Vem İlaçları › VASPARIN 25000 IU/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

VASPARIN 25000 IU/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Heparin Sodyum }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Heparin Sodyum Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | Güncelleme : 27 July  2012

VASPARİN 25 000 IU/ 5 raL I.V. Fnjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Damar içine veya deri altına uygulanır.

Etken Madde

Her bir flakon 25 000 I,U. heparin sodyum bulunur.

Her bir ml çözelti 5 000 LU heparin sodyum içerir.

Yardıma maddeler:Benzil alkol, sodyum klortlr, enjeksiyonluk su ve asidite seviyesini normal tutmak için sodyum hidroksit veya hidroklorik asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VASPARIN nedir ve ne için kullanılır?

2. VASPARIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VASPARIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VASPARIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.VASPARIN nedir ve ne için kullanılır?

VASPARlN, heparin sodyum olarak adlandırılan antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) ilaçlar grubuna dahildir.

VASPARİN, flakon içerisinde 5 mİ renksiz, berrak çözelti halinde 25 000 I.U heparin sodyum içerir. Kutu içinde 1 adet flakon bulunur.

VASPARİN, standart heparindir.

Heparin sodyum, kanınızın pıhtılaşmasını Önler. Kan akışınızın sorunsuz devam etmesini sağlar.

Vücudunuzda kam taşıyan damarlar, arterler veya venler diye adlandırılır.

VASPARİN aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 • Damarlarınızdaki (arteler ve yenlerdeki) zararlı kan pıhtılarının daha da gelişmesini önlemek için (tedavi amaçlı),
 • Damarlarınızdaki (arteler ve yenlerdeki) zararlı kan pıhtılarının oluşmasının durdurulmasına yardımcı olmak için (önleyici amaçla),
 • Hemodiyalizde ve kalp ameliyatlarında.
 • Kalp krizi veya kalp krizi tehlikesi varsa
 • Çeşitli kan pıhtılaşma bozukluklarında.
 • Vücudunuzda kan pıhtıları, bacakta (Derin ven trombozu, DVT), akciğere kan taşıyan damarlarda (pulmoner emboli) meydana gelebilir. Kilonuz fazlaysa, hamileyseniz, bazı kan hastalıklarınız varsa, daha Önce pulmoner emboli veya DVT geçirdiyseniz, kalp krizi, felç durumu veya uzun süreli hareketsizlik pıhtı riskini artırır.


  2.VASPARIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  VASPARIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • Bu ilaçta bulunan etkin maddeye (heparin sodyum) veya yardımcı maddelerden herhangi birine (benzİl alkol) karşı alerjiniz varsa,
 • Şimdi veya daha önceden kanınızdaki pıhtılaşma hücrelerinde (trombositler) heparinin herhangi bir tipinden kaynaklanan büyük bir düşüş olduysa ( heparin tarafından indüklenen trombositopeni olarak adlandırılan reaksiyon)
 • Hemofili gibi ciddi kanamaya sebebiyet veren bilinen bir kan hastalığınız varsa
 • Çok yüksek tansiyonunuz varsa,
 • Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,
 • Mide ülseriniz varsa,
 • Bilinen endokardit ( kalbın iç yüzeyini örten tabakanın ve kalp kapaklarının iltihaplanması) hastalığınız varsa,
 • Daha önce beyin kanaması geçirdiyseniz,
 • Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızda bir yaralanma varsa,
 • Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızla ilgili bir operasyon geçirdiyseniz veya yakında böyle bir operasyon geçirecekseniz,
 • Düşük yapma ihtimaliniz varsa
 • Heparin sodyum size uygulanmamalıdır.

  Bu ilaç; prematüre (erken doğmuş) bebekte, yeni doğanlarda veya bir aylığa kadar olan bebeklerde kullanılmaz.

  VASPARIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Tinzakaprin, enoksaparin veya deltaparin gibi diişük molekül ağırlıklı heparinlere alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
 • Böbrek problemleriniz varsa,
 • Karaciğer problemleriniz varsa,
 • Göz ile ilgili (retina) hastalığınız varsa,
 • Kan basıncınızla ilgili problemleriniz varsa (yüksek tansiyon),
 • Bilinen şeker hastalığınız varsa,
 • Lumbar ponksiyon yapılmışsa,
 • Metabolik asidoz denilen durumunuz varsa,
 • Kanınızda yüksek potasyum düzeylerine (hiperkalemi) neden olabilecek bilinen bir sağlık sorununuz varsa, emin değilseniz doktorunuza başvurunuz
 • Amilorid ve spirinolakton gibi potasyum koruyucu diüretikler grubundan bir ilaç alıyorsanız,
 • •Kanama olasılığını kolaylaştıran bir durumunuz varsa veya emin değilseniz *1-3 yaş arasında çocuklarda kullanılacaksa doktorunuza danışınız.

 • Kan pıhtılaşmasını etkileyebilecek başka bir ilaç alıyorsanız, bu ilaçların listesi için “Diğer İlaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız.
 • Hamile iseniz veya hamileliği düşünüyorsanız,
 • VASPARIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Doktorunuz VASPARİN’i size uygulamadan önce ve kullandığınız süre içinde kan testlerinizi yapacaktır. Böylece doktorunuz size doğru doz verdiğini kontrol edebilecektir.

  Bu testler, pıhtılaşma hücrelerinin (trombosit) ve potasyumun kanınızdaki seviyesini kontrol etmektir.

  Bu ilaç daha kolay kanama yapabilir. Doktorunuz ya da hemşireniz size başka enjeksiyonlar veya işlemleri uygulayacakları zaman çok dikkatli olmalıdırlar.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  VASPARIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Heparin alkol ile birlikte alınmamalıdır.

  Hamilelik

  Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İhtiyaç duyulması durumunda doktorunuz hamileliğiniz esnasında size heparin uygulayabilir. Kullanım sonrasında, özellikle doğum esnasında epidural anestezi uygulanmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilacın kullanımı sırasında emzirmek mümkündür.

  Araç ve makina kullanımı

  VASPARİN’in genellikle araç veya makine kullanıma yeteneğini üzerinde çok az etkisi olabilir. Bununla birlikte sizi araç kullanmadan alıkoyabilecek bir yan etki hissetiğinizde doktorunuza başvurmalısınız.

  VASPARIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  VASPARİN her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

  VASPARİN koruyucu olarak benzil alkol (lOmg/ml) içermektedir. Şüpheli hastalara reçete edilirken dikkat edilmelidir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir.

  Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Eğer hamile iseniz VASPARİN’i alıp almayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Diğer İlaçlarla birlikte kullanımı

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinizin tedavisi için; Anj itensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya enalapril, losartan veya valsartan gibi anjiyotensin II antagonıstlerini kullanıyorsanız kanınızdaki potasyum miktarı çok artabilir (hiperkalemi).
 • Artrit için veya diğer ağrılar veya sancı için ibuprofen veya diklofenak gibi non-steroid antienflamatuvar ilaçları kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Ağrı ve iltihabın azaltılması için veya zararlı kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için aspirin gibi salisilatlar grubundan bir ilaç alıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Zararlı kan pıhtılarının oluşmasını durdurmak için, klopidogrel gibi trombosit agregasyon inhibitörlerini kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Kan pıhtılarını eritmek için streptokinaz gibi trombolitik ajanları kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
 • Zararlı kan pıhtılarını için durdurmak için varfarin gibi Vitamin K antagonistini kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
 • Anjina tedavisi için gliseril trinitrat infiizyonu heparinİn etkisini azaltabilir.
 • •Aktive edilmiş protein C: kan pıhtılarından kurtulmak için. Daha kolay kanama olasılığı olabilir.

  •Kortikostereoidler (gluko-): Addison hastalığının tedavisinde yerine koyma tedavisi olarak kullanılan hidrokortizon haricinde.

  •Sefalosiporinler: Heparin ile birlikte aynı zamanda kullanıldığında bazı sefalosporinler, örneğin sefaklor, sefiksim ve seftriakson koagülasyon prosesini etkilerler ve bu nedenle de kanama riskini arttırabilirler.

  •Sigara içmek: Nikotin, heparinin antikoagülan etkisini kısmen önleyebilir. Heparin dozu sigara içenlerde arttırılabilir.

  • Kan hacminizin artması için dekstranlardan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

  Eğer bu ilaçlardan herhangi birini heparin ile birlikte alıyorsanız doktorunuz size kan testlerini içeren tam sağlık muayenesi (check-up) yapabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.VASPARIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  VASPARİN’in heparin konsantrasyonu 5.000 IU/mL’dir. Tüm heparin preparatlan aynı konsantrasyonu içermediği için heparin dozu 1.U. olarak belirlenmiştir.

  VASPARİN size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve reçete edecektir.

  VASPARİN herhangi bir diğer ilaçla karıştırılarak enjekte edilmemelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Damar içine veya cilt altına uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz azaltılması ve aPTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı) pıhtı oluşumunun izlenmesi tavsiye edilir.

  özel kullanım durumları:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği

  Eğer karaciğerinizde veya böbreklerinizde bir sorun varsa, doktorunuz sizin daha düşük miktarda VASPARİN almanıza karar verebilir.

  Eğer VASPARİN in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VASPARIN kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VASPARIN kullanırsanız

  Sizde hemoraj (ciddi kanama) başlayabilir (lütfen bölüm 4’e bakınız),

  Protamin sülfat denilen bir ilaç başka bir enjeksiyonla size verilebilir.

  VASPARİN'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  VASPARIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VASPARIN kullanırsanız

  Bu ilacın uygulanmasıyla ilgili başka bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Mide Kanseri Mide Kanseri Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA13461
Satış Fiyatı 247.42 TL [ 4 Dec 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 247.42 TL [ 24 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680184770047
Etkin Madde Heparin Sodyum
ATC Kodu B01AB01
Birim Miktar 25000
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 1
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Heparin Sodyum
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

VASPARIN 25000 IU/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
4 Dec 2023247.42 TL
24 Nov 2023247.42 TL
17 Nov 2023247.42 TL
13 Nov 2023247.42 TL
3 Nov 2023247.42 TL
27 Oct 2023247.42 TL
20 Oct 2023247.42 TL
16 Oct 2023247.42 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları