Glaxo Smithkline İlaçları › VALTREX 1000 mg 21 tablet › Kullanma Talimatı

VALTREX 1000 mg 21 tablet Kullanma Talimatı

Valasiklovir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Valasiklovir Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 14 February  2020

VALTREX 1000 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Valasiklovir'dir. Her tablet 1000 mg valasiklovir içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalize selüloz, krospovidon, povidon, magnezyum stearat, susuz kolloidal silika, hidroksipropilmetilselüloz, titanyum dioksit, polietilen glikol 400, polisorbat 80, baskı mürekkebi, brillant blue içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VALTREX nedir ve ne için kullanılır?

2. VALTREX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VALTREX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VALTREX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.VALTREX nedir ve ne için kullanılır?

VALTREX, 1000 mg valasiklovir içeren tabletler halindedir. Virüslere karşı kullanılan ilaç grubunun bir üyesidir.

VALTREX, 21 tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır. VALTREX beyaz renkli, bikonveks tabletler halindedir ve tabletlerin bir yüzünde GX CF2 baskısı vardır.

VALTREX, zona enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. VALTREX, zonaya bağlı ağrının süresini ve hastalarda görülme oranını azaltarak, ağrının giderilmesini hızlandırır. VALTREX deri ve mukoz membranların Herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisinde (genital herpes dahil) kullanılır.

VALTREX, uçuk tedavisinde kullanılır.

VALTREX, HSV (Herpes Simplex Virüs) tekrarlamasının ilk belirti ve semptomları görüldüğünde alınırsa uçuk gelişmesini önleyebilir.

VALTREX, deri ve müköz membranların tekrarlayan Herpes simplex enfeksiyonlarının önlenmesinde (genital herpes dahil) kullanılır.

VALTREX baskılanma tedavisi olarak alındığında ve daha güvenli seks yaşamı ile bir arada olduğunda genital herpes bulaşmasını azaltır.

VALTREX, organ nakli sonrası görülen Cytomegalovirus (CMV) enfeksiyonundan ve hastalığından korunmada kullanılır. VALTREX ile yapılan CMV profilaksisi akut doku reddini (böbrek nakil hastalarında), fırsatçı enfeksiyonları ve diğer herpes virus enfeksiyonlarını (HSV; VZV) azaltır.


2.VALTREX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VALTREX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Valasiklovire veya VALTREX'in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)

VALTREX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuza söyleyin çünkü doz azaltılmasına gerek olabilir.

• Kemik iliği nakli olmuşsanız

• Karaciğer hastalığı bulunanlarda yüksek dozda VALTREX (4g/gün) kullanımıyla ilgili veri bulunmamaktadır. Bu hastalara yüksek dozda VALTREX uygulanması gerektiğinde önlem alınmalıdır. VALTREX'in karaciğer naklinde kullanımıyla ilgili bir çalışma yapılmamış olmakla birlikte yüksek doz asiklovir korunmasının CMV (enfeksiyona neden olan bir grup virüs) enfeksiyon ve hastalığını azalttığı gösterilmiştir.

 Günde 8 g dozlarında VALTREX klinik çalışmalarına katılan ilerlemiş HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü) hastalığı olanlarda ve aynı zamanda allojenik kemik iliği nakli ve böbrek nakli alıcılarında bazı olgularda ölümle sonuçlanan trombotik trombositopenik purpura/hemolitik üremik sendrom (ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık) meydana gelmiştir.

VALTREX ile tedaviye ek olarak hastaların daha güvenli bir seks yaşamına dikkat etmeleri önerilir.

Tedaviye başladığınız zaman yeterince su içmeniz önemlidir, bu nedenle susuz kalmayın.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VALTREX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

VALTREX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VALTREX'in hamilelikte kullanımı, ancak ilacın anneye sağlaması beklenen yararları, bebeğe olan riskinden fazla ise düşünülmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. VALTREX'i emziren anneler dikkatli kullanmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

VALTREX'in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez.

VALTREX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VALTREX'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka ilaçlar VALTREX'in, VALTREX de başka ilaçların aktivitesini etkileyebilir. Bu nedenle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız VALTREX kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz:

• Simetidin (mide ülseri tedavisinde kullanılır) veya probenesid (gut hastalığı tedavisinde kullanılır.)

• siklosporin veya tacrolimus (bağışıklık sistemini koruyucu ilaçlar)

Organ nakli hastalarında bağışıklık sistemini baskılayıcı madde olarak kullanılan mikofenolat mofetilin inaktif molekülü ile birlikte verilmesi sonucunda VALTREX'in yararlanımı artar.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.VALTREX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

VALTREX'ü her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.

VALTREX, zona enfeksiyonlarının tedavisinde kullanıldığı durumda;

• Günde 3 kez 1'er tablet alınmalıdır.

VALTREX, uçuk tedavisinde kullanıldığı durumda;

• 12 saat ara ile günde 2 kez 2'şer tablet alınmalıdır. Bu tedavi sadece 1 gündür.

VALTREX, organ nakli sonrası görülen Cytomegalovirus (CMV) enfeksiyonundan ve hastalığından korunma tedavisi olarak kullanıldığı durumda;

• Günde 4 kez 2'şer tablet alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

• Ağızdan alınmalı

• Tabletleri bol miktarda su ile alınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek yetmezliği olan yaşlılarda doktorunuz farklı bir dozlama önerebilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır. Hafif veya orta şiddette sirozunuz varsa doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer VALTREX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VALTREX kullanırsanız

VALTREX'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VALTREX'i kullanmayı unuttuysanız

Tedavinize ertesi gün için planlanan dozu alarak devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VALTREX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

VALTREX tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

Çok yaygın: Yaygın:

Yaygın olmayan: Seyrek: Çok seyrek: Bilinmiyor:

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA10841
Satış Fiyatı 86.88 TL [ 14 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 86.88 TL [ 7 Feb 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699522097524
Etkin Madde Valasiklovir
ATC Kodu J05AB11
Birim Miktar 1000
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 21
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Valasiklovir
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

VALTREX 1000 mg 21 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Feb 202086.88 TL
7 Feb 202086.88 TL
31 Jan 202086.88 TL
24 Jan 202086.88 TL
17 Jan 202086.88 TL
10 Jan 202086.88 TL
7 Jan 202086.88 TL
3 Jan 202086.88 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları