› › Kullanma Talimatı

VENEGIS XR 150 mg uzatılmış salınımlı 28 sert kapsül Kullanma Talimatı

Venlafaksin Hcl }

Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Venlafaksin HCL Egis İlaçlari Ltd.şti | Güncelleme : 10 January  2020

VENEGIS XR 150 mg Uzatılmış Salimli Sert Kapsül Ağızdan alınır

Etken Madde

Her bir uzatılmış salımlı kapsül 150 mg venlafaksin'e eşdeğer 169,68 mg venlafaksin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, sodyum klorür, etilselüloz, talk, dimetikon, potasyum klorür, kopovidon, susuz koloidal silika, ksantan zamkı, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit, titanyum dioksit, jelatin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VENEGIS XR nedir ve ne için kullanılır?

2. VENEGIS XR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VENEGIS XR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VENEGIS XR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.VENEGIS XR nedir ve ne için kullanılır?

Karton kutuda 28 kapsül şeklinde sunulmaktadır.

Sert jelatin kapsül, başlık rengi kırmızı, şeffaf gövdesi renksiz. Farklı dozların (75mg, 150mg) kapsülleri farklı boyutlardadır. Kapsülün üzerinde herhangi bir işaret yok. VENEGIS XR uzatılmış salım formülasyonunda etkin madde olarak venlafaksin hidroklorür bulunur ki selektif noradrenerjik-serotonerjik geri alım inhibitörü diye bilinen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaç grubu, depresyon tedavisinde kullanılan yeni tür ilaçlardandır.

VENEGIS XR, depresyon, depresyonla birlikte görülen anksiyete (kaygı), yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu, sosyal fobi ve panik bozukluğu gibi ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılır.


2.VENEGIS XR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VENEGIS XR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer venlafaksin'e ya da ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjik) varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız),

• Eğer Monoaminooksidaz (MAO) inhibitörü depresyon ilaçları kullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız,

• 18 yaşın altındaysanız,

• Orta veya ciddi seviyede kalp yetmezliğiniz varsa,

• Kontrol edilemeyen yüksek kan basıncınız varsa,

 VENEGIS XR uzun QT sendromu / Torsades de Pointes adı verilen bir tür kalp rahatsızlığına neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kesinlikle kullanılmamalıdır.

VENEGIS XR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• 18-24 yaş grubundaki hastalarda, tedavinin ilk birkaç haftasında doktoru ve ailesinin yakın takibinde olması önerilmektedir.

 Son iki haftadır depresyon tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaç, özellikle 'monoaminooksidaz -MAO- inhibitörleri' diye bilinen ilaçlardan kullanıyorsanız veya MAO inhibitörleri diye bilinen bu ilaçlardan kullanacaksanız.

MAO inhibitörleri kullanımının kesilmesinin hemen ardından VENEGIS XR kullanımına başlanması ve venlafaksin kullanımının kesilmesi takiben hemen MAO inhibitörleri kullanımına başlanması ile; titreme, bulantı, kusma, ani ve istemsiz kas hareketleri, aşırı terleme, yüzde kızarıklık, baş dönmesi, kasılma, nöbet, ateş ve bazen ölümcül olabilen etkileşim reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tür yan etkilerle karşılaşırsanız hemen doktorunuza başvurunuz. Bu yüzden, VENEGIS XR, MAO inhibitörleri ile birlikte veya MAO inhibitörü tedavisinin kesilmesini takiben 14 gün içinde kullanılmamalıdır. VENEGIS XR kullanımına son verildikten sonra bir MAO inhibitörüne başlanmadan önce en az 7 gün geçmelidir.

• Karaciğer veya böbrek bozukluğunuz varsa,

• Epilepsi (sara) veya kalp hastalığınız varsa,

• Dar açılı glokomunuz varsa,

• Herhangi bir nedenden dolayı vücudunuz aşırı derecede su kaybettiyse veya vücutta su kaybettiren 'diüretik' diye bilinen ilaçlardan kullanıyorsunuz,

• Daha önceden herhangi bir maddeye veya ilaç bağımlılığı öykünüz varsa,

• VENEGIS XR kullanan hastalarda kanama riski artabilir. Beklenmedik anormal bir kanama olursa,

• Uzun süreli venlafaksin kullanımında serum kolestrol seviyelerinin takip edilmesi uygun olur.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

VENEGIS XR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Santral sinir sistemi üzerinde etkisi olan tüm ilaçlarda olduğu gibi, venlafaksin kullanırken alkol alınmamalıdır.

VENEGIS XR yemek ile birlikte alınmalıdır (bakınız bölüm 3).

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VENEGIS XR gebe kadınlarda kullanımıyla ilgili bilgi yetersiz olduğu için, kesin olarak gerekmedikçe gebelik süresince kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VENEGIS XR anne sütüne geçer. Bu nedenle, VENEGIS XR tedavisi kesilmeli veya emzirmekten vazgeçilmelidir.

Araç ve makina kullanımı

VENEGIS XR, dikkat ve tepki yeteneğini, trafiğe aktif katılım veya makine kullanım kapasitesini ortadan kaldıracak ölçüde etkiliyebilir. Bu nedenle, VENEGIS XR tedavisi sırasında araç ve diğer tehlikeli makineleri kullanacaksanız, dikkatli olmalısınız.

VENEGIS XR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her kapsül 36,2 mg sodyum (sodyum klorür olarak) içerir. Kontrollü sodyum diyetinde olan hastaların dikkate alması gerekir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• VENEGIS XR, benzer etki gösteren 'triptan', 'lityum' ve 'serotonin geri alım inhibitörleri' diye bilinen diğer sinir sitemi ilaçları ile birlikte kullanıldığında aralarında etkileşim olabileceğinden, yan etkiler konusunda dikkatli olmalısınız.

• Monoaminoksidaz inhibitörü diye bilinen ilaç kullanıyorsanız veya son iki hafta içinde kullandıysanız VENEGIS XR kullanmayınız.

• VENEGIS XR, içerisinde 'haloperidol' bulunan sinir sistemi ilaçları ve içerisinde varfarin, aspirin gibi kanı sulandırıcı maddeler bulunan ilaçlar ile etkileşebilir. Bu tür ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

• VENEGIS XR, içerisinde 'ketokonazol' bulunan mantar ilaçları ile etkileşebilir. Bu tür mantar ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

• VENEGIS XR ile birlikte 'simetidin' içeren bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

• VENEGIS XR ile birlikte zayıflama ilacı kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.VENEGIS XR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İlacın kullanımı konusunda her zaman doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, aşağıdaki talimatları takip ediniz:

Her tür depresyon tedavisinde, depresyon tekrarlarının engellenmesinde, depresyona eşlik eden bunaltı tedavisinde, yaygın bunaltı bozukluğu ve sosyal fobi tedavisinde başlangıç dozu günde 75 mg'dır. Depresyon belirtileri genellikle 2-4 hafta içerisinde düzelmeye başlar. Eğer belirtiler yeterince düzelmediyse, doktorunuz dozu arttırabilir. Maksimum doz günlük 375mg'dır. Eğer maksimum günlük doz alındıktan 2-4 hafta sonra belirtiler hala düzelmiyor ise o zaman doktorunuz size başka bir ilaç reçeteleyecektir.

Panik bozukluğu tedavisinde tavsiye edilen doz, yine günde bir kez 75mg'dır. Panik bozukluğu tedavisinde ilk 4-7 gün, günde bir kez venlafaksin 37,5mg alınarak başlanmalı ve günde bir kez 75mg VENEGIS XR ile devam edilmelidir. Panik bozukluğu tedavisi için gerekli durumlarda doz günde bir kez 225 mg'a kadar yükseltilebilir.

Devam tedavisi için gerekli doz, başlangıç tedavisinde olduğu gibi günde bir kez 75mg'dır. VENEGIS XR tedavisinin uzun dönemdeki yararının değerlendirilebilmesi için doktorunuzun uygun gördüğü periyotlarda kontrol için başvurmalısınız.

VENEGIS XR tedavisini, dozu kademeli olarak azaltarak ve yaklaşık iki hafta içerisinde kesmelisiniz. Dozun kademeli olarak düşürülmesi için gereken zaman, doza, tedavi süresine ve hastaya bağlı olduğundan, bu konuda ayrıntılı bilgi almak için doktorunuza başvurunuz.

Uygulama yolu ve metodu

VENEGIS XR hergün yaklaşık aynı saatte olmak üzere günde bir kez bir miktar sıvı ile birlikte yutulmalıdır. Yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Diğer tedavilerde olduğu gibi, yaşlı hastalarda VENEGIS XR'ı kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Özel kullanım durumları

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer VENEGIS XR'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VENEGIS XR kullanırsanız

VENEGIS XR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız şu belirtiler görülebilir: uyku halinden komaya kadar uzanabilecek bilinç değişiklikleri, kalp atım hızında artış, uyuşukluk, nöbet geçirme, kalp elektrosunda değişiklikler, göz bebeklerinin irileşmesi, bulantı, kusma, sersemlik hissi, baş dönmesi.

Gereğinden fazla VENEGIS XR aldığınızda derhal doktorunuzla temas kurmalı ya da en yakın hastaneye başvurmalısınız. Doz aşımı halinde doktorunuz yeterli hava yolu ve oksijenizasyon sağlamalıdır. Genel destekleyici, belirtilere yönelik tedavi ve kalp izlenmesi uygulanmalıdır.

VENEGIS XR'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VENEGIS XR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bu ilacı kullanmayı aniden kesmemelisiniz; bulantı, uyarılma ve huzursuzluk, konfüzyon, ishal, baş dönmesi, ağızda kuruluk, baş ağrısı, zihinsel hiperaktivitenin hafif formları (hipomani), uykusuzluk, bulantı ve kusma, sinirlilik, karıncalanma veya yanma, batma hissi, uyku bozuklukları ve terleme oluşabilir. Kesilme reaksiyonlarının çoğu hafiftir ve tedaviye gerek olmadan geçer.

Dozun nasıl azaltılacağı konusunda mutlaka doktorunuz ile görüşünüz.

Eğer bu ilaç ile ilgili başka sorularınız var ise doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Egis İlaçlari Ltd.şti
Geri Ödeme KoduA10787
Satış Fiyatı 40.47 TL [ 10 Jan 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 40.47 TL [ 7 Jan 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697786170052
Etkin Madde Venlafaksin Hcl
ATC Kodu N06AX16
Birim Miktar 150
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Venlafaksin HCL
İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

VENEGIS XR 150 mg uzatılmış salınımlı 28 sert kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 Jan 202040.47 TL
7 Jan 202040.47 TL
3 Jan 202040.47 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları