİ adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. Etkin madde olarak salbutamol içerir ve akciğerlerdeki hava yollarını genişleterek daha kolay nefes alıp vermenizi sağlar.

VENTOLfN berrak, renksiz veya soluk saman renkli, kıvamlı, portakal kokulu sıvı halinde, karton kutu içinde, 150 ml’lik şişede bulunur.

 • Astımda semptom giderici olarak kullanılan rahatlatıcı ilaçlardır.
 • Kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdırlar.
 • Kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığında (KOAH) belirtileri azaltmak için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır. Düzenli tedavide tercih edilmez.

 • 2.VENTOLIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  VENTOLIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer salbutamole veya VENTOLIN’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.
 • VENTOL1N preparatları, düşük tehditlerini gidermek amacıyla kullanılmamalıdır.
 • VENTOLIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Astım belirtilerini gidermek için kısa etkili bronş açıcı ilaç (bronkodilatör) kullanımını arttırdıysanız doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir.
 • İlacınız sizi eskisi kadar rahatlatmıyorsa veya her zamanki etki süresi kısaldıysa doktorunuza bildiriniz.
 • Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Yüksek tansiyonunuz varsa.
 • Şiddetli kalp hastalığınız varsa ve VENTOLrN aldıktan sonra göğsünüzde ağrı ve kalp atışınızda düzensizlik hissederseniz ya da kalp hastalığınızın kötüleştiğine dair belirtiler fark ederseniz doktorunuza danışınız.
 • VENTOLIN kullanımı sonucu kanınızdaki potasyum seviyesi aşırı miktarda azalabilir, bu nedenle doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki potasyum seviyesini yakından izleyecektir.

  VENTOLIN kullanımı kan şekerinizin seviyesinin artması gibi metabolik değişikliklere yol açabilir. Şeker hastasıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Uzun süreli VENTOLIN tedavisi diş çürüğü riskini artırabilir. Bu nedenle diş bakımında gerekli özen gösterilmelidir,

  VENTOLIN, çocuklar ve sıvı ilaçları tercih eden yetişkinlerin tedavisinde uygundur.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamileyseniz VENTOLIN’İ sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi İse kullanınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • VENTOLIN muhtemelen anne sütüne geçtiğinden emziriyorsanız sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.
 • Araç ve makina kullanımı

  VENTOLIN’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez.

  VENTOLIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  VENTOL1N her 5 ml’sinde 0,20 mg’dan az sodyum benzoat içerir; yani esasında “sodyum İçermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  VENTOLIN’i doktorunuza danışmadan başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

  Kalp ritim bozukluğu ya da astım için başka bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.VENTOLIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Genel etkili doz günde 3 veya 4 kez alınan 4 mg’dır (10 mİ).

  Doktorunuz durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu artırabilir veya azalltabilir. Her bir tek doz en çok 8 mg'a (20 mİ) çıkarılabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  VENTOLIN ağızdan alınır.

  İlacınızı doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde alınız. Doktorunuzun önerisi olmadan ilacınızı alma sıklığınızı artırmayınız.

  Size reçete edilen dozu aşmayınız. Eğer ilacınızın gerektiği şekilde etki göstermediğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

  Seyreltilmesi:

  VENTOLIN arıtılmış su ile seyreltilebilir. Oluşan karışım ışıktan korunmalı ve 28 gün İçinde kullanılmalıdır.

  Mİkrobİyal kontaminasyonu engellemek amacıyla seyreltme sırasında arıtılmış su yeni hazırlanmış olmalı veya alternatif olarak kullanımdan hemen önce kaynatılmalı ve soğutulmalıdır. VENTOLIN’in diğer sıvı ilaçlarla karıştırılması önerilmez.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Günde 3 veya 4 kez 1 - 2 mg (2.5 - 5 mİ)

  6 -12 yaş arası çocuklarda kullanım: Günde 3 veya 4 kez 2 mg (5 mİ)

  12 yaş üzeri çocuklarda kullanım: Günde 3 veya 4 kez 2-4 mg (5-10 mİ)

  Yaşlılarda kullanım (65 yaş üstü):

  Günde 3 veya 4 kez 2 mg (5 mİ)

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  Bildirilmemiştir.

  Beta adrenerjik uyarıcı ilaçlara duyarlı olan kişilerde kullanım:

  Günde 3 veya 4 kez 2 mg (5 mİ)

  Eğer VENTOL1N 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VENTOLIN kullanırsanız

  Eğer siz (veya başka biri) çok fazla tableti aynı zamanda yuttuysanız veya bir çocuğun yuttuğunu düşünüyorsanız derhal size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz veya doktorunuzu arayınız. Aşın dozun belirtileri, kaslarda istemsiz kasılmalara veya güçsüzlüğe yol açabilen kandaki potasyum miktarının azalması ve düzensiz kalp atışı durumlarını içerir.

  VENTOLIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  VENTOLIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  VENTOLIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz İle konuşmadan VENTOLIN’i kullanmayı bırakmayınız.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA08328
Satış Fiyatı 13.3 TL [ 9 Jul 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 13.3 TL [ 2 Jul 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699522571413
Etkin Madde Salbutamol
ATC Kodu R03CC02
Birim Miktar 2
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 150
Solunum Sistemi > Sistemik Adrenerjikler > Salbutamol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

VENTOLIN 2 mg 150 ml şurup Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
9 Jul 202113.30 TL
2 Jul 202113.30 TL
28 Jun 202113.30 TL
25 Jun 202113.30 TL
21 Jun 202113.30 TL
18 Jun 202113.30 TL
14 Jun 202113.30 TL
11 Jun 202113.30 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları