Merck Sharp & Dohme İlaçları › VARIVAX 0.5 ml (SC ENJEKSIYON) süspansiyon hazırlamak için liyofilize toz içeren flakon {Merck} › Kullanma Talimatı

VARIVAX 0.5 ml (SC ENJEKSIYON) süspansiyon hazırlamak için liyofilize toz içeren flakon {Merck} Kullanma Talimatı

Varisella Virüsü }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > AŞI KOMBİNASYONLARI > Su cicegi asisi Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) | Güncelleme : 20 November  2020

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VARIVAX nedir ve ne için kullanılır?

2. VARIVAX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VARIVAX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VARIVAX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.VARIVAX nedir ve ne için kullanılır?

VARIVAX erişkinleri ve çocukları suçiçeği hastalığına (varisella) karşı korumaya yardımcı olan bir aşıdır. Aşılar sizi veya çocuğunuzu bulaşıcı hastalıklara karşı korumak amacıyla kullanılır.

VARIVAX tek dozluk (0.5 mL) liyofilize toz içeren flakon ve kullanıma hazır şırıngalarda çözücü içeren ambalajdadır.

VARIVAX12 aylık ve daha büyük yaştaki kişilere uygulanabilir.

Aşı daha önce suçiçeği geçirmemiş, ancak suçiçeği hastalığına yakalanmış bir kişiyle temas etmiş kişilere de uygulanabilir.

Virüsle karşılaşmadan sonraki 3 gün içinde aşılama suçiçeğini önlemeye veya hastalık şiddetini azaltmaya yardımcı olarak, deride oluşan bozuklukların (lezyonlann) sayısını azaltabilir ve hastalık süresini kısaltabilir. Ayrıca, virüsle karşılaşmadan 5 gün sonrasına kadar aşılamanın hastalık şiddetini azaltabildiğini gösteren bilgiler sınırlıdır.


2.VARIVAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VARIVAX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Sizin veya çocuğunuzun suçiçeği aşısına, aşının içindeki herhangi bir maddeye (jelatin, neomisin dahil) aşırı duyarlılığı varsa,
 • Sizin veya çocuğunuzun bir kan hastalığı veya bağışıklık sistemini etkileyen herhangi bir tipte kötü huylu kanser hastalığı (lenfomalar ve lösemi) varsa,
 • Siz veya çocuğunuz bağışıklık sistemini baskılayan tedavi alıyorsanız (yüksek doz kortikosteroid ilaç kullanımı dahil),
 • Sizin veya çocuğunuzun herhangi bir hastalığı varsa (örn., İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) veya Edinsel İmmün Yetmezlik Sendromu (AIDS)) veya siz veya çocuğunuz bağışıklık sistemini zayıflatan herhangi bir ilaç alıyorsanız. Siz veya çocuğunuzun aşılanıp aşılanmayacağı bağışıklık savunmalarınızın düzeyine göre belirlenecektir.
 • Sizin veya çocuğunuzun aile üyelerinden birinde doğumsal bağışıklık yetmezliği varsa veya aile öyküsünde bağışıklık yetmezliği varsa,
 • Sizin veya çocuğunuzun aktif, tedavi edilmemiş tüberkülozu varsa,
 • Sizin veya çocuğunuzun 38.5°C'nin üstünde ateşi varsa; (ancak, düşük dereceli ateş tek başına aşılama yapılmaması için bir neden oluşturmaz),
 • Hamile iseniz (ayrıca, aşılamadan sonraki 1 ay boyunca gebelikten kaçınılmalıdır).
 • VARIVAX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  VARIVAX asısı uygulanan kişi, aşılamadan sonraki 6 hafta boyunca duvarlı, yüksek risk tasıvan kişilerle yakın temastan kaçınmaya çalışmalıdır.

  Aşağıdaki durumlarda özel dikkat gösterilmelidir:

  -Eğer aşılandıktan sonra aşağıdaki kategorilerden birinde yer alan herhangi bir kişiyle temas ederseniz:

 • Bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler,
 • Daha önce suçiçeğine hiç yakalanmamış gebe kadınlar,
 • Anneleri daha önce suçiçeği geçirmemiş yeni doğmuş bebekler,
 • Bu bireyler aşılanmış kişiden suçiçeği kapma riski altında olabilirler.

  - Eğer sizden aşıdaki virüs suşu bulaştığında şiddetli suçiçeğine yakalanma riskine sahip olabilecek kişilerle düzenli olarak yakın temas içindeyseniz.

  Siz veya çocuğunuz VARIVAX ile aşılanmadan önce doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz:

  -eğer siz veya çocuğunuzun bağışıklık sistemi zayıflamışsa (örn., HIV enfeksiyonu gibi). Sizin veya çocuğunuzun yakından izlenmesi gerekir çünkü aşı hastalığa karşı koruma sağlamak için yeterli olmayabilir (bkz. bölüm 2 “VARIVAX'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ”).

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  VARIVAX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulama yolu nedeniyle herhangi bir özel uyan gerekmemektedir.

  Hamilelik

  Aşıyı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • VARIVAX hamile kadınlara uygulanmamalıdır.
 • Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmaya çalışıyorsanız aşılamadan önce doktorunuzdan veya eczacınızdan tavsiye alınız. Ayrıca, aşı olduktan sonraki 1 ay içinde hamile kalmamanız önemlidir. Bu dönemde hamilelikten kaçınmak için etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalısınız.
 • Aşılama döneminde hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Aşıyı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Doktorunuza emzirdiğinizi veya emzirmeyi planladığınızı söyleyiniz. Size VARIVAX uygulanıp uygulanmayacağına doktorunuz karar verecektir.
 • Araç ve makina kullanımı

  VARIVAXTn araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkileyebileceğini gösteren herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

  VARIVAX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  VARIVAX 0.5 mL'lik dozunda 23 mg'dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

  VARIVAX 0.5 mL'lik dozunda 39 mg'dan daha az potasyum ihtiva eder. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer aşılar ve ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Size veya çocuğunuza başka herhangi ilaçlar (veya başka aşılar) uygulanıyorsa veya yakın bir tarihte uygulanmışsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  Eğer herhangi bir çeşit aşı VARIVAX ile aynı zamanda verilecekse, doktorunuz veya hemşireniz o aşının uygulanıp uygulanamayacağı konusunda size tavsiyede bulunacaktır. VARIVAX rutin çocukluk aşılarıyla aynı zamanda uygulanabilir; kızamık, kabakulak ve kızamıkçık virüs aşısı (M-M-R II), Haemophilus influenzae tip B, hepatit B aşısı, difteri, tetanoz ve boğmaca aşılan ve oral poliovirüs aşısı ile eş zamanlı olarak uygulanabilir.

  Kan veya plazma transfüzyonlanndan sonra veya normal insan immün globulin (insandan kan bağışıyla alınan kanda doğal yolla oluşan antikorların steril bir solüsyonu) veya Variseila zoster immün globülini uygulandıktan sonra aşılama en az 5 ay ertelenmelidir.

  VARIVAX ile aşılamadan sonra siz veya çocuğunuz Variselia zoster immunoglobini dahil hiçbir immün globülini doktorunuz gerekli olduğuna karar vermediği sürece 1 ay süreyle almamalısınız.

  Reye sendromu denilen bütün vücut organlarınızı etkileyebilecek bir hastalığa neden olabileceğinden, siz veya çocuğunuz VARIVAX aşılamasından sonra 6 hafta süreyle aspirin (salisilat) içeren ilaçların kullanımından kaçınmalıdır.


  3.VARIVAX nasıl kullanılır ?

  VARIVAX doktorunuz veya sağlık uzmanı tarafından uygulanacaktır.

  VARIVAX aşağıdaki şekilde enjeksiyonla uygulanır:

 • 12 ay-12 yaş arası çocuklar:
 • Suçiçeğine karşı tam bir koruma sağlanabilmesi için VARIVAX’ın iki dozu en az 1 ay arayla verilmelidir.

 • Asemptomatik HIV’li 12 ay-12 yaş arası çocuklar:
 • VARIVAX enjeksiyonla iki doz olarak 12 hafta arayla verilmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen doktorunuza başvurunuz.

 • 13 yaş ve üzeri adolesanlar ve erişkinler:
 • VARIVAX enjeksiyonla iki doz olarak verilir. İkinci doz ilk dozdan 4-8 hafta sonra verilmelidir.

  Dozların zamanlaması ve sayısı doktorunuz tarafından resmi önerilere uygun olarak belirlenecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  VARIVAX uyluğun dış tarafında veya üst kolda deri altına enjekte edilmelidir.

  Doktorunuz veya sağlık uzmanınız VARIVAX'ın damar içine enjekte edilmemesini sağlayacaktır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Özel kullanımı yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer VARIVAJCın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VARIVAX kullanırsanız

  Aşı tek dozluk flakon şeklinde bulunduğundan ve doktorunuz veya sağlık uzmanı tarafından uygulandığından, fazla miktarda verilmesi çok düşük ihtimaldir.

  VARIVAJCtan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  VARIVAX'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuza başvurun, kendisi doza gerek olup olmadığına ve dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  VARIVAX ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler:

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Satış Fiyatı 231.55 TL [ 20 Nov 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 231.55 TL [ 13 Nov 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699636950159
Etkin Madde Varisella Virüsü
ATC Kodu J07BK01
Birim Miktar 0.5
Birim Cinsi ML
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > AŞI KOMBİNASYONLARI > Su cicegi asisi
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

VARIVAX 0.5 ml (SC ENJEKSIYON) süspansiyon hazırlamak için liyofilize toz içeren flakon {Merck} Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Nov 2020231.55 TL
13 Nov 2020231.55 TL
6 Nov 2020231.55 TL
27 Oct 2020231.55 TL
20 Oct 2020231.55 TL
13 Oct 2020231.55 TL
6 Oct 2020231.55 TL
25 Sep 2020231.55 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları